Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

29.3.2015 1 Primärvård 2013 Kaisa Mölläri och Sanna-Mari Saukkonen Primärvård 2013, statistikrapport 28/14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "29.3.2015 1 Primärvård 2013 Kaisa Mölläri och Sanna-Mari Saukkonen Primärvård 2013, statistikrapport 28/14."— Presentationens avskrift:

1 29.3.2015 1 Primärvård 2013 Kaisa Mölläri och Sanna-Mari Saukkonen Primärvård 2013, statistikrapport 28/14

2 Öppenvårdsbesök inom primärvården hos läkare och andra yrkesgrupper 2001–2013 29.3.2015 Primärvård 2013, statistikrapport 28/142

3 Klienterna inom den öppna primärvården på hälsovårdscentraler efter serviceform 2013 samt skillnaden i besöksantalet jämfört med 2012 29.3.2015 Primärvård 2013, statistikrapport 28/143

4 SPAT-registreringar efter huvudklass och åldersgrupp för besök inom den öppna primärvården (AvoHILMO) 2013 29.3.2015 Primärvård 2013, statistikrapport 28/144

5 De fem vanligaste besöksorsakerna på läkarmottagningar för hälsovårdscentralernas öppensjukvård enligt ICD-10- och ICPC-2- klassifikationen 2013, antal registreringar 29.3.2015 Primärvård 2013, statistikrapport 28/145

6 Mödra- och barnrådgivningsbesök inom primärvården 2013 29.3.2015 Primärvård 2013, statistikrapport 28/146

7 Besök vid rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård samt sjukvårds- och hälsovårdsbesök inom skol- och studerandehälsovården 2013 29.3.2015 Primärvård 2013, statistikrapport 28/147

8 Hälsocentralsbesök efter serviceform och åldersgrupp 2013 29.3.2015 Primärvård 2013, statistikrapport 28/148

9 Hälsocentralsbesök/invånare efter serviceform och åldersgrupp 2013 29.3.2015 Primärvård 2013, statistikrapport 28/149

10 Andel invånare av befolkningen som varit klienter hos hälsovårdscentraler 2013 efter åldersgrupp 29.3.2015 Primärvård 2013, statistikrapport 28/1410

11 Besök på hälsovårdscentral 2013 av invånare i regionförvaltningsverkens områden 29.3.2015 Primärvård 2013, statistikrapport 28/1411

12 Klienter på hälsovårdscentraler inom regionförvaltningsverkens områden 2013 29.3.2015 Primärvård 2013, statistikrapport 28/1412

13 Klienter och besök inom munhälsovården vid hälsovårdscentralerna 2013 29.3.2015 Primärvård 2013, statistikrapport 28/1413

14 Klienter inom munhälsovården vid hälsovårdscentralerna inom regionförvaltningsverkens områden 2013 29.3.2015 Primärvård 2013, statistikrapport 28/1414

15 Munhälsovårdsbesök vid hälsovårdscentralerna efter yrkesgrupp och åldersgrupp 2013 29.3.2015 Primärvård 2013, statistikrapport 28/1415

16 Munhälsovårdsbesök vid hälsovårdscentralerna efter yrkesgrupp i olika åldersgrupper 2013 29.3.2015 Primärvård 2013, statistikrapport 28/1416

17 Åtgärder inom munhälsovården efter yrkesgrupp och de vanligaste åtgärderna som registreras av tandläkaren 29.3.2015 Primärvård 2013, statistikrapport 28/1417

18 Patienter, vårdperioder och vårddygn på hälsovårdscentralernas vårdavdelningar 2003-2013 29.3.2015 Primärvård 2013, statistikrapport 28/1418

19 Antal patienter och vårddagar vid hälsovårdscentralernas vårdavdelningar bland personer som fyllt 75 år efter kön 2003–2013 29.3.2015 Primärvård 2013, statistikrapport 28/1419

20 Långtidspatienter på hälsovårdscentralernas vårdavdelningar den 31 december 2013 indelade enligt vårdtidens längd 2006–2013 29.3.2015 Primärvård 2013, statistikrapport 28/1420

21 Uppskattad ändamålsenlig vårdplats för patienter som den 31 december 2013 varit på en hälsovårdscentrals vårdavdelning 2002–2013 29.3.2015 Primärvård 2013, statistikrapport 28/1421

22 Antalet vårddygn på hälsovårdscentralernas vårdavdelningar efter diagnosgrupp 2003–2013 29.3.2015 Primärvård 2013, statistikrapport 28/1422

23 Antalet vårddygn på hälsovårdscentralernas vårdavdelningar efter diagnosgrupp 2003–2013 29.3.2015 Primärvård 2013, statistikrapport 28/1423

24 Vårdperioder, vårddygn och patienter på hälsovårdscentralernas vårdavdelningar samt läkarbesök inom öppenvården per 1 000 invånare efter sjukvårdsdistrikt 2013 29.3.2015 Primärvård 2013, statistikrapport 28/1424


Ladda ner ppt "29.3.2015 1 Primärvård 2013 Kaisa Mölläri och Sanna-Mari Saukkonen Primärvård 2013, statistikrapport 28/14."

Liknande presentationer


Google-annonser