Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsrapporten 2013 bildarkiv Version 1 2014-02-14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsrapporten 2013 bildarkiv Version 1 2014-02-14."— Presentationens avskrift:

1 Årsrapporten 2013 bildarkiv Version

2 Svenska Intensivvårdsregistret2 Innehåll – 236 sidor med 163 färdiga diagram 00. Demografi 9 bilderDemografi 02. Etik 4 bilderEtik 03. Kvalitetsindikatorer 53 bilderKvalitetsindikatorer 04. Produktion 10 bilderProduktion 05. Åtgärder 81 bilderÅtgärder 06. Mortalitet 14 bilderMortalitet 07. Diagnoser 43 bilderDiagnoser 08. Negativa händelser och komplikationer 11 bilderNegativa händelser och komplikationer 09. Avlidna på IVA 1 bild med länkAvlidna på IVA 160 bilder klara 57 st (”min avd”) behöver Du själv kopiera/klistra in på de tomma sidorna från 6 bilder förberedda för 90 & 180 dagars uppföljning

3 Svenska Intensivvårdsregistret3 Principiell uppbyggnad av en del rapporter C:a ¼ av frågeställningar har följande 3 diagram:  Alla avdelningar 2013 – Hur ligger jag till i förhållande till andra 2013?  Min avdelnings utveckling – Hur har min avdelning utvecklats senaste 6 åren?  Alla avdelningars utveckling – Hur har riket utvecklats senaste 6 åren? Innehåll

4 Svenska Intensivvårdsregistret4 00. Demografi SIR:s täckningsgrad, medlemsutveckling och antal intensivvårdstillfällen per vårdtyp och år Inrapporterad period Antal vårdtillfällen Ålder och könsfördelning Innehåll

5 Svenska Intensivvårdsregistret5 SIR:s täckningsgrad 2013 Innehåll

6 Svenska Intensivvårdsregistret6 SIR:s medlemsutveckling Innehåll

7 Svenska Intensivvårdsregistret7 Antal vårdtillfällen per vårdtyp Översikt Innehåll Vårdtyp ÅrIVATIVABIVASum Sum OBS: Alla avd har ej hunnit skicka in data för år 2013 i denna version 1

8 Svenska Intensivvårdsregistret Inrapporterad period för alla avd 2013: Innehåll

9 Svenska Intensivvårdsregistret Antal vårdtillfällen alla avd 2013: Innehåll

10 Svenska Intensivvårdsregistret Antal vårdtillfällen min avd : Innehåll

11 Svenska Intensivvårdsregistret Antal vårdtillfällen alla avd : Innehåll

12 Svenska Intensivvårdsregistret Ålder och könsfördelning alla avd 2013: Innehåll

13 Svenska Intensivvårdsregistret Ålder och könsfördelning min avd 2013: Innehåll

14 Svenska Intensivvårdsregistret Etik 02. Etik – Behandlingsstrategi IVA Innehåll

15 Svenska Intensivvårdsregistret Etik – Behandlingsstrategi på IVA alla avd 2013: Innehåll

16 Svenska Intensivvårdsregistret Etik – Behandlingsstrategi på IVA min avd : Innehåll

17 Svenska Intensivvårdsregistret Etik – Behandlingsstrategi på IVA alla avd : Innehåll

18 Svenska Intensivvårdsregistret Kvalitetsindikatorer Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård månader månader månader Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS PIM IVA-Higgins Q3 Bakteriell multiresistens förekomst isolering Q4 Ventilator-associerad pneumoni, VAP Q5 Till annan IVA p.g.a. resursbrist Q6 Oplan återinläggning inom 72 timmar Q7 Avlidna på IVA med protokoll med protokoll granskade av DAL/DAS fastställda enl dir krit och kontakt med transpl koord Q8 Nattlig utskrivning Innehåll

19 Svenska Intensivvårdsregistret Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 2 månader alla avd 2013: Innehåll

20 Svenska Intensivvårdsregistret Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 2 månader min avd : Innehåll

21 Svenska Intensivvårdsregistret Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 2 månader alla avd : Innehåll

22 Svenska Intensivvårdsregistret Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 6 månader alla avd 2013: Innehåll

23 Svenska Intensivvårdsregistret Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 6 månader min avd : Innehåll

24 Svenska Intensivvårdsregistret Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 6 månader alla avd : Innehåll

25 Svenska Intensivvårdsregistret Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 12 månader alla avd 2013: Innehåll

