Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alternativ medicin Allmänt om grunderna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alternativ medicin Allmänt om grunderna."— Presentationens avskrift:

1 Alternativ medicin Allmänt om grunderna

2 Begrepp Etablerad medicin kallas också för:
Traditionell medicin, naturvetenskaplig medicin, skolmedicin, akademisk medicin, konventionell medicin eller västerländsk medicin IQ QI Grundpelare: Folkmedicin Traditionell medicin från andra kulturer Fysikforskningen idag Helhetsperspektiv Etablerad medicin kallas också för: Traditionell medicin, naturvetenskaplig medicin, skolmedicin, akademisk medicin, konventionell medicin eller västerländsk medicin Den traditionella och den alternativa medicinen har gemnsamma rötter i de allra första kulturerna som funnits sedan människans urtid. ( jfr: IQ = intelligenskvot och QI= livsenergi) En av grundpelarna till dagens alternativa medicin är folkmedicinen, kulturell och traditionell erfarenhetskunskap. En anan grundpelare är traditionell medicin från andra kulturer och då speciellt från kulturer med en helhetssyn på människan tex den indiska Ayur-veda, tibetansk medicin, TCM och shamanism. Det som dessa kulturer har gemensamt är bland annat meditationens betydelse och livsenergins flöde Även dagens fysikforskning är viktig för den alternativa medicinens erkännande. Även Albert Einstein ansåg att den männskliga massa bestod av energi. Det västerländska synsättet börjar att närma sig det österländska med insikten om betydelsen av energi och balans och flöde. Människor är både individuella och kosmiska. Vi ingår i ett sammanhang.

3 Grunderna Bra kost Rätt innehåll Världshälsoorganisationen:
Ca hälften från sammansatta kolhydrater Ät mer frukt och färska grönsaker Minska sockerintaget Minska på fettet och saltet Kött eller grönsaker? Supermat- functionell food Det kinesiska köksmedicinskåpet Det västerländska synsättet Dagens livsmedel är inte riktigt lika våra förfäders, nu är det ofta en massa gifter tillsatta, börja tänk ekologiskt, handla i ditt närområde mm. Det finns en massa rekommendationer om vad som är rätt att äta och dricka. Bland andra Världshälsoorganisationen har tagit fram ett par regler och dessa har vi alla hört förut: Ca hälften av det dagliga kaloriintaget ska vara sammansatta kolhydrater d vs stärkelserika livsmedel, bröd, pasta, potatis, ris, spannmål. Ät mer frukt och färska grönsaker - minst fem portioner om dagen. Den rekommenderade mängden per dag är 400 gram men ju mer desto bättre. Färskt är bäst. Minska sockerintaget minska på fettet och saltet Kött eller grönsaker- en individuell fråga vissa sjukdomar botas med kött enligt kinesisk tradition. För vegiterianer och vegan är det viktigt att få i sig vitaminer, mineraler, spårämnen mm. I västvärlden börjar det bli mer och mer populärt med supermat- mat som anses förbättra din hälsa. Enligt den österländska traditionen har det varit så i flera årtusende. Tex i det kinensiska köksmedicinskåpet ingår bland annat : Korngrynsmjöl, Brysselkål, körsbär, kyckling, gurka, vindruvor, peppartot och citronsaft, färsk rödbetsjuice, färsk morots juice och spenat juice, råa tomater, rå pressad vitlök, rött kött. Här skiljer sig det västerländska synsättet åt: Här är det Frukt, grönskaer, spannmål, nötter, frön och baljväxter, mejeriprodukter, kött , fisk, fågel, örter och kryddor.

4 Grunderna Bra motion Från det indiska systemet Ayurveda :
Tre kroppstyper, avgår vilken idrott, motion du bör ägna dig åt Gemensamma: Gång Yoga Qigong Qi-netics Psychocalisthenics John Douilard är en amerisk konditionsexpert och han har tagit de grundläggande lärosataserna i den indiska ayurvedaisk medicinen och tillämpat den på speciell idrott. Han förklarar detta med att var och en av oss har en unik psykofysiologisk konstitution eller själ- kroppstyp. Och om man hittar sin dominerande typ och hittar sin plan för motion får du även bättre hälsa, större vitalitet och en chans att verklingen njuta av motion. Det finns tre övergripande kroppstyper- VATA, Pitta och kapha- men de flesta människor upptäcker att de är en kombination av två. Din individuella typ bestmmer vilken sorts motion och idrott som du bör ägna dig åt. Nu för tiden är både den västerländska och österländska medicinen överens om att det finns en del idrotter som är bättre för helheten än andra. Dessa är bland andra: Gång( börja långamt för att sedan successit öka till powerwalking), yoga ( det finns många olika varianter), Qigong ( fungerar väldigt bra som stresslindrare), Qi-netics som är en kompination mellan: shiatsu, yoga, tai chi, qiging och visualiserande dans, djupandning och djup avslappning. Kallas ibland för hollistisk workout. Psychocalisthenics är en serie på 23 rörelse och andningsövningar som ska påverka hela kroppens muskelgrupper. Hela programmet tar bara ca 15 minuter men effekten är långtgående. Det finns även många andra motionssätt.

5 Grunderna Bra andning Magandning Symboliskt Bukandning enligt Qigong
Pranayama- yogans livsgivande andning Frigörande andning Syre tas upp av blodet med varje andetag, vilket möjliggör energiproduktion som driver alla kroppsfunktioner. Under strass tenderar andningen att bli snabb, då man bara använder övre delen av lungorna. Detta orsakar att koldioxidnivån, som behövs för att bibehålla blodets surhetsgrad sjunker. Detta kan leda till trötthet och ångest och skapa spänning i övre ryggen, axlar och nacke. Magandning, som gör att lungorna utvidgas helt. Är ett mer effektivt och lugnt sätt att andas, vilket kan vara bra för både den fysiska och psykiska hälsan. Symboliskt handlar andning om att ta in det nya och göra sig av med det gamla. Buddisterna anser att varje nytt andetag ger nytt liv och varje utandning är en liten död. Därför anses det djupa njutningsfulla andetaget vara en bekräftelse av livet och vitaliteteten, viljan att finnas till och njuta av ögonblicket. Den genomsnittlige personen andas omkring sexton gånger i minuten medan en utövare av Qigong har övat upp sig till att anads långsamt och djupt bara fem eller sex gånger i minuten. Kinesiska taoister säger att sådan andning verkar uppiggande på matsmältningen och stärker alla kroppens celler, vilket resulterar i ökad hälsa och eventuellt ger en extra skönhetsinjektion som bonus! Frigörande andning fungerar som en reningsprocess för kropp och själ. Metoden löser upp spänningar och blockeringar samt minskar stressen i kroppen. Man andas i inledningsfasen medvetet snabbare och kraftigare än vanligt, samtidigt som man gör in- och utandningen sammanhängande. Vanligtvis behövs det bara en kortare stund innan andningen blir mer spontan.

6 Grunderna Stresslindring
Meditation TM Zen Yoga Chanting Autogen träning Floating Stress utgör ett av våra största folkhälsohot enligt WHO. Stressrelaterade sjukdomar och besvär är idag ett stort problem som sannolikt kommer att öka ännu mer i framtiden. De traditionella resurserna räcker inte till för diagnos och behandling. 90% av dagens stressrelaterade sjukdomar och besvär utvecklas i onödan. Begreppet meditation är en västerländsk term och konstruktion. Ordet meditation har sitt ursprung i det latinska ordet meditari som betecknar ett tillstånd av djup reflektion och koncentrerad tankeverksamhet. I de österländska traditioner var meditation den "högsta" vetenskapliga metoden, i bemärkelse den metod som man använde för att undersöka, förstå och kategorisera sig själv och sin omgivning. Det var genom systematisk introspektion man lärde känna grundstrukturerna i tillvaron. Men meditation var mer än en undersökande metod, meditation var även en metod och väg till förändring. I de buddhistiska traditionerna görs ingen egentlig distinktion mellan att beskriva sig själv och sin tillvaro och förändra sig själv och sin tillvaro. Genom att se verkligheten som den verkligen är, och här handlar det om mer än en ren tankemässig förståelse, kommer även människans förhållningssätt till sig själv och omvärlden att förändras. Meditation kan här sägas vara ett paraplybegrepp för en samling liknande tekniker med liknande mål. Dessa tekniker och mål är alla förankrade i olika religiös tradition . De vanligaste och mest spridda tekniker och traditioner i västvärlden idag är, inom buddhismen: zen, vipassana och tibetanska traditioner och inom hinduismen: yoga, bhakti, tantra och trancendeltal meditation (TM). Transcendental Meditation (TM) är en enkel och naturlig mental teknik för ett aktivt och kreativt liv. Den är behaglig att göra, och tar endast minuter morgon och kväll. TM-tekniken är lätt att lära och ger påtagliga resultat redan efter kort tids användning. Den utvecklar alla våra inneboende resurser och ger en djup och uppfriskande vila Zen, eller Ch'an, dess kinesiska benämning, är kanske den mest kända meditationstraditionen för de flesta av oss. Zen har sina rötter i det vi kallar för den mahayanska buddhismen och tog sin form i Kina under 500-talet och Japan under talet. Det finns idag två huvudtraditioner; Soto och Rinzai. Begreppet Yoga har i västvärlden en mångfacetterad betydelse. Ibland används begreppet synonymt med meditation och ibland ses yoga som kroppsliga gymnastiska övningar, så kallad hatha-yoga. Yoga är en samling meditationstekniker som har sitt ursprung inom hinduismen och som fick sin systematiska beskrivning i Yogasutra. Målet för denna tradition är att blottlägga och nå fram till sin inneboende andliga essens, purusha och att befria purusha från de materiella banden och uppnå enhet med det absoluta, att nå moksha. Vägen dit består, enligt Yogasutra, av 8 steg. De två första stegen är av etisk natur. De två nästa stegen beskriver de fysiska momenten, vilka framför allt berör kroppsställningar och andningsövningar. Användandet av olika andningstekniker är en central beståndsdel. Andningen och medvetandet ses som nära sammanbundna. Det femte behandlar koncentration, uppövandet av en riktad koncentration som utestänger yttre stimuli. De tre sista stegen behandlar olika koncentrationsnivåer, där den högsta nivån, samadhi, står för ett tillstånd bortom det materiella, ett uppgående i den andliga principen. Den äldsta indiska poesin hade ingen rytm utöver orden. Den rytm som finns i dessa verser kommer från ordens egenart. Det finns dock i varje språk en djupare rytm som uttrycker varje språks vanliga innebörd, liv och mening i speciella rytmer. En menings form och ord ger en del av betydelsen. Detta kan man ställa i relation till hur man kan uppfatta meningen på annat sätt och på så vis står ord och form i samklang med den djupare meningen. Det är denna rytmiska puls i det levande vediska språket, där rytmen både i anustubh och trishtubh (vediska versformer) betonade speciella ord, som man kan referera till. När väl denna poetiska rytm hade etablerats verkar den direkt ha påverkat poeternas ordformer också hos dessa tidiga buddhister. Autogen träning är en metod för avspänning och självhypnos för att via det autonoma nervsystemet påverka psykosomatiska funktioner. Autogen betyder självframkallad, och ordet är sammansatt av autos (av sig själv) och genos (tillblivelse, uppkomst). De viktigaste momenten i den autogena träningen är avspänning och självsuggestion med syfte att normalisera psykiska och kroppsliga funktioner. Metodens upphovsman är Johannes H Schultz, en tysk läkare verksam på 1900-talet (d. 1970). Han började sin bana som hudläkare och blev sedan nervspecialist, förutom att han var professor i teologi. Efter Schultz har hans elev W Luthe vidareutvecklat den autogena träningen. Floating innebär att flyta på saltvatten, innesluten i en tank. Avsikten är avslappning och förbättrade kroppsfunktioner. I floating är det meningen att en människa skall flyta på jämnt tempererat saltvatten, innesluten i en tank. Den mörka tanken innebär att ljud- och ljusupplevelser utestängs. Saltvattnet gör att kroppen har lätt för att flyta. Metoden har utvecklats av den amerikanske läkaren John C Lilly, som konstruerade den första tanken Det första flytcentret i Sverige öppnades 1985.

