Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

29.3.2015Primärvård 20111 Kaisa Mölläri ja Satu Vuorio.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "29.3.2015Primärvård 20111 Kaisa Mölläri ja Satu Vuorio."— Presentationens avskrift:

1 29.3.2015Primärvård 20111 Kaisa Mölläri ja Satu Vuorio

2 Ändringar i statistikrapporten om Primärvård 2011 29.3.2015Perusterveydenhuolto 20112 I statistikrapporten för år 2011 sammanslogs statistikerna Öppen primärvård, Munhälsovård och Vård på hälsovårdscentralens vårdavdelning. Grunden för statistikrapporten för år 2011 är datainnehållen i vårdanmälningsregistret HILMO och dess delregister AvoHILMO som gäller öppenvården. Datainsamlingen om den öppna primärvården ersattes år 2011 med elektronisk dataöverföring som sker direkt ur patientjournalsystemen via AvoHILMO. THL producerar aktuella rapporter om uppgifterna som finns tillgängliga på webben.

3 Öppenvårdsbesök inom primärvården hos läkare och andra yrkesgrupper åren 2001–2011 29.3.2015Perusterveydenhuolto 20113

4 Fem vanligaste besöksorsaker på läkarmottagningar för hälsovårdscentralernas öppensjukvård enligt ICD-10- och ICPC-2-klassifikationen år 2011, antal registreringar 29.3.2015Perusterveydenhuolto 20114

5 Hälsocentralsbesök efter serviceform och åldersgrupp år 2011 29.3.2015Perusterveydenhuolto 20115

6 Andel invånare av befolkningen som varit klienter hos hälsovårdscentraler år 2011 efter åldersgrupp 29.3.2015Perusterveydenhuolto 20116

7 Munhälsovårdsbesök vid hälsovårdscentralerna per yrkesgrupp och åldersgrupp år 2011 29.3.2015Perusterveydenhuolto 20117

8 Patienter, vårdperioder och -dygn på hälsovårdscentralernas vårdavdelningar 2002–2011 29.3.2015Perusterveydenhuolto 20118

9 Vårddygn på hälsovårdscentralernas vårdavdelningar för män och kvinnor samt personer över 75 år 29.3.2015Perusterveydenhuolto 20119

10 Långtidspatienter på hälsovårdscentralernas vårdavdelningar indelade enligt vårdtidens längd 2006–2011 29.3.2015Perusterveydenhuolto 201110

11 Antalet vårddygn på hälsovårdscentralernas vårdavdelningar efter diagnosgrupp åren 2003–2011 29.3.2015Perusterveydenhuolto 201111

12 Antalet vårddygn på hälsovårdscentralernas vårdavdelningar efter diagnosgrupp åren 2003–2011 29.3.2015Perusterveydenhuolto 201112

13 Statistikrapport om Primärvården 2011 Antalet hälsocentralsbesök inom den öppna primärvården ökade. Antalet besök var cirka 29 miljoner; en ökning jämfört med året innan. Antalet besök per invånare var 5,3. Av hälsocentralsbesöken gjordes en allt större del hos annan yrkespersonal än läkare. Antalet läkarbesök var 7 miljoner och antalet besök hos annan yrkespersonal cirka 29 miljoner. Munhälsovårdsbesöken var fortfarande huvudsakligen mottagningsbesök hos tandläkare. År 2011 gjordes totalt över 4,5 miljoner klientbesök till hälsovårdscentralernas munhälsovård. På vårdavdelningar inom primärvården vårdades år 2011 cirka 151 000 klienter med en genomsnittlig ålder på 76 år. Vårdtiderna på vårdavdelningar blev kortare, särskilt bland kvinnor över 75 år. Den vanligaste orsaken till vård var sjukdomar i cirkulationsorganen samt psykiatriska sjukdomar. Inom öppenvården på hälsovårdscentraler var sjukdomar i andningsorganen samt sjukdomar i stöd- och rörelseorganen de största diagnosgrupperna. www.thl.fi/tilastot/, Tilastoraportti 20/2013www.thl.fi/tilastot/ 29.3.2015Primärvård 201113


Ladda ner ppt "29.3.2015Primärvård 20111 Kaisa Mölläri ja Satu Vuorio."

Liknande presentationer


Google-annonser