Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RÄTTSSÄKERHET Från grundlag till Allmänna råd, journalskrivande Från grundlag till Allmänna råd, journalskrivande ÄNDRA GYNNANDE BESLUT Oj då, det blev.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RÄTTSSÄKERHET Från grundlag till Allmänna råd, journalskrivande Från grundlag till Allmänna råd, journalskrivande ÄNDRA GYNNANDE BESLUT Oj då, det blev."— Presentationens avskrift:

1 RÄTTSSÄKERHET Från grundlag till Allmänna råd, journalskrivande Från grundlag till Allmänna råd, journalskrivande ÄNDRA GYNNANDE BESLUT Oj då, det blev en nolla för mycket … skickade ut biståndet två gånger … Talat om att beslutet kan komma att ändras. Beslutat om bistånd, men inte skickat ut det. Vi kommer på att det finns bättre sätt än att bevilja extra bistånd … ÅTERKRAV Grunden: inte kräva tillbaka bistånd, men … Berättigad till bistånd eller skäl att bevilja ändå? Formkrav på krav, utreda betalningsmöjlighet? Kvittning av kommande bistånd? Kvittning av kommande bistånd? ÖVERKLAGAN Vi får in ofullständig överklagan. Vi överklagar, tidsgränser. Överklaga information? Vad krävs för att ett beslut ska vara överklagningsbart?

2 EU-MEDBORGARE Har EU-medborgare rätt till försörjningsstöd? Har EU-medborgare rätt till försörjningsstöd? Hur avgörs om en EU-medborgare har uppehållsrätt eller inte? Hur avgörs om en EU-medborgare har uppehållsrätt eller inte? Kan man tidsbegränsa biståndsrätten? Kan man tidsbegränsa biståndsrätten? MISSBRUKARE Kan bistånd nekas till missbrukare om denne inte ställer upp på viss behandling? Kan bistånd nekas till missbrukare om denne inte ställer upp på viss behandling? Kan bistånd till elräkning avslås med hänvisning till SoL 4 kap 3 §, att biståndet används till annat? Kan bistånd till elräkning avslås med hänvisning till SoL 4 kap 3 §, att biståndet används till annat? Kan SoL 5 kap 9 §, om att vi ”noga ska bevaka att planen följs” vad gäller missbrukare, användas som avslagsbeslut om missbrukare inte fullföljer uppgjord plan? Kan SoL 5 kap 9 §, om att vi ”noga ska bevaka att planen följs” vad gäller missbrukare, användas som avslagsbeslut om missbrukare inte fullföljer uppgjord plan? IDEELLT SKADESTÅND HFD:s åsikt om att generella undantag är omöjliga!!!! HFD:s åsikt om att generella undantag är omöjliga!!!! Hur rättsäkert är en dom som bygger på ett sån´t resonemang?

3 RÄTTSSÄKERHET LEGALITET OFFENTLIGHET OBJEKTIVITET BESLUT INOM RIMLLIG TID ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET

4 Journaler - inte bara för att lagen säger det Rättssäkerhet Handläggarbyte Utvärdering, kvalitetssäkring Tillsyn

5 ÄNDRA GYNNANDE BESLUT Talat om att beslutet kan komma att ändras. Beslutat om bistånd, men inte skickat ut det Vi kommer på att det finns bättre sätt än att bevilja extra bistånd.. Oj då, det blev en nolla för mycket Skickade ut biståndet två gånger

6 ÅTERKRAV Berättigad till bistånd eller skäl att bevilja ändå? Formkrav på krav, utreda betalningsmöjlighet? Kvittning av kommande bistånd? Grunden: inte kräva tillbaka bistånd, men …

7 ÖVERKLAGANDE Vi överklagar, tidsgränser Överklaga information? Vad krävs för att ett beslut ska vara överklagningsbart? Vi får in ofullständig överklagan. Överklaga beslut enligt SoL 4 kap 2 §?

