Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UTILTS – kommer till en dator nära dig den 1 april 2009

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UTILTS – kommer till en dator nära dig den 1 april 2009"— Presentationens avskrift:

1 UTILTS – kommer till en dator nära dig den 1 april 2009
Ediel 5.0 Med vägvisare till UTILTS E31 E66

2 DELFOR lever vidare MEN
Sista DELFOR med preliminära andelstal skickas den 24 maj 2009 För slutliga andelstal för juni 2009 och tidigare fortsätter vi använda DELFOR tills slutliga andelstal är färdigrapporterade För de balansansvarigas planering och handel fortsätter vi med DELFOR även efter 2009

3 UTILTS – Identifiera serien
Du mäter olika saker i anläggningen – hur skiljer man på serierna? “Type of Metering Point” “Product identification” Aggregerade tidsserier Ett nytt begrepp: Tidsserieprodukt Det säger vad det är Fältens innehåll (nätområdet, den balansansvarige etc.) ger den konkreta tidsserieinstansen

4 Mätarställningar Mätarställningar för timvärden
Kan till skillnad från mätarställningar för månadsvärden ha decimaler Har du inga mätarställningar? Framgår i PRODAT med t.ex. Räkneverkskoden Se till att börja skicka räkneverkskoden även för timmätta anläggningar – koden är 901 om man inte specifikt anger en identitet på registret Hur signalera det för befintliga anläggningar? Framgår om rapporteringsfrekvens eller mätmetod ändras

5 Observationsperiod Timvärdesrapportering Valfritt antal dagar i MSCONS
Ofta ett dygn Kan vara flera dygn Förekommit enstaka timmar I UTILTS blir det alltid ett dygn per transaktion Ett meddelande kan förstås som idag innehålla flera dygn och flera anläggningar

6 Vid flyttning En flyttning sker mitt i månaden
Samma hantering oavsett leverantörsbyte Ett UTILTS med energin från månadsskiftet till flyttdagen. Ett UTILTS med energin från flyttdagen till nästföljande månadsskifte. Alltid uppdelning vid skiftet, även om inte är byte av leverantör – alltid ref. till PRODAT

7 Uppdateringar på Edielportalen
Ny UTILTS-flik Tester möjliga för UTILTS Bara ett ombud

8 Tidplanen – några hålltider
Tester TGT kan göras nu AGT från och med februari 2009 1 april 2009 – UTILTS från nätägare 24 maj 2009 – Sista DELFOR (prel. AT) juni 2009 – S02 och prel andelstal för juli 1 juli 2009 – Sista MSCONS Månadsvärden för juni 2009 skickas med UTILTS 31 december 2009 – Sista DELFOR (slutl. AT) Gasbranschen – inför UTILTS i april 2010

9 Scenarie 2009 Elnät AB byter till UTILTS 1 april 2009
Utbyten med andra nät – E66 Aggregerade serier till SvK, leverantörer och balansansvariga – E31 Serier per anläggning till leverantörer – E66 Mottagarna svarar med APERAK och, vid fel i funktionskontrollen, med negativt UTILTS Negativt UTILTS kvitteras i sin tur med APERAK

10 CONTRL, APERAK, UTILTS-ERR
Positivt CONTRL Acknowledgement of receipt Negativt CONTRL Syntax error report Positivt APERAK Acknowledgement of acceptance Negativt APERAK Model error report Negativt UTILTS Processability error report

11 Exempel på en modell

12 Vad skiljer dagens APERAK mot morgondagens?

13 Meddelande => Transaktion
Idag ligger mycket fokus på meddelanden Nu flyttas fokus till transaktionerna Vi går från ett utbyte med relativt lång handläggningstid till ett mer ”interaktivt” utbyte Transaktionerna ska kvitteras och om de kvitteras tillsammans eller inte har ingen betydelse Om du rapporterar en serie dagligen så omfattar transaktionen alltid ett dygn Även vid omsändningar Om du rapporterar en serie månatligen så omfattar transaktionen alltid en månad Även för timvärden

14 Åter till scenariet Elnät AB har skickat UTILTS, mottagaren har svarat med CONTRL, APERAK och ev. UTILTS-ERR Givet Application Reference kommer kvittensen rätt Signalera på Edielportalen när du byter Mottagaren vet då om det kommer MSCONS eller UTILTS Frågor? Kontakta


Ladda ner ppt "UTILTS – kommer till en dator nära dig den 1 april 2009"

Liknande presentationer


Google-annonser