Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Södra Länsdelsgruppen 29 april 2014. Återinskrivning Örebro Län Grundkrav 4 av 6 månader lägre än 2013 Andel oplanerade återinskrivna minskade totalt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Södra Länsdelsgruppen 29 april 2014. Återinskrivning Örebro Län Grundkrav 4 av 6 månader lägre än 2013 Andel oplanerade återinskrivna minskade totalt."— Presentationens avskrift:

1 Södra Länsdelsgruppen 29 april 2014

2 Återinskrivning Örebro Län Grundkrav 4 av 6 månader lägre än 2013 Andel oplanerade återinskrivna minskade totalt i länet med 1,6%

3 Återinskrivning Södra Länet Södra länets totala minskning 1,2%

4 Återinskrivning Askersund Askersund minskade återinskrivningen med 2,3%

5 Återinskrivning Hallsberg Hallsberg minskade återinskrivningen med 6,2%

6 Återinskrivning Kumla Kumla ökade andelen återinskrivna med 7,3%

7 Lekeberg minskade återinskrivningarna med 3,5% Återinskrivning Lekeberg

8 Vård i livets slutskede södra länet Grundkrav 70% teckningsgrad Ngt minskad teckningsgrad jmf med föregående i övrigt positiv utveckling

9 Vård i livets slutskede Askersund

10 Vård i livets slutskede Hallsberg Minskad teckningsgrad i övrigt mycket positiv utveckling

11 Vård i livets slutskede Kumla Minskad teckningsgrad i övrigt positiv utveckling

12 Vård i livets slutskede Lekeberg Minskad teckningsgrad i övrigt positiv utveckling

13 Olämpliga läkemedel södra länets kommuner Grundkrav 4 av 6 månader lägre än 2013

14 Olämpliga läkemedel Askersund

15 Olämpliga läkemedel Hallsberg

16 Olämpliga läkemedel Kumla

17 Olämpliga läkemedel Lekeberg

18 Enkätsvar kartläggning 2014

19 Askersunds kommun Närlunda/Torg Norra Bergen 2 Hemtjänst Strand och Hammar Lupinen, Violen, Pionen Hallsbergs kommun Werners backe sköllergården Kullängen Lekebergs kommun Oxelgårdan Hemvården Södra länets svarande enheter inom kommun

20 Hur långt har ni kommit i det systematiska arbetet med BPSD-registret? A. BPSD-registret är inte aktuellt att använda på vår enhet B. Vi använder inte BPSD-registret C. Vi gör skattningar, åtgärder och uppföljningar samt registrerar enstaka patienter i BPSD- registret D. Vi gör skattningar, åtgärder och uppföljningar samt registrerar de flesta patienter i BPSD- registret E. Vi gör skattningar, åtgärder, uppföljningar och registrerar de flesta patienter i BPSD-registret samt använder utdata/statistik från registret i vårt dagliga arbete/förbättringsarbete

21 Hur används rutinen i samband med in-/utskrivning från vårdavdelning på sjukhus? (Upprättade rutiner enligt ViSam-modellen säker utskrivning) Vi lämnar och kompletterar statusmeddelandet i Meddix

22 Vi tar del av planeringsunderlaget i kallelse/generellt meddelande i Meddix Antal svarande 10

23 Vi använder Teachback som metod för att ge information till patient/närstående Antal svarande 10 Metoden teeachback används i mycket liten utsträckning

24 Vi tar del av information från slutenvården via Nationell patient översikt (NPÖ) Antal svarande 10 NPÖ används i liten utsträckning borde användas mer frekvent

25 Hur används rutinen för Samordnad individuell planering (SIP)? (Upprättade rutiner enligt ViSam-modellen SIP) Antal svarande 10 SIP rutiner behöver etableras

26 Vi har sett behov och påtalat behov av SIP till nästa vårdgivare Antal svarande 10

27 Vi har blivit kallade och deltagit i SIP Antal svarande 10

28 Vi har kallat till SIP Antal svarande 10

29 Vi har/har haft samordningsansvaret (utsedd samordnare) från vår enhet Antal svarande 10

30 Hur långt har ni kommit i arbetet med att införa beslutsstödet? (Upprättade rutiner enligt ViSam-modellen beslutsstöd) Antal svarande 10 Utbildning och information pågår

