Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DETTA ÄR MALMÖ HÖGSKOLA Inrättades 1998 21 000 studenter 1 300 medarbetare 35% av lärarna har disputerat Fyra flervetenskapliga områden för utbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DETTA ÄR MALMÖ HÖGSKOLA Inrättades 1998 21 000 studenter 1 300 medarbetare 35% av lärarna har disputerat Fyra flervetenskapliga områden för utbildning."— Presentationens avskrift:

1 DETTA ÄR MALMÖ HÖGSKOLA Inrättades 1998 21 000 studenter 1 300 medarbetare 35% av lärarna har disputerat Fyra flervetenskapliga områden för utbildning och forskning Omsättning: 1 miljard kronor Mitt i Öresundsregionen med 3,5 miljoner invånare Sveriges tio största lärosäten 1. Lunds universitet 2. Göteborgs universitet 3. Stockholms universitet 4. Uppsala universitet 5. Linköpings universitet 6. Umeå universitet 7. Kungliga Tekniska Högskolan 8. Malmö högskola 9. Örebro universitet 10. Mittuniversitetet (baserat på antalet studenter)

2 KÄNNETECKEN FÖR MALMÖ HÖGSKOLA Många yrkesinriktade utbildningar Nära koppling till samhället i forskning och utbildning Nya utbildningsområden Breddad rekrytering Stor samverkan med omgivande samhälle

3 UTBILDNINGSUTBUD 2006-2007: 58 program, 460 kurser. Områden för utbildning och forskning: Fakulteten för Hälsa och samhälle Kultur och samhälle Lärarutbildningen Odontologiska fakulteten + Centrum för teknikstudier

4 FORSKNING Samhällsrelevans Flervetenskaplighet och nära koppling till grundutbildning Medicinskt vetenskapsområde Forskning sedan 1940-talet i Malmö (Odontologiska fakulteten) 200 forskarstuderande, 50 professorer, 720 lärare (44 % disputerade). Intäkter (2005) 130 miljoner kronor (57% anslag)

5 STUDENTER 21 000 personer studerar vid Malmö högskola Snittålder 24,7 år 60% kommer från Malmö, 20% från Skåne och 20% från övriga landet 33% har utländsk bakgrund Ett aktivt arbete bedrivs för att rekrytera studenter från studieovana miljöer 76% av Malmö högskolas studenter som examinerades 2002/2003 hade etablerat sig på arbetsmarknaden 2004.

6 SAMVERKAN Exempel på samarbeten Mentorsprojektet Näktergalen Uppdragsutbildningar för näringsliv, kommun och region Forskningsprogrammet Biofilmer Lärande i mångfaldens samhälle Nya medier – Interaktionsdesign Tankesmedjor skola – forskning Entreprenörskap

7 MALMÖ HÖGSKOLA I MALMÖ Universitetsholmen: 1, 2: Lärarutbildningen 1: Orkanenbiblioteket 3, 4: Gemensam förvaltning 4, 5: Studentkåren 5: Studentcentrum 6, 7: Kultur och samhälle 8: K3 9 & 10: Urbana studier, Centrum för teknikstudier

8 MALMÖ HÖGSKOLA I MALMÖ Universitetsjukhuset MAS: 11: Odontologiska fakulteten 12: Hälsa och samhälle

9 www.mah.se

10 Hälsa och samhälle Cirka 3 000 studenter Ungefär 240 anställda 17 programutbildningar Ett antal fristående kurser startar varje termin

11 Hälsa och samhälle Främjar genom utbildning och forskning hälsa och goda liv (vision) Vill lyfta fram sambandet mellan människors hälsa och det samhälle vi lever i Tvärvetenskapligt - samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik

12 Hälsa och samhälle - uppdrag Utveckla ledande professionsutbildningar Bedriva forskning och innovation med fokus på hälsa, sjukdom och sociala livsvillkor Kritiskt studera samhällssystem och organisationer, som har uppgifter rörande hälsa och sociala livsvillkor Bidra till kunskapsutbyte med och service till samhället

