Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 29.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 KT:s och IT:s egenlärarträff 27.5.2011 Dagens material kommer in på https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 29.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 KT:s och IT:s egenlärarträff 27.5.2011 Dagens material kommer in på https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb."— Presentationens avskrift:

1 1 29.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 KT:s och IT:s egenlärarträff 27.5.2011 Dagens material kommer in på https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb

2 2 227.5.2011Egenlärarträff IT & KT2 Dagens program  Info från institutionerna  Nya beslut i examensstadgan  Goda råd/tänka-på inför genomgången av studieplansgranskningen i maj  Egenlärarens arbetsplan  Kurserna i Akademiska studiefärdigheter  Info om stödet för studerande med läs- och skrivsvårigheter, bra att veta om tillgänglighetsfrågor  Möjligheterna med e-tent  Kort om studieklimatundersökningen gällande rådgivningen för studerande

3 3 327.5.2011Egenlärarträff IT & KT3 ANTAGNINGEN 2011  Ansökningstiden till grundnivån (kand + mag) utgick 12.4.2011  Ansökningstiden till endast magister- /DI-nivån för inhemska sökande utgick 29.4.2011  Ansökningstiden till utländska magistersprogram utgick 28.2.2011

4 4 4 SÖKANDE  Kemiteknik 32 st (1 pref) 66 st (tot.)  Datateknik 62 st (1 pref) 95 st (tot.)  Datavetenskap 42 st (1 pref)69 st (tot.)  Informationssystem 60 st (1 pref)131 st (tot.)  Kemiteknik, (DI-nivån) 0 st  Energiteknik, Vasa 20 st  Datateknik (DI-nivån) 2 st (ES 0 st, ISY 1 st, SE 1 st)  Datavetenskap, mag 0 st  Informationssystem, mag 3 st ANTAGNINGEN 2011 27.5.2011Egenlärarträff IT & KT

5 5 ANTAGNINGEN 2011 Master’s degree programme in  Chemical Engineering 57 (88 tot)32 antagna  Electronic and Mobile Commerce 70 (102 tot.)22 antagna  Embedded Computing 42 (62 tot.)21 antagna Master’s studies in  Software Engineering 76 (99 tot.)28 antagna  Computer Science 59 st (113 tot.)32 antagna 27.5.2011Egenlärarträff IT & KT5

6 6 KEMITEKNIK  Träförädling byter namn till Naturmaterialteknik (fr.o.m. 1.8.2011)  Energi- och miljöteknik (nytt huvudämne på DI-nivån inom KT) 27.5.2011Egenlärarträff IT & KT6

7 7 727.5.2011Egenlärarträff IT & KT7  Personalärenden inom FoU –Ny chef för Forskning och utbildning sedan mars 2011: politices doktor Mats Lindfelt –fr.o.m.1.1. 2012 anställs studiepsykologi vid ÅA  Studiestöd –Från hösten 2011 beviljas studiestödet skilt för kandidat (max 37 mån) och magister/DI (max 28 mån), totalt dock max 55 månader  Nya beslut i examensstadgan (17.3.2011) –Gällande handledningsprocessen handledningsprocessen förenhetligas guiden ”Handledningens A-Ö” www.abo.fi/personal/handledning –Gällande studentrespons bl.a. obligatorisk kursutvärdering på det sätt som institutionen bestämmer Utvärderings- och responsresultat bör utnyttjas

8 8 Att tänka på inför granskningen av studieplanerna  Studenterna lämnar in sina planer inom maj, deadline 31.5.  Egenlärarna ska granska planerna helst inom juni. 27.5.2011Egenlärarträff IT & KT8

9 9 Egenlärarens arbetsplan  Se förslag på uppskattad arbetstidsåtgång för egenläraruppdraget Vad betyder detta konkret beaktande det ungefärliga antal egenstudenter du har? Allmänna kommentarer?

