Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvarkar finns de mer än för James Joyce i Finnigans Wake — Three quarks for Muster Mark! Sure he hasn't got much of a bark And sure any he has it's all.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvarkar finns de mer än för James Joyce i Finnigans Wake — Three quarks for Muster Mark! Sure he hasn't got much of a bark And sure any he has it's all."— Presentationens avskrift:

1 Kvarkar finns de mer än för James Joyce i Finnigans Wake — Three quarks for Muster Mark! Sure he hasn't got much of a bark And sure any he has it's all beside the mark.  Peter Bengtsson peter.bengtsson@lut.mah.se

2 Förklaringar till ord ur ”FINNIGANS WAKE” James Joyce Referens till http://members.tripod.com/Sinkest//chapter24/finn24.htm quark - quawk (the cry of a duck or night-heron); any of a group of sub-atomic particles (orig. three in number) conceived of as having a fractionalelectric charge and making up in different combinations the hadrons, but not detected in the free state muster - a pattern, specimen, example mister bark - a small ship; in earlier times, a general term for all sailing vessels of small size, e.g. fishing-smacks, xebecs, pinnaces; in modern use, applied poetically or rhetorically to any sailing vessel. beside the mark - not directly related to the main point of a discussion  Peter Bengtsson peter.bengtsson@lut.mah.se

3 James Joyce Född 2/2 1882 Död 13/1 1941 Född i Dublin Ett krav på sina läsare: de skall ägna hela sitt liv åt att läsa hans verk  Peter Bengtsson peter.bengtsson@lut.mah.se

4 Byggstenar  Peter Bengtsson peter.bengtsson@lut.mah.se

5 Kvarkar och familjer  Peter Bengtsson peter.bengtsson@lut.mah.se

6 Kraftförmedlare  Peter Bengtsson peter.bengtsson@lut.mah.se

7 Fria kvarkar Fria kvarkar har ej observerats Antas bero på att kraften växer med avståndet mellan kvarkarna  Peter Bengtsson peter.bengtsson@lut.mah.se

8 Stor eller liten  Peter Bengtsson peter.bengtsson@lut.mah.se

9 Dyrt eller billigt  Peter Bengtsson peter.bengtsson@lut.mah.se

10 Lite eller mycket energi  Peter Bengtsson peter.bengtsson@lut.mah.se

11 Cern - en angelägenhet för Europa eller för högenergi fysiker  Peter Bengtsson peter.bengtsson@lut.mah.se

12 Naturvetenskap  Peter Bengtsson peter.bengtsson@lut.mah.se

13 ESS – European Spallation Source Neutronspridningsexperiment 11 Gkr varav Sverige 4 Gkr (ca 30%) Drift ca 10% årligen (Sverige 1%) Farliga ämnen Strålning  Peter Bengtsson peter.bengtsson@lut.mah.se

14 Kärnkraftverk n+U235 Bindnings energi/nukleon Järn mest stabilt Isotoper Kylvatten ej radioaktivt, värmeavfall Avfallet radioaktivt och måste hanteras  Peter Bengtsson peter.bengtsson@lut.mah.se

15 Pedagogik Hermeneutik Ontologi Pedagog Epistmologi Fenomenologi Etnografi läran om tolkning läran om det varande, en del av metafysiken; i modern mening läran om de begrepp eller kategorier som man behöver anta för att kunna ge en sammanhängande, motsägelsefri och uttömmande beskrivning och förklaring av (någon del av) verkligheten i antikens Grekland en slav som ledsagade barn till och från skolan och ibland även undervisade dem i hemmet; senare lärare, undervisare. av grek. epist\´m\ 'kunskap', 'vetande' och efterleden -logi´a '- lära', av lo´gos 'ord'), detsamma som kunskapsteori läran om det som visar sig för medvetandet. I äldre tider användes ordet som benämning på en filosofisk deldisciplin som studerade det skenbara i motsättning till det sanna och verkliga etnografi, numera benämning på den del av den kultur- och socialantropologiska forskningspraxis som omfattar insamlandet och bearbetningen av grundläggande forskningsmaterial för analysen av sociala och kulturella strukturer och processer.  Peter Bengtsson peter.bengtsson@lut.mah.se

16 Naturvetenskapen Normalfördelning Exponentiellt ökande/ avtagande Rörelsemängd Linjär Accelererande Galvaniskt element Emk Titrera  Peter Bengtsson peter.bengtsson@lut.mah.se


Ladda ner ppt "Kvarkar finns de mer än för James Joyce i Finnigans Wake — Three quarks for Muster Mark! Sure he hasn't got much of a bark And sure any he has it's all."

Liknande presentationer


Google-annonser