7 Grunderna God sömn Kvalitet istället för kvantitet Sunt förnuft
Hydroterapi Mat Aromaterapi Justera dina sovtider- Ayurverdisk medicin Örtläkemedel Slappna av och meditera - kinesisk medicin Man brukar dela in sömnen i fyra olika stadier. Det är under s k REM-sömn vi drömmer. REM är en förkortning för Rapid Eye Movements och namnet kommer sig att att ögonen under denna period rör sig snabbt bakom ögonlocken. Musklerna är helt avslappade i övrigt under den här perioden. Den djupa sömnen under stadium 4 behöver vi också. Det är framför allt då tillväxthormon utsöndras vilket är viktigt för kroppens reparationsarbete. Sömnstadierna växlar under natten med mest REM-sömn mot morgonen. Sömn är nödvändig för människan och en god sömn likaså för en god hälsa. Med komplementärmedicinska metoder kan man ofta förbättra en dålig sömn även om man inte använder starka sömnmedel. Vad kan man då göra för att få en god och utvilande sömn? Organiska sjukdomar bör behandlas med hänsyn till orsaken. Psykiska problem och konflikter måste bearbetas och om möjligt lösas, ofta med psykologhjälp. Avspännings övningar, t ex meditation eller autogen träning mitt på dagen och före sängdags är av värde. Stressfaktorer bör om möjligt åtgärdas, ev måste man byta arbete.. Regelbunden motion, "väckande" morgongymnastik och gärna en lugn kvällspromenad rekommenderas. Sovrummet bör vara ljudisolerat (helst ligga inåt gården), svalt och välventilerat. Sängen bör vara bred, fast, inte för mjuk och "svackig" med en liten fast kudde som gör att huvudet ligger plant. Ha öppet fönster och helst mörkt i sovrummet. Man kan också försöka att ta ett varmt fotbad, ca 38 C, före sänggåendet, ev ett uppstigande fotbad (där man under ca 20 min sakta höjer vatten- temperaturen från kroppsvarmt till så hög temperatur som känns behaglig). Man kan ha badextrakt i badet, t ex tallbarrsextrakt eller brom-valerianaextrakt (hälsokosthandeln). Fötterna skall vara varma och huvudet kallt!

8 Grunderna Bra hållning
Grundläggande regler: Stående: Stå rakt Bäckenlutningen Dra in hakan Gående: Ta jämna steg Håll balansen Gå lågt Trots att en bra hållning minskar risken för ryggsmärtor och att människor med raka ryggar utstrålar självsäkerhet, sundhet och välmående, ser alltför många ut som hösäckar med bokstaven C-liknande ryggar och framåtlutade axlar. – Egentligen är det inte konstigt. Eftersom ansiktet är vänt framåt gör vi det mesta framåtvända, som att arbeta vid datorer, diska eller hänga tvätt. Då stärks och förkortas musklerna på kroppens framsida, medan de bakre musklerna blir svagare än de främre och inte orkar bära upp kroppen helt och hållet. Och vi får dålig hållning, Ett gott tecken på att du har bra hållning är att tummarna pekar rakt fram om du står med armarna vid sidan av kroppen. Om de pekar bakåt bör du arbeta mer på din hållning. Fördelarna med bra hållning: › Du löper mindre risk att få rygg-, axel- knä- och nervsmärtor ›Du presterar bättre idrottsresultat ›Du utstrålar självsäkerhet och sundhet Så får du bra hållning: ›Var noga med att dra bak axlarna, sträck på ryggen och dra in svanken. Tänk att du har en knänypa mellan skulderbladen och att någon drar dig i håret. ›Tänk på att inte översträcka i knäleden. Ha hellre lite lätt böjda ben. ›Styrketräna framför allt rygg, baksida axlar och mage. ›Stretcha bröstmusklerna, framsida axel, baksida lår och höftböjarmuskeln. Stå rakt: Tänk på att vila på båda fötterna. Bäckenlutningen: Dra in stjätren och dra in magen så att du använder musklerna som en gördel för att hålla dig uppe. Dra in hakan: Huvudet ska balanseras med hakan indragen. Ta jämna steg: Håll balansen Gå lågt. Använd högklackat endast vid speciella tillfällen och ej hela dagen!

9 Grunderna Bra hållning
Sittande- på kontoret: Bekväm stol Skärmbländning Sittande- hemma Sjunk inte ihop Ge akt på dina ögon Bekväm stol: Bäst är om du sitter med knäna lägre än bäckenet. Sitsen bör vara tillräckligt hög för att du skall kunna slappna av i axlarna och ha armarna i nittio graders vinkel mot skrivbordet. Om stolen har armstöd bör dessa vara så låga att de går in under slrivbordet Skärmbländning: Du ska ha datorn så du tittar rakt på den. Sjunk inte ihop: Ge akt på dina ögon. Dina ögon leder ditt huvud, som i sin tur leder hela kroppen. Rakt framför TVn, huvudet balanserat. Vid bokläsning, lyft upp boken, sitt ej böjd över den.

