Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsrapporten 2013 bildarkiv Version 1 2014-02-14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsrapporten 2013 bildarkiv Version 1 2014-02-14."— Presentationens avskrift:

1 Årsrapporten 2013 bildarkiv Version 1 2014-02-14

2 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret2 Innehåll – 236 sidor med 163 färdiga diagram 00. Demografi 9 bilderDemografi 02. Etik 4 bilderEtik 03. Kvalitetsindikatorer 53 bilderKvalitetsindikatorer 04. Produktion 10 bilderProduktion 05. Åtgärder 81 bilderÅtgärder 06. Mortalitet 14 bilderMortalitet 07. Diagnoser 43 bilderDiagnoser 08. Negativa händelser och komplikationer 11 bilderNegativa händelser och komplikationer 09. Avlidna på IVA 1 bild med länkAvlidna på IVA 160 bilder klara 57 st (”min avd”) behöver Du själv kopiera/klistra in på de tomma sidorna från http://portal.icuregswe.org/r2013/http://portal.icuregswe.org/r2013/ 6 bilder förberedda för 90 & 180 dagars uppföljning

3 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret3 Principiell uppbyggnad av en del rapporter C:a ¼ av frågeställningar har följande 3 diagram:  Alla avdelningar 2013 – Hur ligger jag till i förhållande till andra 2013?  Min avdelnings utveckling 2008-2013 – Hur har min avdelning utvecklats senaste 6 åren?  Alla avdelningars utveckling 2008-2013 – Hur har riket utvecklats senaste 6 åren? Innehåll

4 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret4 00. Demografi 00.00. SIR:s täckningsgrad, medlemsutveckling och antal intensivvårdstillfällen per vårdtyp och år 2008-2013 01.01. Inrapporterad period 01.02. Antal vårdtillfällen 01.03. Ålder och könsfördelning Innehåll

5 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret5 SIR:s täckningsgrad 2013 Innehåll

6 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret6 SIR:s medlemsutveckling 2001-2013 Innehåll

7 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret7 Antal vårdtillfällen per vårdtyp 2008-2013. Översikt. 2014-02-14 Innehåll Vårdtyp ÅrIVATIVABIVASum. 200829 5253 4491 71234 686 200933 6613 5151 76738 943 201037 1273 9061 65442 687 201140 0683 9831 90445 955 201240 3214 0231 94546 289 201340 1273 8451 98145 953 Sum.220 82922 72110 963254 513 OBS: Alla avd har ej hunnit skicka in data för år 2013 i denna version 1

8 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret8 01.01 Inrapporterad period för alla avd 2013: Innehåll

9 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret9 01.02.1 Antal vårdtillfällen alla avd 2013: Innehåll

10 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret10 01.02.2 Antal vårdtillfällen min avd 2008-2013: Innehåll

11 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret11 01.02.3 Antal vårdtillfällen alla avd 2008-2013: Innehåll

12 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret12 01.03.1 Ålder och könsfördelning alla avd 2013: Innehåll

13 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret13 01.03.2 Ålder och könsfördelning min avd 2013: Innehåll

14 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret14 02. Etik 02. Etik – Behandlingsstrategi IVA Innehåll

15 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret15 02.01 Etik – Behandlingsstrategi på IVA alla avd 2013: Innehåll

16 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret16 02.02 Etik – Behandlingsstrategi på IVA min avd 2008-2013: Innehåll

17 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret17 02.03 Etik – Behandlingsstrategi på IVA alla avd 2008-2013: Innehåll

18 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret18 03. Kvalitetsindikatorer 03.01. Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 03.01.1. 2 månader 03.01.2. 6 månader 03.01.3. 12 månader 03.02. Q2 Riskjusterad mortalitet 03.02.1. SAPS3 03.02.2. PIM2 03.02.3. IVA-Higgins 03.03. Q3 Bakteriell multiresistens 03.03.1. förekomst 03.03.2. isolering 03.04. Q4 Ventilator-associerad pneumoni, VAP 03.05. Q5 Till annan IVA p.g.a. resursbrist 03.06. Q6 Oplan återinläggning inom 72 timmar 03.07. Q7 Avlidna på IVA 03.07.1. med protokoll 03.07.2. med protokoll granskade av DAL/DAS 03.07.3. fastställda enl dir krit och kontakt med transpl koord 03.08. Q8 Nattlig utskrivning Innehåll

19 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret19 03.01.1.1 Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 2 månader alla avd 2013: Innehåll