31 Hur långt har er enhet kommit i det systematiska arbetet i Senior alert? Antal svarande 10 D. Vi gör riskbedömningar, åtgärder och uppföljningar och registrerar enstaka patienter i Senior alert E. Vi gör riskbedömningar, åtgärder och uppföljningar och registrerar de flesta patienter i Senior alert F. Vi gör riskbedömningar, åtgärder, uppföljningar och registrerar de flesta patienter i Senior alert samt använder utdata/statistik från registret i vårt dagliga arbete/förbättringsarbete

32 Hur långt har er enhet kommit i det systematiska arbetet i Svenska palliativregistret? Antal svarande 10 A. Palliativregistret är inte aktuellt att använda i vår verksamhet B. Vi använder inte Palliativregistret C. Vi registrerar enstaka patienter i Palliativregistret D. Vi registrerar de flesta patienter i Palliativregistret E. Vi registrerar de flesta patienter i Palliativregistret och använder utdata/statistik från registret i vårt dagliga arbete/förbättringsarbete

33 Känner du till webbplatsen visamregionorebro.se? Antal svarande 10

34 Enkät primärvård svarande vårdcentraler i södra länet Capio vårdcentral Lekeberg Hallsberg Pålsboda vårdcentral Kumla

35 Hur långt har ni kommit i det systematiska arbetet i Svenska demensregistret (SveDem)? A. SveDem är inte aktuellt att använda på vår enhet B. Vi använder inte SveDem C. Vi registrerar enstaka patienter, som genomgått demensutredning, i SveDem D. Vi registrerar de flesta patienter, som genomgått demensutredning, i SveDem E. Vi registrerar de flesta patienter, som genomgått demensutredning, i SveDem och använder utdata/statistik från registret i vårt dagliga arbete/förbättringsarbete Antal svarande 4

36 Hur långt har arbetet med beslutsstödet kommit hos er? (Upprättade rutiner enligt ViSam- modellen beslutsstöd)

37 Vi tar del av planeringsunderlaget i kallelse/generellt meddelande i Meddix

38 Vi tar del av information från vårdplanering i Meddix och bidrar med vår del

39 Vi använder Teachback som metod för att ge information till patient/närstående Metoden teachback används inte

40 Vi tar del av information, t ex epikris, från slutenvården via Nationell patient översikt (NPÖ) Troligtvis inte helt adekvateftersom primv har tillgång till klinisk portal

41 Vi använder Geriatrisk riskprofil för att upptäcka patienter med risk för återinläggning Information om Geriatrisk riskprofil pågår tillsammans med SIP och beslutsstöd

42 Hur används rutinen för Samordnad individuell planering (SIP)? (Upprättade rutiner enligt ViSam-modellen SIP) Rutin för SIP saknas i flera fall, information pågår

43 Vi har sett behov och påtalat behov av SIP till nästa vårdgivare

44 Vi har blivit kallade och deltagit i SIP

45 Vi har kallat till SIP

46 Vi har/har haft samordningsansvaret (utsedd samordnare) från vår enhet

47 Vi använder Geriatrisk riskprofil för att upptäcka patienter i behov av SIP Informationskampanj pågår

48 Hur långt har er enhet kommit i det systematiska arbetet i Senior alert? A. Senior alert är inte aktuellt att använda på vår enhet B. Vi använder inte Senior alert C. Vi gör enbart riskbedömningar i Senior alert D. Vi gör riskbedömningar, åtgärder och uppföljningar och registrerar enstaka patienter i Senior alert E. Vi gör riskbedömningar, åtgärder och uppföljningar och registrerar de flesta patienter i Senior alert F. Vi gör riskbedömningar, åtgärder, uppföljningar och registrerar de flesta patienter i Senior alert samt använder utdata/statistik från registret i vårt dagliga arbete/förbättringsarbete

49 Hur långt har er enhet kommit i det systematiska arbetet i Svenska palliativregistret? A. Palliativregistret är inte aktuellt att använda i vår verksamhet B. Vi använder inte Palliativregistret C. Vi registrerar enstaka patienter i Palliativregistret D. Vi registrerar de flesta patienter i Palliativregistret E. Vi registrerar de flesta patienter i Palliativregistret och använder utdata/statistik från registret i vårt dagliga arbete/förbättringsarbete

50 Känner du till webbplatsen visamregionorebro.se?


Ladda ner ppt "Södra Länsdelsgruppen 29 april 2014. Återinskrivning Örebro Län Grundkrav 4 av 6 månader lägre än 2013 Andel oplanerade återinskrivna minskade totalt."

Liknande presentationer


Google-annonser