10 10 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo10 Aktuellt från Lärcentret

11 11 Stöder utvecklingen av studerandes allmänkompetenser  Akademiska studiefärdigheter (ASF) 1-8 sp –Akademiska studier 1 sp (nätkurs) –Studieteknik 1 sp (nätkurs) –Informationskompetens, grundkurs 1 sp (nätkurs) –Informationskompetens, forts.kurs 1 sp (nätkurs) (för åk 3) –Kvalitet 1 sp (nätkurs) –IT-basfärdigheter, grundkurs 1 sp –IT-basfärdigheter, forts.kurs 1 sp –Allmänna kandidatfärdigheter 1 sp (nätkurs) (för åk 3)  Arbetsforum –Arbetslivskompetens 2 sp  Internationella enheten –Interkulturell kännedom 1, 2 sp –Interkulturell kännedom 11, 4 sp www.abo.fi/student/akadstudkurs

12 12 Material om studieteknik se bl.a. nätföreläsningar/videomaterial www.abo.fi/student/allmankompmaterial + ämnesspec. studieteknik www.abo.fi/student/amnesspec_studieteknik - bör kompletteras www.abo.fi/student/allmankompmaterialwww.abo.fi/student/amnesspec_studieteknikwww.abo.fi/student/allmankompmaterialwww.abo.fi/student/amnesspec_studieteknik

13 13 Tillgänglighet vid ÅA Information & resurser  www.abo.fi/personal/tillganglighet_lc www.abo.fi/personal/tillganglighet_lc –Handlingsplan för bemötande av studerande med funktionsnedsättning –ESOK-projektets broschyrer ‘Mångfalden av studenter’ –Dyslexiseminarium – ppt-presentation –Tillgänglighetsnätverket för högskolorna i Åbo- regionen – kontakt ÅA: johanna.hedenborg@abo.fi johanna.hedenborg@abo.fi

14 14  Lärandekliniken; smågruppsträffar kring tidsplanering, stresshantering, studieteknik, läs- och skrivsvårigheter www.abo.fi/student/klinikverksamhet www.abo.fi/student/klinikverksamhet  Förutom e-tent: flexibel tentamen –möjlighet att tentera på Lärcentret t.ex. om tent längre än 4 t; finns tillgång till ‘tom’ dator

15 15  Processer –Intyg på funktionsnedsättning  stödåtgärder –Studierådgivaren (studiekansliet) tar emot intyg och vidareförmedlar informationen enligt relevans egenläraren, ämnesansvarig, biblioteket, Språkcentret  Stöd –Förlängd tentamenstid –Rätt att använda dator vid tentamen (t.ex. med stavningskontroll för dyslektiker) –Förlängd lånetid på biblioteket –Celia – inläst litteratur –Kompensatoriska hjälpmedel (skannerpenna, talsyntesprogramvara, rättstavningsprogram)

16 16 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo16 E-tent  Tentutrymme där studerandena kan tentera via dator under videoövervakning vardagar kl. 8-22 (1-,2- eller 4 h- tenter) –I PharmaCity i Åbo (gemensamt med TY), under planering i Vasa Academill –Programvara: tilläggsfunktion till moodle gjord vid Tammerfors universitet  Läraren beställer tentbotten eller tent från Lärcentret (på blankett)  Generellt passar e-tent särskilt bra för tenter där det inte är viktigt att alla får samma frågor och skriver tenten samtidigt –s ommartent –mognadsprov –läskurser www.abo.fi/personal/etent

17 17 Ur studieklimatundersökningen 2010 & 2011

18 Studieklimatundersökningen 2011: I dina studier, har du fått råd och hjälp med följande saker?

19 Studieklimatundersökningen 2011: Egenlärarträffarna

20 Studieklimatundersökningen 2011: Har du träffat din egenlärare?  Nyttan av egenlärarverksamheten: –Ja 49 % –Nej 26 %

21 Studieklimatundersökningen 2011: Av vem har du fått information och hjälp angående studiefrågorna? Ja-svar i %

22 Studieklimatundersökningen 2011: Har du under de två senaste studieåren upplevt något av följande?


Ladda ner ppt "1 29.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 KT:s och IT:s egenlärarträff 27.5.2011 Dagens material kommer in på https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb."

Liknande presentationer


Google-annonser