Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 20071 Projektrapportering Sambruks styrelse 17 september 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 20071 Projektrapportering Sambruks styrelse 17 september 2008."— Presentationens avskrift:

1 Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 20071 Projektrapportering Sambruks styrelse 17 september 2008

2 Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 20072 FoU-VINNOVA  BOSSANOVA (Business Models for Open Source Software in the Public Sector: New Opportunities for Customers and Suppliers) Linköpings universitet, Sambruk och SKL (3.9 milj kr) Projektledare:Anna Öhrwall Rönnbäck Syfte: Praktiskt utveckla stöd för användning av öppen programvara i svensk offentlig sektor och teoretiskt att undersöka affärsmodeller för öppen programvara ur kund- och leverantörsperspektiv.  Verksamhetsmodeller för e-tjänster i samspel mellan stat och kommun Sambruk, Linköpings universitet, Verva, CSN och FK Innefattar projekten Personlig assistans (projektledare: Gunilla H) och Ekonomiskt bistånd (projektledare: Claes-Olof O). Vetenskaplig ledare: Göran Goldkuhl.

3 Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 20073 Förnyad ansökan om ekonomiskt bistånd  E-tjänst för förnyad ansökan av ek bistånd (eBistAns)  Interorganisatorisk e-inkomstupplysning i Socialtjänsten (eInkUpp) (Prop 2007/08:160, Utökat elektroniskt informationsutbyte)  Standardisering av statistisk information till Socialstyrelsen (eBiStat)  Projektledare Claes-Olof Olsson Personlig assistans FoU/VINNOVA-projekt: ”Affärsmodeller för öppen programvara i offentlig sektor” och ”Verksamhetsmodeller för e-tjänster i samspel mellan stat och kommun”  Projektledare: Gunilla H. FoU-resurs: Jonas Sjöström  Design av ett pilotprojekt i Kumla pågår. ”Agilt” arbetssätt! Mål Att få en kvalitetssäkrad IT-baserad process vad gäller tidsredovisning och få en förenklad hantering från tidsrapport via räkning till utbetalning. Målet är att systemet skall implementeras i en verksamhet och därefter utvärderas.

4 Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 20074 Föreningsbidrag och lokalbokning  Förhandling med Lorensberg och Argentum i slutet på september. Därefter erbjudande till kommunerna. Botkyrka, Skellefteå och Jönköping med.  Projektet avslutas, ev nätverksstart! Barnomsorgen  IST:s produkt är avropbar för IST-kommuner. Förhandling pg för IST-tjänst även för Tieto-kommuner.

5 Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 20075 ÖTP  Utveckling av ÖTP version 2.1 har startat  ÖTP – pågående verksamhetsprojekt (Personlig assistans )  Populärversion under utarbetande  Behov av utbildning på ÖTP Elektroniskt bevarande  29 deltagande kommuner (Sundsvall på gång)  Projektmöten 1gg/mån. Gruppen delats i 4 grp efter intressen.  Projektledare Östen Jonsson, LDB-centrum

6 Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 20076 EU-projekt ”Kluster E – Äldrelivsbranschen” (8.6 mkr)  Samverkansprojekt i Gävleborgs län mellan kommuner, landsting, Regionförbundet, Högskolan, Hjälpmedel Sam + Mora och Falun kommuner Delprojekt  E1. E – Validering Kompetensutveckling  E2. Kund- och anhörigportal  E3. Förslag: Pensionät! Tjänsteportal för äldre! Bemanningssystem!

7 Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 20077 Nätverk Metakatalog  Erfarenhetsutbyte, utbildning och påverkan på leverantörer  Strategiska frågor Applikationsdistribution (fd MSI-paketering)  Niclas Bendroth, Lunds kommun, ny ledare  Haft tre nätverksträffar under våren  MBA  Ett möte med Humany och Sirius planeras  Ny nätverksledare sökes

8 Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 20078 DÄHS06  Diskussioner med leverntören – Accando!! Nya projekt  VINNOVA-ansökan Högskolan Väst ”Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice” Utveckling av IT-stöd i form av e-tjänster åt Kundcentrum i Sveriges kommuner.  Barnomsorgens e-tjänst – utveckling av Tieto:s ”hankontakt” samt ”honkontakt” för både IST och Tieto.

9 Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 20079 På gång ”Mitt företag” – webbportal Gemensam företagsportal mellan statliga myndigheter och kommuner Projekt med Nutek – Verva – Sambruk planeras. Inbjudan till Samverkansgruppen Starta och driva företag (Nutek, Bolagsverket, FK, AF, Skatteverket, Tullverket och Verva) för att diskutera former för ev samverkan Kontact-center Verva SHS-utv.grupp, Mina sidor, Mottaget – skickat, Referensgrp Ramavtalsupphandling (IIS) Infratjänst, Informationsförsörjning, SHS


Ladda ner ppt "Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 20071 Projektrapportering Sambruks styrelse 17 september 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser