Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

C Arne Sundquist/Orsalheden C Arne Sundquist/Orsalheden Kurs Fastighetsvärdering - massvärdering LTH Vt 2008 Arne Sundquist Att behandla : – –Användningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "C Arne Sundquist/Orsalheden C Arne Sundquist/Orsalheden Kurs Fastighetsvärdering - massvärdering LTH Vt 2008 Arne Sundquist Att behandla : – –Användningen."— Presentationens avskrift:

1 C Arne Sundquist/Orsalheden C Arne Sundquist/Orsalheden Kurs Fastighetsvärdering - massvärdering LTH Vt 2008 Arne Sundquist Att behandla : – –Användningen av taxeringsvärden – –(Fastighetsskatt) – –Marknadsvärdebegreppet – –Värderingsmetoder - generellt – –Acceptans/komplexitet hos värderings- modellerna – –Allmän fastighetstaxering och fastighetsskatt i Sverige och några andra länder – –Värderingsmetoder - detaljerat (Småhus) Hyreshus Industri Täktmark Kraftverk Lantbruk – –Provvärdering - analyser mm – –Bankvärldens behov av information om värden – –Något om fastighetsvärdering ur ett internationellt perspektiv, standards, internationella organ – –Betydelsen av taxeringsvärden mm för ett lands ekonomiska utveckling

2 C Arne Sundquist/Orsalheden C Arne Sundquist/Orsalheden Kurs Fastighetsvärdering - massvärdering LTH Vt 2008 Arne Sundquist Allmän uppläggning: 16/1 Allmänt om massvärdering Användningen av taxeringsvärden Marknadsvärdebegreppet Anknytning till marknadsvärdet Olika problemställningar 17/1 Den svenska fastighetstaxeringen Regelverket i stort Organisation och uppläggning Vad ska taxeras? Indelning i taxeringsenheter Indelning i värderingsenheter Riktvärden Värdeområden 30/1 Allmänt om ortsprishantering Bortgallring av köp Omräkning av ortsprismaterial Indelning i värdeområden Värdenivåer i områden med få köp Övriga problemställningar

3 C Arne Sundquist/Orsalheden C Arne Sundquist/Orsalheden Kurs Fastighetsvärdering - massvärdering LTH Vt 2008 Arne Sundquist Allmän uppläggning : 31/1 Taxering av småhus Tomtmark och byggnad Övningsuppgift 1 –Taxeringsvärde-småhus Övningsuppgift 2 – Provvärdering-småhus Taxering av hyreshus Tomtmark Byggnad Hyresbegrepp mm 6/2 Taxering av småhus Gruppvis redovisning av Övningsuppgift 2 7/2 Taxering av hyreshus - forts Övningsuppgift 3 Taxering – hyreshus Taxering av industri Avkastningsmetoden Produktionskostnadsmetoden Kort om täktmark och elproduktion

4 C Arne Sundquist/Orsalheden C Arne Sundquist/Orsalheden Kurs Fastighetsvärdering - massvärdering LTH Vt 2008 Arne Sundquist Allmän uppläggning : 13/2 Taxering av lantbruk Tomt och bostadsbyggnad Åker- och betesmark, ekonomibyggnader Skogsmark och skogsimpediment 14/2Övrigt Bankvärldens behov av av värderingsunderlag Fastighetsvärdering i ett internationellt perspektiv Betydelsen av taxeringsvärden m m för ett lands ekonomiska utveckling Övrigt

5 C Arne Sundquist/Orsalheden C Arne Sundquist/Orsalheden Kurs Fastighetsvärdering - massvärdering LTH Vt 2008 Arne Sundquist Litteratur: Fastighetstaxeringslag (1979:1152) sid 11- 37 (=Kap 1-12, delas ut) Fastighetsvärdering – Grundläggande teori och prak- tisk värdering – Lantmäteriet och Mäklarsamfundet 2006, LMV-rapport 2006:10 (sid 1-62, 75-108, 115-156, 233-263) (Motsvarande sidor i utgåva 2004/2005 = 1-86, 93-133 och 191-220) Lindberg, Henrik: Att göra det döda kapitalet levande (artikel ur MicroFinans.nu, delas ut) Persson, Erik: Begrepp och metoder vid fastighets- värdering sid 1-11, delas ut) Sundquist, Arne: Något om reparations- och förbätt- ringskostnaders genomslagskraft i marknadsvärdet mm LMV 2003, delas ut) Appraisal Institute: The Appraisal of Real Estate, Part 1, Chapter 2 The Nature of value Part 4 Chapter 18 Adjustment and Analytical Tech- niques in the Sales Comparison Approach (delas ut) Utdelat och presenterat kursmaterial i övrigt

6 C Arne Sundquist/Orsalheden C Arne Sundquist/Orsalheden Kurs Fastighetsvärdering - massvärdering LTH Vt 2008 Arne Sundquist Att känna till och kunna redogöra för: Grundläggande värdebegrepp och värderingsmetoder Teoribildningen kring begreppet värde och vad som konstituerar ett värde i sig Användningen av taxeringsvärden Grundläggande begrepp i den svenska fastighetstaxe- ringen (periodicitet, berörda myndigheter och deras roll, taxeringsvärde, värdetidpunkt, beskaffenhetstid- punkt, taxeringsenhet, värderingsenhet, indelning av byggnader och mark etc) Allmän information om massvärdering (allmänna krav och restriktioner, olika typer av parametrar, principiell skillnad mellan renodlade “fullskale-MRA-modeller” och s k “Två-stegs Fixed Relationships-modeller” Grunddragen i tillämpade värderingsmodeller vid den svenska fastighetstaxeringen samt beträffande småhus, hyreshus och industri kunna redogöra för använda värdefaktorer och kunna beräkna taxeringsvärden med ledning av aktuella tabeller Namnen på europeiska och internationella standards och organisationer inom ämnesområdet fastighetsvär- dering och ekonomisk redovisning (SFF, TEGoVA, EVS, IVSC, IASB, IFRS)


Ladda ner ppt "C Arne Sundquist/Orsalheden C Arne Sundquist/Orsalheden Kurs Fastighetsvärdering - massvärdering LTH Vt 2008 Arne Sundquist Att behandla : – –Användningen."

Liknande presentationer


Google-annonser