26 Svenska Intensivvårdsregistret Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 12 månader min avd : Innehåll

27 Svenska Intensivvårdsregistret Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 12 månader alla avd : Innehåll

28 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 Nyckeltal alla avd 2013: Innehåll

29 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 Nyckeltal min avd : Innehåll

30 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 Nyckeltal alla avd : Innehåll

31 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 VLAD konsekutiva vårdtillf alla avd 2013: Innehåll

32 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 VLAD konsekutiva vårdtillf min avd 2013: Innehåll

33 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 Nyckeltal alla avd 2013: Innehåll

34 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 Nyckeltal min avd : Innehåll

35 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 Nyckeltal alla avd : Innehåll

36 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 VLAD konsekutiva vårdtillf alla avd 2013: Innehåll

37 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 VLAD konsekutiva vårdtillf min avd : Innehåll

38 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 VLAD konsekutiva vårdtillf 3 st BIVA : Innehåll

39 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 VLAD konsekutiva vårdtillf ej BIVA : Innehåll

40 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet IVA-Higgins Nyckeltal alla TIVA-avd 2013: Innehåll

41 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet IVA-Higgins Nyckeltal min avd : Innehåll

42 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet IVA-Higgins Nyckeltal alla avd : Innehåll

43 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet IVA-Higgins VLAD konsekutiva vårdtillf alla TIVA-avd 2013: Innehåll

44 Svenska Intensivvårdsregistret Q2 Riskjusterad mortalitet IVA-Higgins VLAD konsekutiva vårdtillf min avd : Innehåll

45 Svenska Intensivvårdsregistret Q3 Bakteriell multiresistens förekomst alla avd 2013: Innehåll

46 Svenska Intensivvårdsregistret Q3 Bakteriell multiresistens förekomst min avd : Innehåll

47 Svenska Intensivvårdsregistret Q3 Bakteriell multiresistens förekomst alla avd : Innehåll

48 Svenska Intensivvårdsregistret Q3 Bakteriell multiresistens isolering alla avd 2013: Innehåll

49 Svenska Intensivvårdsregistret Q3 Bakteriell multiresistens isolering min avd : Innehåll

50 Svenska Intensivvårdsregistret Q3 Bakteriell multiresistens isolering alla avd : Innehåll

51 Svenska Intensivvårdsregistret Q4 Ventilator-associerad pneumoni, VAP alla avd 2013: Innehåll

52 Svenska Intensivvårdsregistret Q4 Ventilator-associerad pneumoni, VAP min avd : Innehåll

53 Svenska Intensivvårdsregistret Q4 Ventilator-associerad pneumoni, VAP alla avd : Innehåll

54 Svenska Intensivvårdsregistret Q5 Till annan IVA p.g.a. resursbrist alla avd 2013: Innehåll

55 Svenska Intensivvårdsregistret Q5 Till annan IVA p.g.a. resursbrist min avd : Innehåll

56 Svenska Intensivvårdsregistret Q5 Till annan IVA p.g.a. resursbrist alla avd : Innehåll

57 Svenska Intensivvårdsregistret Q6 Oplan återinläggning inom 72 timmar alla avd 2013: Innehåll

58 Svenska Intensivvårdsregistret Q6 Oplan återinläggning inom 72 timmar min avd : Innehåll

59 Svenska Intensivvårdsregistret Q6 Oplan återinläggning inom 72 timmar alla avd : Innehåll

60 Svenska Intensivvårdsregistret Q7 Avlidna på IVA med protokoll alla avd 2013: Innehåll Röd stapel: Under målnivå

61 Svenska Intensivvårdsregistret Q7 Avlidna på IVA med protokoll min avd : Innehåll

62 Svenska Intensivvårdsregistret Q7 Avlidna på IVA med protokoll alla avd : Innehåll Röd stapel: Under målnivå

63 Svenska Intensivvårdsregistret Q7 Avlidna på IVA med protokoll granskade av DAL/DAS alla avd 2013: Innehåll

64 Svenska Intensivvårdsregistret Q7 Avlidna på IVA med protokoll granskade av DAL/DAS min avd : Innehåll

65 Svenska Intensivvårdsregistret Q7 Avlidna på IVA med protokoll granskade av DAL/DAS alla avd : Innehåll

66 Svenska Intensivvårdsregistret Q7 Avlidna på IVA fastställda enl. dir krit och kontakt med transpl koord alla avd 2013: Innehåll

67 Svenska Intensivvårdsregistret Q7 Avlidna på IVA fastställda enl. dir krit och kontakt med transpl koord min avd : Innehåll

68 Svenska Intensivvårdsregistret Q7 Avlidna på IVA fastställda enl. dir krit och kontakt med transpl koord alla avd : Innehåll

69 Svenska Intensivvårdsregistret Q8 Nattlig utskrivning alla avd 2013: Innehåll

70 Svenska Intensivvårdsregistret Q8 Nattlig utskrivning min avd : Innehåll

71 Svenska Intensivvårdsregistret Q8 Nattlig utskrivning alla avd : Innehåll

72 Svenska Intensivvårdsregistret72 04 Produktion Beläggning Vårdtidsfördelning Vårdtyngd VTS Vårdtyngd NEMS Innehåll

73 Svenska Intensivvårdsregistret Beläggning alla avd 2013: Innehåll

74 Svenska Intensivvårdsregistret Beläggning min avd 2013: Innehåll

75 Svenska Intensivvårdsregistret Vårdtidsfördelning alla avd 2013: Innehåll

76 Svenska Intensivvårdsregistret Vårdtidsfördelning min avd 2013: Innehåll

77 Svenska Intensivvårdsregistret Vårdtyngd VTS alla avd 2013: Innehåll

78 Svenska Intensivvårdsregistret Vårdtyngd VTS min avd : Innehåll

79 Svenska Intensivvårdsregistret Vårdtyngd VTS alla avd : Innehåll

80 Svenska Intensivvårdsregistret Vårdtyngd NEMS alla avd 2013: Innehåll

81 Svenska Intensivvårdsregistret Vårdtyngd NEMS min avd : Innehåll

82 Svenska Intensivvårdsregistret Vårdtyngd NEMS alla avd : Innehåll

83 Svenska Intensivvårdsregistret83 05 Åtgärder Respiration Cirkulation Gastro-Intestinal Njurar Nervsystemet Farmakologisk Övriga åtgärder Innehåll

84 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration bronkoskopi alla avd 2013: Innehåll

85 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration bronkoskopi min avd : Innehåll

86 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration bronkoskopi alla avd : Innehåll

87 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration CPAP alla avd 2013: Innehåll

88 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration CPAP min avd : Innehåll

89 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration CPAP alla avd : Innehåll

90 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration pleurapunktion alla avd 2013: Innehåll

91 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration pleurapunktion min avd : Innehåll

92 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration pleurapunktion alla avd : Innehåll

93 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration thoraxdränage alla avd 2013: Innehåll

94 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration thoraxdränage min avd : Innehåll

95 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration thoraxdränage alla avd : Innehåll

96 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration trakeostomi, percutan alla avd 2013: Innehåll

97 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration trakeostomi, percutan min avd : Innehåll

98 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration trakeostomi, percutan alla avd : Innehåll

99 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration trakeostomi, öppen alla avd 2013: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

100 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration trakeostomi, öppen min avd : Innehåll

101 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration trakeostomi, öppen alla avd : Innehåll

102 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB alla avd 2013: Innehåll

103 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB min avd 2013: Innehåll

104 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation defibrillering alla avd 2013: Innehåll

105 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation defibrillering min avd : Innehåll

106 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation defibrillering alla avd : Innehåll

107 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transesofagalt alla avd 2013: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

108 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transesofagalt min avd : Innehåll

109 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transesofagalt alla avd : Innehåll

110 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transtorakalt alla avd 2013: Innehåll

111 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transtorakalt min avd : Innehåll

112 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transtorakalt alla avd : Innehåll

113 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation elkonvertering alla avd 2013: Innehåll

114 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation elkonvertering min avd : Innehåll

115 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation elkonvertering alla avd : Innehåll

116 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation hjärt-lungräddning, HLR alla avd 2013: Innehåll

117 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation hjärt-lungräddning, HLR min avd : Innehåll

118 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation hjärt-lungräddning, HLR alla avd : Innehåll

119 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation pacemakerinläggning alla avd 2013: Innehåll

120 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation pacemakerinläggning min avd : Innehåll

121 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation pacemakerinläggning alla avd : Innehåll

122 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation perikardiocentes alla avd 2013: Innehåll

123 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation perikardiocentes min avd : Innehåll

124 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation perikardiocentes alla avd : Innehåll

125 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation CO-mätning, övrig alla avd 2013: Innehåll

126 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation CO-mätning, övrig min avd : Innehåll

127 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd cirkulation CO-mätning, övrig alla avd : Innehåll

128 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Gastro-Intestinal esofago-gastroskopi alla avd 2013: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

129 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Gastro-Intestinal esofago-gastroskopi min avd : Innehåll

130 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Gastro-Intestinal esofago-gastroskopi alla avd : Innehåll

131 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Gastro-Intestinal intraabdominell tryckmätning alla avd 2013: Innehåll

132 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Gastro-Intestinal intraabdominell tryckmätning min avd : Innehåll

133 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Gastro-Intestinal intraabdominell tryckmätning alla avd : Innehåll

134 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Gastro-Intestinal laparocentes alla avd 2013: Innehåll

135 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Gastro-Intestinal laparocentes min avd : Innehåll

136 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Gastro-Intestinal laparocentes alla avd : Innehåll

137 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Gastro-Intestinal sengstakensond alla avd 2013: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

138 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Gastro-Intestinal sengstakensond min avd : Innehåll

139 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Gastro-Intestinal sengstakensond alla avd : Innehåll

140 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Njurar CRRT-tider, konsekutiva vårdtillf alla avd 2013: Innehåll

141 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Njurar CRRT-tider, konsekutiva vårdtillf min avd 2013: Innehåll

142 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Njurar CRRT-tider, konsekutiva vårdtillf min avd : Innehåll

143 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Njurar CRRT-tider, konsekutiva vårdtillf alla avd : Innehåll

144 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Njurar hemodialys alla avd 2013: Innehåll

145 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Njurar hemodialys min avd : Innehåll

146 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Njurar hemodialys alla avd : Innehåll

147 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Nervsystem EEG, diagnostiskt alla avd 2013: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

148 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Nervsystem EEG, diagnostiskt min avd : Innehåll

149 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Nervsystem EEG, diagnostiskt alla avd : Innehåll

150 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Nervsystem lumbalpunktion, Lp alla avd 2013: Innehåll

151 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Nervsystem lumbalpunktion, Lp min avd : Innehåll

152 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Nervsystem lumbalpunktion, Lp alla avd : Innehåll

153 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Nervsystem transkraniell dopplerundersökn av hjärnan alla avd 2013: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

154 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Nervsystem transkraniell dopplerundersökn av hjärnan min avd : Innehåll

155 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Nervsystem transkraniell dopplerundersökn av hjärnan alla avd : Innehåll

156 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Farmakologisk inhalation av vasodilatator (ej NO) alla avd 2013: Innehåll

157 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Farmakologisk inhalation av vasodilatator (ej NO) min avd : Innehåll

158 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Farmakologisk inhalation av vasodilatator (ej NO) alla avd : Innehåll

159 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Övrigt bukläge alla avd 2013: Innehåll

160 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Övrigt bukläge min avd : Innehåll

161 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Övrigt bukläge alla avd : Innehåll

162 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Övrigt intensivövervakning under transport alla avd 2013: Innehåll

163 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Övrigt intensivövervakning under transport min avd : Innehåll

164 Svenska Intensivvårdsregistret Åtgärd Övrigt intensivövervakning under transport alla avd : Innehåll

165 Svenska Intensivvårdsregistret Dödlighet Mortalitet, 30 dagar Mortalitet, 90 dagar (ej aktuell i version 1) Mortalitet 180 dagar (ej aktuell i version 1) Mortalitet IVA Långtidsuppföljning, Kaplan-Meier diagram Innehåll

166 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, 30 dagar alla avd 2013: Innehåll

167 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, 30 dagar min avd : Innehåll

168 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, 30 dagar alla avd : Innehåll

169 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, 90 dagar alla avd 2013: Innehåll Ej aktuell i version 1

170 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, 90 dagar min avd : Innehåll Ej aktuell i version 1

171 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, 90 dagar alla avd : Innehåll Ej aktuell i version 1

172 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, 180 dagar alla avd 2013: Innehåll Ej aktuell i version 1

173 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, 180 dagar min avd : Innehåll Ej aktuell i version 1

174 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, 180 dagar alla avd : Innehåll Ej aktuell i version 1

175 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, IVA alla avd 2013: Innehåll

176 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, IVA min avd : Innehåll

177 Svenska Intensivvårdsregistret Mortalitet, IVA alla avd : Innehåll

178 Svenska Intensivvårdsregistret Långtidsuppföljning, Kaplan-Meier diagram alla avd : Innehåll

179 Svenska Intensivvårdsregistret Långtidsuppföljning, Kaplan-Meier diagram min avd : Innehåll

180 Svenska Intensivvårdsregistret Diagnoser Nyckeldiagnoser Viktiga diagnoser Viktiga associerade el komplicerande diagnoser el tillstånd Patientsäkerhetsdiagnoser Övrigt diagnosval Innehåll

181 Svenska Intensivvårdsregistret Svår sepsis (R65.1) förekomst per avd 2013: Innehåll

182 Svenska Intensivvårdsregistret Svår sepsis (R65.1) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

183 Svenska Intensivvårdsregistret Septisk chock (R57.2) förekomst per avd 2013: Innehåll

184 Svenska Intensivvårdsregistret Septisk chock (R57.2) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

185 Svenska Intensivvårdsregistret ARDS (J80.9) förekomst per avd 2013: Innehåll

186 Svenska Intensivvårdsregistret ARDS (J80.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

187 Svenska Intensivvårdsregistret Hjärtstopp (I46.9) förekomst per avd 2013: Innehåll

188 Svenska Intensivvårdsregistret Hjärtstopp (I46.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

189 Svenska Intensivvårdsregistret Aortaaneurysm: (I71.0 el. I71.8 el. I71.9) förekomst per avd 2013: Innehåll

190 Svenska Intensivvårdsregistret Aortaaneurysm: (I71.0 el. I71.8 el. I71.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

191 Svenska Intensivvårdsregistret Meningit, bakteriell, G00.9 förekomst per avd 2013: Innehåll

192 Svenska Intensivvårdsregistret Meningit, bakteriell, G00.9 mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

193 Svenska Intensivvårdsregistret Subaraknoidalblödning (ej trauma), I60.9 förekomst per avd 2013: Innehåll

194 Svenska Intensivvårdsregistret Subaraknoidalblödning (ej trauma), I60.9 mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

195 Svenska Intensivvårdsregistret Virusinfluensa av pandemikaraktär, J09.9 förekomst per avd 2013: Innehåll

196 Svenska Intensivvårdsregistret Virusinfluensa av pandemikaraktär, J09.9 mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

197 Svenska Intensivvårdsregistret Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL (J44.9) förekomst per avd 2013: Innehåll

198 Svenska Intensivvårdsregistret Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL (J44.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

199 Svenska Intensivvårdsregistret Pankreatit, akut (K85.9) förekomst per avd 2013: Innehåll

200 Svenska Intensivvårdsregistret Pankreatit, akut (K85.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

201 Svenska Intensivvårdsregistret Gastrointestinal blödning (K92.2) förekomst per avd 2013: Innehåll

202 Svenska Intensivvårdsregistret Gastrointestinal blödning (K92.2) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

203 Svenska Intensivvårdsregistret Multipelt trauma (T09.9) förekomst per avd 2013: Innehåll

204 Svenska Intensivvårdsregistret Multipelt trauma (T09.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

205 Svenska Intensivvårdsregistret Malign tumör utan spec lokal (C80.9) förekomst per avd 2013: Innehåll

206 Svenska Intensivvårdsregistret Malign tumör utan spec lokal (C80.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

207 Svenska Intensivvårdsregistret Primär malign tumör i lymfoid/blodbildande vävnad (C96.9) förekomst per avd 2013: Innehåll

208 Svenska Intensivvårdsregistret Primär malign tumör i lymfoid/blodbildande vävnad (C96.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

209 Svenska Intensivvårdsregistret Delirium/konfusion uppkommen på IVA (F05.9) förekomst per avd 2013: Innehåll

210 Svenska Intensivvårdsregistret Delirium/konfusion uppkommen på IVA (F05.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

211 Svenska Intensivvårdsregistret Critical illness polyneuropati/myopati, CIP/CIM (G83.9) förekomst per avd 2013: Innehåll

212 Svenska Intensivvårdsregistret Critical illness polyneuropati/myopati, CIP/CIM (G83.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

213 Svenska Intensivvårdsregistret Total hjärninfarkt (G93.8) förekomst per avd 2013: Innehåll

214 Svenska Intensivvårdsregistret Aspirationspneumoni p.g.a. maginnehåll/föda (J69.0) förekomst per avd 2013: Innehåll

215 Svenska Intensivvårdsregistret Aspirationspneumoni p.g.a. maginnehåll/föda (J69.0) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

216 Svenska Intensivvårdsregistret Akut njursvikt (N17.9) förekomst per avd 2013: Innehåll

217 Svenska Intensivvårdsregistret Akut njursvikt (N17.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

218 Svenska Intensivvårdsregistret Antibiotikaresistens (U82.1, U82.2, U83.0, U83.9, U84.3) förekomst per avd 2013: Innehåll

219 Svenska Intensivvårdsregistret Antibiotikaresistens (U82.1, U82.2, U83.0, U83.9, U84.3) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

220 Svenska Intensivvårdsregistret En eller flera av SIR:s 21 st patientsäkerhetsdiagnoser förekomst per avd 2013: Innehåll

221 Svenska Intensivvårdsregistret En eller flera av SIR:s 21 st patientsäkerhetsdiagnoser mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

222 Svenska Intensivvårdsregistret Intrakraniell blödning/infarkt (I60.9, I61.2, I61.4, I62.9, I63.9, I67.9) förekomst per avd 2013: Innehåll

223 Svenska Intensivvårdsregistret Intrakraniell blödning/infarkt (I60.9, I61.2, I61.4, I62.9, I63.9, I67.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

224 Svenska Intensivvårdsregistret Negativa händelser och komplikationer Inga av SIR definierade neg händelser el komplik (SK-000) Bakteriell multiresistens på IVA (SK-011 och SK-012) Ventilatorassocierad pneumoni, VAP (SK-021 och SK-022) Clostridium difficile enterocolit (SK-031 och SK-032) Svår hypoglykemi som uppkommit på IVA (SK-040) Central venkateter (CVK) relaterad infektion (SK-050) Pneumotorax, åtgärdskrävande (SK-061--SK-064) Trakealtub-/kanyl dysfunktion som leder till allvarlig händelse (SK-070) Nattlig utskrivning (SK-080) Oplan reintubation eller rekanylering (SK-090) Oplan återinläggning på samma IVA ≤ 72 timmar (SK-101--SK-104) Innehåll

225 Svenska Intensivvårdsregistret Inga av SIR definierade neg händelser el komplik (SK-000) Innehåll

226 Svenska Intensivvårdsregistret226 SK-011: Den bakteriella multiresistensen var känd eller diagnostiserad (odling) vid vårdtillfällets start SK-012: Den bakteriella multiresistensen var ej känd eller diagnostiserad (odling) vid vårdtillfällets start Bakteriell multiresistens på IVA (SK-011 och SK-012) Innehåll

227 Svenska Intensivvårdsregistret Ventilatorassocierad pneumoni, VAP (SK-021 och SK-022) Innehåll SK-021: Verifierad VAP; SK-022: Misstänkt VAP

228 Svenska Intensivvårdsregistret228 SK-031: Clostridium difficile enterocolit hos patienten känd vid vårdtillfällets start SK-032: Clostridium difficile enterocolit hos patienten ej känd vid vårdtillfällets start Clostridium difficile enterocolit (SK-031 och SK-032) Innehåll

229 Svenska Intensivvårdsregistret Svår hypoglykemi som uppkommit på IVA (SK-004) Innehåll

230 Svenska Intensivvårdsregistret Central venkateter (CVK) relaterad infektion (SK-050) Innehåll

231 Svenska Intensivvårdsregistret Pneumotorax, åtgärdskrävande (SK-061—SK064) Innehåll

232 Svenska Intensivvårdsregistret Trakealtub-/kanyl dysfunktion som leder till allvarlig händelse (SK-070) Innehåll

233 Svenska Intensivvårdsregistret Nattlig utskrivning (SK-080) Innehåll

234 Svenska Intensivvårdsregistret Oplan reintubation eller rekanylering (SK-090) Innehåll

235 Svenska Intensivvårdsregistret235 SK-101: Patientens vårdtyngd för hög för vårdavdelningens aktuella resurser SK-102: Medicinsk indikation för intensivvård, som ej har med föregående vårdtillfälle att göra SK-103: Medicinsk indikation för intensivvård, som har med föregående vårdtillfälle att göra SK-104: Annan orsak Oplan återinläggning på samma IVA ≤ 72 timmar (SK-101—SK104) Innehåll

236 Svenska Intensivvårdsregistret Avlidna på IVA Hämta rikets el Din Egen avdelnings årssammanställning Innehåll


Ladda ner ppt "Årsrapporten 2013 bildarkiv Version 1 2014-02-14."

Liknande presentationer


Google-annonser