13 Hälsa och samhälle Erbjuder Grundutbildning Fortbildning Forskning Inom våra ämnesområden

14 Hälsa och samhälle Biomedicinsk laboratorievetenskap / -teknologi Folkhälsovetenskap Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap Kriminologi Hälsa och samhälle Omvårdnad / Vårdvetenskap Socialt arbete

15 Hälsa och samhälle Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Programmet Biomedicinsk teknologi - Teknik, ekonomi och ledarskap, TELMah, 180 hp Folkhälsovetenskapliga programmet, 180 hp Psykiatriskt omvårdnadsprogram, 120 hp Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Äldrepedagogprogrammet, 120 hp Socionomprogrammen, 210 hp, alla med mångkulturell profil: - Funktionshinder och åldrande - Individ, familj och samhälle - Verksamhetsutveckling

16 Hälsa och samhälle Masterprogram, 120 hp Biomedicinsk metodik och teknologi Materials Science (Materialvetenskap) Public Health (Folkhälsovetenskap) Sexologi Socialt arbete i mångkulturella miljöer Specialistutbildningar för sjuksköterskor, 60 hp Barn och ungdom Psykiatri Äldre

17 ”TREDJE UPPGIFTEN” Samverkan med det omgivande samhället Samarbete med bl a hälso- och sjukvården sociala sektorn näringslivet i regionen

18 FORSKNING Forskningsprofiler på Hälsa och samhälle: Biologiska gränsytor Hälsa och sociala villkor i ett livsförloppsperspektiv

19 FORSKNING Kriminalitet Biofilmer och biologiska gränsytor Sexualitet Det mångkulturella samhället Psykisk ohälsa Vård Narkotikamissbruk Folkhälsa Föräldraskap Barn, ungdom och familj Funktionshinder Kvinnors hälsa Bostadslöshet Äldre

20 FORSKNING Med i följande högskolegemensamma forskningsprogram: Biofilmer och biologiska gränsytor Migrationens Utmaningar – inom hälsa, omsorg och vård

21 FORSKNING Biomedicinsk laboratorievetenskap: utveckling och förbättring av laboratoriemetodik och metoder inom hälso- och sjukvård mm. Omvårdnad: psykiatrisk vård, äldres hälsa, reproduktiv hälsa, ledarskap, vårdkvalitet mm. Socialt arbete: kön och sexualitet, social omsorg, brott och missbruk, barn-ungdom- familj, åldrande och äldres livsvillkor, männi- skobehandlande organisationer i ett mång- kulturellt samhälle mm.

22 INTERNATIONALISERING Student- och lärarutbyten Forskningssamarbete

23 INTERNATIONALISERING ERASMUS- och NORDPLUS Utbytesavtal med en mängd europeiska länder, till exempel Danmark, Island, Storbritannien och Nederländerna. Avtal med University of Utah, USA. Samarbetsavtal med universitet i Australien.

24 MER OM HÄLSA OCH SAMHÄLLE www.mah.se/hs

25 Psykiatriskt omvårdnadsprogram -psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik Nytt program fr o m hösten 2008 Tvåårig utbildning som både är teoretisk och praktisk Flera ämnesområden som omvårdnad, socialt arbete och kriminologi Till största delen nätbaserad Samarbete med Mittuniversitetet och Högskolan Väst Ger högskoleexamen i omvårdnad

26 Psykiatrisk omvårdare - yrkesrollen Möjligheter att arbeta med människor med psykisk ohälsa med särskild problematik Var? Inom bl a rättspsykiatri, socialtjänst, kriminalvård och Statens institutionsstyrelse Verksamheterna är själva med och utformar utbildningen så att kompetensen blir rätt Stor efterfrågan på utbildad personal idag och i framtiden


Ladda ner ppt "DETTA ÄR MALMÖ HÖGSKOLA Inrättades 1998 21 000 studenter 1 300 medarbetare 35% av lärarna har disputerat Fyra flervetenskapliga områden för utbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser