Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska palliativregistret

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska palliativregistret"— Presentationens avskrift:

1 Svenska palliativregistret
Greger Fransson registerhållare Maria Olsson koordinator

2 Palliativ – för vem? att veta när döden är nära och förstå vad som är att vänta att ha kontroll över lindring av smärta och andra symtom att ha valmöjligheter och kunna bestämma var man ska dö, det vill säga hemma eller på sjukhus att få dö när det är dags och inte få livet förlängt när det inte längre finns någon mening

3 >80% av är väntade…

4 …alltså Att successivt förbättra vården i livets slutskede
Syfte Att successivt förbättra vården i livets slutskede Målgrupp Alla döende patienter oavsett vårdgivare

5 1 – 2 veckor 1 – 2 sekunder

6 Dödsfallsenkät 25 frågor Ifylls vid dödsfallet Alla dödsfall
Väntat/oväntat? Informerat? Ordinerat? VAS? Symtomkontroll? Trycksår? Valfrihet? Ensamhet? Eftersamtal? 80 % ssk

7 Bakgrund SFPM initiativ Dec-04 Socialstyrelsen/departementet ekonomi
SKL lokaler och ”know how” Pilot maj-05 Koordinatorer feb-06 Finansieras av ordinarie kvalitetsregisterpengar via SKL Gratis

8 Utveckling dödsfall 185 kommuner visat intresse – 131 har skickat data 1097 enheter Årskonferens april Baskurs hösten Lokala/regionala träffar i landsting och/eller kommuner

9 Ålders- o könsfördelning

10 Diagnosfördelning 2006 Korttidsboende Avanc hemsjukvård
Palliativ enhet Särskilt boende Sjukhus

11 Information

12 Pratar vi med varandra?

13 VAS/NRS smärtskattning

14 Symtomkontroll

15 Ordinationer

16 Förflyttningar sista 2 veckorna

17 Trycksår

18 Ska man dö ensam?

19 Eftersamtal

20 Täckningsgrad

21 Framtid = verklighet Ny utvecklad hemsida
Rollsystem med möjlighet att se hantera flera enheter Frivilliga tilläggsfrågor Fasta datajournalmallar för prospektiv registrering

22 Den palliativa vågen går vidare
Tack för uppmärksamheten eller , ,


Ladda ner ppt "Svenska palliativregistret"

Liknande presentationer


Google-annonser