8 EU-MEDBORGARE TVÅ DELAR: Likabehandling som svenskar, socialtjänstlagen 4 kap Uppehållsrätt, utlänningslagen 3a kap EU-direktiv 2004/38/EG artikel 24:1

9 EU-MEDBORGARE Uppehållsrätt Fyra olika kategorier + familjemedlemmar Rätt att vara här? 1, anställda, egna företagare, ska registrera sig 2, arbetssökande, verklig möjlighet få jobb, ej registrera sig 3, studerande, ska försörja sig själv, ska registrera sig 4, egen försörjning, ska försörja sig, ska registrera sig

10

11 EU-MEDBORGARE Hur bedöma ”verklig möjlighet att få en anställning”? Vad innebär ”nästan” samma rättigheter som svenska medborgare? Tidsaspekt

12 EU-MEDBORGARE Kammarrättsdomar om EU-medborgare 1. Gravid, inget jobb på gång, akut nödläge 2. 70-årig bulgarisk kvinna, äldreförsörjningsstöd? 3. Hemlandspension tillräckligt för att betraktas som egenförsörjd? 4. Varit i landet 14 månader, haft egna pengar söker jobb, 14- årig dotter i skolan? 5. Bott i landet i tre år, började söka jobb för en månad sen? 6 …... … 15...

13 EU-MEDBORGARE LIKABEHANDLING Krav på planering? Göra så gott man kan...?

14 Domar om krav på planering Utflyttningskommun beviljade flytt, men inflyttningskommun sa nej Soc tyckte att den enskilde skulle klara sig tre månader efter flytt Flyttade ifrån SFI-undervisning Anmält sig till SFI, tillräcklig planering? Planering vid flytt mellan olika länder? Vårdbehov - särskilt skäl till bistånd? Flytta till sin man utan försörjning ordnad?

15 Ansvarsfördelning mellan kommuner Bosättningskommun Vistelsekommun Oenighet – lyhörd för den enskildes önskan Folkbokföringskommun Placeringskommun Hot – och våldsutsatta Några domar...

16 MISSBRUKARE Göra så gott man kan, SoL 4 kap 1 § Noga följa att uppgjord plan följs, SoL 5 kap 9 § Används uppenbart till annat, SoL 4 kap 3 § RÅ 2009 ref. 103 Nämndens och kammarrättens bedömning

17 MISSBRUKARE NN ville inte lägga av röka hasch... Rehabiliterad missbrukare kom inte till OSA... X kom inte på planerade möten... Domar där det funnits skäl för avslag Vägrade lämna urinprov... Var för berusad för att utreda annan sjukdom... Vara nykter på praktik/kompetenshöjande verksamhet … Avslag pga missbruk, överklagade förnekade missbruk …

18 IDEELLT SKADESTÅND Extra tillägget? SFI-bonus? Ungdoms inkomst? HFD:s åsikt om att generella undantag är omöjliga!!!! HFD:s åsikt om att generella undantag är omöjliga!!!! Hur rättsäkert är en dom som bygger på ett sån´t resonemang? Å VAD SÄGER REGERINGEN OM SKADESTÅND TILL VANVÅRDADE? Studiemedel?

19 STUDENTER – EN PRIORITERAD GRUPP? Däremot måste de som fått ideellt skadestånd använda det till att betala hela sin hyra, Regeringsrätten tycker att studenter inte behöver använda sitt studiemedel till att betala hela junihyran! annars skulle man tvingas ”att i grunden göra om socialbidragets konstruktion” …? I samma ärende ansåg kammarrätten att studerande skulle beviljas reducerad norm under ferierna: ”tillfälligt bistånd” Rättssäkerhet, likabehandling …?

20 slutt Tack för idag!


Ladda ner ppt "RÄTTSSÄKERHET Från grundlag till Allmänna råd, journalskrivande Från grundlag till Allmänna råd, journalskrivande ÄNDRA GYNNANDE BESLUT Oj då, det blev."

Liknande presentationer


Google-annonser