Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energianläggningar Ångkraft El- och/eller värmeproduktion Varm- och hetvatten pannor Värmeproduktion Vattenkraft Elproduktion Vindkraft Elproduktion Solenergi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energianläggningar Ångkraft El- och/eller värmeproduktion Varm- och hetvatten pannor Värmeproduktion Vattenkraft Elproduktion Vindkraft Elproduktion Solenergi."— Presentationens avskrift:

1 Energianläggningar Ångkraft El- och/eller värmeproduktion Varm- och hetvatten pannor Värmeproduktion Vattenkraft Elproduktion Vindkraft Elproduktion Solenergi Värme- elproduktion Värmepumpar Värmeproduktion

2 Carnot processen Ångkraftsanläggningar

3 Kondenskraftverk 1.Ångpanna 2.Ångturbin 3.Generator 4.Transformator 5.Kondensor

4 Kärnkraftverk Kokvattenreaktor (BWR) 1.Reaktor 2.Turbin 3.Generator 4.Transformator 5.Havsvatten 6.Kondensor

5 Fission 1. Neutron - En neutron slungas mot uranatomen 2. Uranatom - En atomkärna från isotopen uran-235 träffas av neutronen och klyvs. Energi frigörs. 3. Nybildade neutroner - De nybildade neutronerna som frigörs kan användas för att klyva nya urankärnor. En kedjereaktion startas.

6 Rektoruppbyggnad 1.Bränsle och bränslerör 2.Reaktortank 3.Reaktorinneslutning 4.Reaktorbyggnad 5.Filter

7 Kraftvärmeverk 1.Ångpanna 2.Ångturbin 3.Generator 4.Transformator 5.Kondensor 6.Fjärrvärme Se kap 8.7 Combined heat and power BSES s.287

8 Varm- och hetvattenpannor 1.Hetvattenpanna 2.Värmeväxlare 3.Fjärrvärmenätet 4.Bränslesystem 5.Rökgasrening

9 Cyklon

10 Miljöpåverkan Omfattningen beror på vilket bränsle som används Utsläpp av miljöfarliga gaser som CO 2, NO x, SO x, CO, THC, PAH och stoft

11 Utsläpp vid förbränning

12 Bildning av NOx Fuel NOx Therm NOx Prompt NOx Temperature

13 Utsläpp vid förbränning

14 Jämförelse mellan olika el- och värmeanläggningar Verkningsgrader Kondenskraftverk 39% Värmeverk 80% Kraftvärmeverk 91% Producerad el=503 MW Producerad värme=465 MW Hur skiljer sig bränsleåtgången om ovanstående skall produceras i a)Ett värmeverk och ett kondens- kraftverk b)Ett kraftvärmeverk

15 Vattenkraftverk Vattenkraftverken utnyttjar älvarnas fallhöjd och vattenflöde 1.Vattenmagasin 2.Turbin 3.Generator 4.Transformator

16 Utveckling Ny generator teknik- Powerformer Konventionell generator 30 kV, transformator ökar till 400 kV Powerformer kan generera upp till 400 kV –Ingen transformator behövs –Högre verkningsgrad –Minskade underhållskostnader –Enkel installation –Miljövänligare och säkrare Se kap 8.2 Power generation.... BSES s.268

17 Vindkraftverk 1.Rotor 2.Turbin och generator 3.Transformator

18 Utveckling Nordic 1000 –Svajar –Kräver mindre material Windformer –Bygger på Powerformer –Bättre verkningsgrad –Mindre underhåll –Nästan alla delar kan återvinnas Se kap 8.4 Wind power.... BSES s.271

19 Solanläggningar Solceller 1.Solcell 2.Anti-reflex material och kiselceller 3.Gränsmaterial 4.Kiselmaterial

20 Solanläggningar Solvärme 1.Solfångare 2.Värmelager 3.Uppvärmning

21 Utveckling Högeffektiva absorbatorer Genomskinlig isolering Anti-reflex överdrag Vakuum tekniker BIO-SOL Se kap 8.5 Solar heating.... BSES s.283

22 Värmepumpar Q tillf Q bortf Se kap 8.8 Heat pumps BSES s.292


Ladda ner ppt "Energianläggningar Ångkraft El- och/eller värmeproduktion Varm- och hetvatten pannor Värmeproduktion Vattenkraft Elproduktion Vindkraft Elproduktion Solenergi."

Liknande presentationer


Google-annonser