Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Säkerhet och Samhälle Rosersberg Säkerhet och samhälle: Målsättning Rosersberg Vt 2007 Föreläsning Leif Svanström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Säkerhet och Samhälle Rosersberg Säkerhet och samhälle: Målsättning Rosersberg Vt 2007 Föreläsning Leif Svanström."— Presentationens avskrift:

1 Säkerhet och Samhälle Rosersberg Säkerhet och samhälle: Målsättning Rosersberg Vt 2007 Föreläsning Leif Svanström

2 Säkerhet och Samhälle Rosersberg Säkerhet och samhälle Räddningsverket 2002-10-18. Kursplan. ”Kursen ingår i Utbildning i Skydd mot olyckor, 80 studiepoäng”

3 Säkerhet och Samhälle Rosersberg Syfte för Säkerhet och samhälle ”…är att ge den studerande en förståelse för säkerhetsarbete i samhället med fokus på olycksrisker som kan föranleda räddningsinsats”

4 Säkerhet och Samhälle Rosersberg Mål ”Efter kursen skall den studerande ¤kunna beskriva säkerhetsarbete i samhället och relatera detta till lokal nivå ¤kunna definiera risker i samhället och dess inverkan på individ, grupp och samhälle ¤kunna exemplifiera den lagstiftning som inverkar på området skydd mot olyckor (forts)

5 Säkerhet och Samhälle Rosersberg Mål(forts) ¤kunna förklara olyckors effekter på människor, miljö, egendom och samhälle ¤förstå hur egna och samhällets värderingar påverkar människorsbeteenden i olika situationer samt förstå individens och gruppers riskuppfattning och beteende utifrån social och kulturell bakgrund, ålder och kön.... ”

6 Säkerhet och Samhälle Rosersberg Medverkan från Karolinska Institutet: 5 poäng Säkerhet och samhälle (Behörig: Den som antagits till alla 80 poängen) 5 poäng Systematiskt säkerhetsarbete (Behörig: Den som antagits till alla 80 poängen samt genomgått Säkerhet och samhälle med betyget Godkänd)

7 Säkerhet och Samhälle Rosersberg 5 poäng Säkerhet och samhälle (Vt2007) Upplägg av utbildningen

8 Säkerhet och Samhälle Rosersberg Vecka 1: Tema: a.Samhälle, folkhälsa och skadepanorama b. Registrering av skador- klassifikationer (Temaansvar: lars-gunnar.horte@ki.se leif.svanstrom@ki.se )

9 Säkerhet och Samhälle Rosersberg Vecka 2, del 1 Tema: Konsekvenser av skador (Temaansvar: Professor Hans von Holst)

10 Säkerhet och Samhälle Rosersberg Vecka 5, del 2 Tema: Konsekvenser av skador (Temaansvar: Professor Bjarne Jansson)

11 Säkerhet och Samhälle Rosersberg Vecka 3-Tema 3 Tema: Skadornas sociala bestämningsfaktorer (Temaansvar: Med Dr Karin Engström)

12 Säkerhet och Samhälle Rosersberg Vecka 4-Tema 4 Tema: Samhällets lagstiftning och den nya rollen (ur ett folkhälsoperspektiv) (Temaansvar: leif.svanstrom@phs.ki.se)

13 Säkerhet och Samhälle Rosersberg Examination och särskilt intyg Examinator: Leif Svanström Examination: I basgrupperna på basen av Era prestationer. Hemtentamen Närvaro: Obligatorisk - allt utom föreläsningar. Basgruppsprestationer samt redogörelse i storgrupp avgörande - protokoll förs. Betyg: Godkänd/ Underkänd Frånvaro eller otillräckliga prestationer: Särskild skriftlig uppgift erbjuds Intyg: Utfärdas efter ”individuell” begäran. Berättigar inte direkt till högskolepoäng.

14 Säkerhet och Samhälle Rosersberg Frågor och kommentarer? Leif.svanstrom@ki.se


Ladda ner ppt "Säkerhet och Samhälle Rosersberg Säkerhet och samhälle: Målsättning Rosersberg Vt 2007 Föreläsning Leif Svanström."

Liknande presentationer


Google-annonser