20 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret20 03.01.1.2 Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 2 månader min avd 2008-2013: Innehåll

21 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret21 03.01.1.3 Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 2 månader alla avd 2008-2013: Innehåll

22 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret22 03.01.2.1 Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 6 månader alla avd 2013: Innehåll

23 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret23 03.01.2.2 Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 6 månader min avd 2008-2013: Innehåll

24 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret24 03.01.2.3 Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 6 månader alla avd 2008-2013: Innehåll

25 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret25 03.01.3.1 Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 12 månader alla avd 2013: Innehåll

26 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret26 03.01.3.2 Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 12 månader min avd 2008-2013: Innehåll

27 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret27 03.01.3.3 Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 12 månader alla avd 2008-2013: Innehåll

28 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret28 03.02.1.1 Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 Nyckeltal alla avd 2013: Innehåll

29 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret29 03.02.1.2 Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 Nyckeltal min avd 2008-2013: Innehåll

30 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret30 03.02.1.3 Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 Nyckeltal alla avd 2008-2013: Innehåll

31 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret31 03.02.1.4 Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 VLAD konsekutiva vårdtillf alla avd 2013: Innehåll

32 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret32 03.02.1.5 Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 VLAD konsekutiva vårdtillf min avd 2013: Innehåll

33 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret33 03.02.2.1 Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 Nyckeltal alla avd 2013: Innehåll

34 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret34 03.02.2.2 Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 Nyckeltal min avd 2008-2013: Innehåll

35 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret35 03.02.2.3 Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 Nyckeltal alla avd 2008-2013: Innehåll

36 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret36 03.02.2.4 Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 VLAD konsekutiva vårdtillf alla avd 2013: Innehåll

37 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret37 03.02.2.5 Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 VLAD konsekutiva vårdtillf min avd 2008-2013: Innehåll

38 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret38 03.02.2.6 Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 VLAD konsekutiva vårdtillf 3 st BIVA 2008-2013: Innehåll

39 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret39 03.02.2.7 Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 VLAD konsekutiva vårdtillf ej BIVA 2008-2013: Innehåll

40 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret40 03.02.3.1 Q2 Riskjusterad mortalitet IVA-Higgins Nyckeltal alla TIVA-avd 2013: Innehåll

41 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret41 03.02.3.2 Q2 Riskjusterad mortalitet IVA-Higgins Nyckeltal min avd 2008-2013: Innehåll

42 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret42 03.02.3.3 Q2 Riskjusterad mortalitet IVA-Higgins Nyckeltal alla avd 2008-2013: Innehåll

43 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret43 03.02.3.4 Q2 Riskjusterad mortalitet IVA-Higgins VLAD konsekutiva vårdtillf alla TIVA-avd 2013: Innehåll

44 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret44 03.02.3.5 Q2 Riskjusterad mortalitet IVA-Higgins VLAD konsekutiva vårdtillf min avd 2008-2013: Innehåll

45 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret45 03.03.1.1 Q3 Bakteriell multiresistens förekomst alla avd 2013: Innehåll

46 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret46 03.03.1.2 Q3 Bakteriell multiresistens förekomst min avd 2008-2013: Innehåll

47 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret47 03.03.1.3 Q3 Bakteriell multiresistens förekomst alla avd 2008-2013: Innehåll

48 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret48 03.03.2.1 Q3 Bakteriell multiresistens isolering alla avd 2013: Innehåll

49 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret49 03.03.2.2 Q3 Bakteriell multiresistens isolering min avd 2008-2013: Innehåll

50 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret50 03.03.2.3 Q3 Bakteriell multiresistens isolering alla avd 2008-2013: Innehåll

51 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret51 03.04.1 Q4 Ventilator-associerad pneumoni, VAP alla avd 2013: Innehåll

52 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret52 03.04.2 Q4 Ventilator-associerad pneumoni, VAP min avd 2008-2013: Innehåll

53 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret53 03.04.3 Q4 Ventilator-associerad pneumoni, VAP alla avd 2008-2013: Innehåll

54 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret54 03.05.1 Q5 Till annan IVA p.g.a. resursbrist alla avd 2013: Innehåll

55 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret55 03.05.2 Q5 Till annan IVA p.g.a. resursbrist min avd 2008-2013: Innehåll

56 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret56 03.05.3 Q5 Till annan IVA p.g.a. resursbrist alla avd 2008-2013: Innehåll

57 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret57 03.06.1 Q6 Oplan återinläggning inom 72 timmar alla avd 2013: Innehåll