10 Grunderna Bra hållning
Sovande: Skaffa rätt stöd Välj kudde noggrant Kontrollera din ställning Hållningsförbud: Den tunga axelväskan Telefonställningen Backningssträckningen Träningsvärk Höftböjningen Egenvård: Alexandertekniken, Pilates, Feldenkraismetoden, Rolfing och Hellerwork mfl Skaffa rätt stöd: en bra och individuellt anpassad madrass Välj rätt kudde: Bäst är en formbar kudde som formar sig efter nackens kurvor Kontrollera din ställning: Sov ej på mage med huvudet vänd åt ett håll, detta skapar obalans och snedvridningar Alexander-tekniken innebär att med manuell påverkan söka korrigera muskulatur och kroppshållning. Metoden har fatt sitt namn efter en australisk skådespelare, Frederick Matthias Alexander ( ). Alexander-tekniken syftar till att lära ut hur människor kan nå en "bättre användning av sig själva". Alexander menade att de flesta personlighetsproblem kommer sig av en konflikt mellan kropp, känslor och intellekt, som alla ger olika budskap. Det här leder till en störd identitetsuppfattning och bristande inre harmoni. Målet med Alexander-tekniken är att koordinera de fysiska, emotionella och mentala funktionerna hos människan. Pilates är en skonsam och effektiv träningsform för dig som vill ha en starkare, smidigare och mer välbalanserad kropp. Pilates stärker magen och stabiliserar därmed ryggraden. Tekniken ger bättre hållning, löser upp muskelspänningar och återger kroppen dess naturliga rörelsemönster, vilket ger en ökad känsla av välbefinnande. Metoden är uppkallad efter sin ryskfödde upphovsman, Moshe Feldenkrais ( ), forskare, fysiker, judoexpert, ingenjör och lärare. Feldenkraismetoden är en unik utbildning som leder till ökad medvetenhet om rörelse, tanke, känsla och upplevelse. Feldenkraismetoden är en pedagogik. Dess unika inlärningsprocess liknar det lilla barnets undersökande sätt att lära. Det centrala är att Du lär Dig att bli mer medveten om hur Du rör Dig och vilka alternativ Du har. Metoden baserar sig på Ditt nervsystems kapacitet för att förbättra funktioner och ger Dig möjlighet att utvecklas i Din egen takt. Du uppmuntras att utforska dina egna möjligheter, respektera Dina begränsningar och ta till Dig förändring. Metoden poängerar skelettets stödjande funktion för att avlasta det muskulära systemet. Rolfing är en kroppsterapeutisk metod som innebär en djupgående massage för att lösa upp kroppsliga, psykiska och känslomässiga spänningar. Rolfing har uppkallats efter Ida Rolf, verksam i USA fram till sin död Metoden kallas även strukturell integrering. I dag finns drygt 500 utbildade terapeuter i världen, de flesta i USA; i de nordiska länderna finns endast ett fåtal. Hellerwork är en form av bindvävsmassage för att balansera kroppens hållning och rörelser. Hellerwork består i regel av en serie på 11 behandlingar med syfte att såväl slappna av som stimulera rörelseapparatens alla delar och återställa en naturlig balans och harmoni i kroppen. Bindväven bearbetas med en speciell teknik där terapeuten tar händer, knogar och armbågar till hjälp (Rolfing och Aston-massage har varit inspirationskällor). Muskelspänningar i framför allt nacke, axlar och rygg arbetas bort och kroppen sträcks ut för att öka rörelseförmågan. Nya rörelsemönster lärs in. Behandlingen strävar efter att öka medvetenheten om sambandet mellan kroppens hållning, stress och de attityder som kroppen ger uttryck för. Hellerwork används också som en metod för att lära sig hantera stress. Mer specifikt används tekniken för att öka ämnesomsättningen i musklerna, öka blodcirkulationen och även påverka hjärtrytmen till ett mer balanserat tillstånd.


Ladda ner ppt "Alternativ medicin Allmänt om grunderna."

Liknande presentationer


Google-annonser