Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sven Svensson Norregård 2012.  Vid fissionen delas uran- tomerna i t.ex. krypton och barium. Samtidigt frigörs två eller tre neu- troner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sven Svensson Norregård 2012.  Vid fissionen delas uran- tomerna i t.ex. krypton och barium. Samtidigt frigörs två eller tre neu- troner."— Presentationens avskrift:

1 Sven Svensson Norregård 2012

2  Vid fissionen delas uran- tomerna i t.ex. krypton och barium. Samtidigt frigörs två eller tre neu- troner.

3  När uranatomen klyvs frigörs två eller tre neutroner som i klyver två eller tre nya uranatomer som sedan klyver o.s.v.

4  Ett kilo uran ger 50 000kWh el vilket motsvarar två villors årsförbrukning.  1 kg olja ger 5 kwh el.  De flesta reaktorer idag använder vanligt vatten. (lättvattenreaktorer).

5  Tungt vatten är en effektiv moderator d.v.s. det kan bromsa neutronernas hastighet. Speciellt för tungt vatten är att det inte vill ta upp neutroner.  Tungt vatten är ca 10% tyngre än vanligt vatten.  Tungt vatten är giftigt, men man måste få i sig väldigt mycket för att ta skada.  Tungt vatten framställs genom elektrolys av vanligt vatten.

6  I en kokvattenreaktor innehåller reaktortanken uran och vatten. När uranatomerna klyvs frigörs energi, vattnet börjar koka och ånga bildas. Ångtrycket sätter igång turbinen som i sin tur driver elgeneratorn som alstrar elektricitet

7  I en tryckvattenreaktor står vattnet under så högt tryck att det inte kokar. Det heta vattnet pumpas genom tuber i stora värmeväxlare där vatten, som inte varit i kontakt med reaktorhärden, förångas. Därefter är processen lik kokvattenreaktorn.

8

9

10

11

12

13  Avfallet brukar delas in i följande kategorier:  Högaktivt avfall  Lågaktivt avfall

14 Det radioaktiva avfallet måste klara att ligga lagrat upp till 100 000 år. Det måste t. ex. tåla flera istider.


Ladda ner ppt "Sven Svensson Norregård 2012.  Vid fissionen delas uran- tomerna i t.ex. krypton och barium. Samtidigt frigörs två eller tre neu- troner."

Liknande presentationer


Google-annonser