58 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret58 03.06.2 Q6 Oplan återinläggning inom 72 timmar min avd 2008-2013: Innehåll

59 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret59 03.06.3 Q6 Oplan återinläggning inom 72 timmar alla avd 2008-2013: Innehåll

60 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret60 03.07.1.1 Q7 Avlidna på IVA med protokoll alla avd 2013: Innehåll Röd stapel: Under målnivå

61 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret61 03.07.1.2 Q7 Avlidna på IVA med protokoll min avd 2008-2013: Innehåll

62 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret62 03.07.1.3 Q7 Avlidna på IVA med protokoll alla avd 2008-2013: Innehåll Röd stapel: Under målnivå

63 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret63 03.07.2.1 Q7 Avlidna på IVA med protokoll granskade av DAL/DAS alla avd 2013: Innehåll

64 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret64 03.07.2.2 Q7 Avlidna på IVA med protokoll granskade av DAL/DAS min avd 2008-2013: Innehåll

65 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret65 03.07.2.3 Q7 Avlidna på IVA med protokoll granskade av DAL/DAS alla avd 2008-2013: Innehåll

66 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret66 03.07.3.1 Q7 Avlidna på IVA fastställda enl. dir krit och kontakt med transpl koord alla avd 2013: Innehåll

67 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret67 03.07.3.2 Q7 Avlidna på IVA fastställda enl. dir krit och kontakt med transpl koord min avd 2008-2013: Innehåll

68 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret68 03.07.3.3 Q7 Avlidna på IVA fastställda enl. dir krit och kontakt med transpl koord alla avd 2008-2013: Innehåll

69 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret69 03.08.1 Q8 Nattlig utskrivning alla avd 2013: Innehåll

70 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret70 03.08.2 Q8 Nattlig utskrivning min avd 2008-2013: Innehåll

71 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret71 03.08.3 Q8 Nattlig utskrivning alla avd 2008-2013: Innehåll

72 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret72 04 Produktion 04.01 Beläggning 04.02 Vårdtidsfördelning 04.03 Vårdtyngd VTS 04.04 Vårdtyngd NEMS Innehåll

73 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret73 04.01.1 Beläggning alla avd 2013: Innehåll

74 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret74 04.01.2 Beläggning min avd 2013: Innehåll

75 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret75 04.02.1 Vårdtidsfördelning alla avd 2013: Innehåll

76 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret76 04.02.2 Vårdtidsfördelning min avd 2013: Innehåll

77 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret77 04.03.1 Vårdtyngd VTS alla avd 2013: Innehåll

78 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret78 04.03.2 Vårdtyngd VTS min avd 2008-2013: Innehåll

79 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret79 04.03.3 Vårdtyngd VTS alla avd 2008-2013: Innehåll

80 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret80 04.04.1 Vårdtyngd NEMS alla avd 2013: Innehåll

81 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret81 04.04.2 Vårdtyngd NEMS min avd 2008-2013: Innehåll

82 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret82 04.04.3 Vårdtyngd NEMS alla avd 2008-2013: Innehåll

83 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret83 05 Åtgärder 05.01 Respiration 05.02 Cirkulation 05.03 Gastro-Intestinal 05.04 Njurar 05.05 Nervsystemet 05.06 Farmakologisk 05.07 Övriga åtgärder Innehåll

84 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret84 05.01.1.1 Åtgärd respiration bronkoskopi alla avd 2013: Innehåll

85 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret85 05.01.1.2 Åtgärd respiration bronkoskopi min avd 2008-2013: Innehåll

86 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret86 05.01.1.3 Åtgärd respiration bronkoskopi alla avd 2008-2013: Innehåll

87 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret87 05.01.2.1 Åtgärd respiration CPAP alla avd 2013: Innehåll

88 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret88 05.01.2.2 Åtgärd respiration CPAP min avd 2008-2013: Innehåll

89 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret89 05.01.2.3 Åtgärd respiration CPAP alla avd 2008-2013: Innehåll

90 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret90 05.01.3.1 Åtgärd respiration pleurapunktion alla avd 2013: Innehåll

91 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret91 05.01.3.2 Åtgärd respiration pleurapunktion min avd 2008-2013: Innehåll

92 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret92 05.01.3.3 Åtgärd respiration pleurapunktion alla avd 2008-2013: Innehåll

93 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret93 05.01.4.1 Åtgärd respiration thoraxdränage alla avd 2013: Innehåll

94 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret94 05.01.4.2 Åtgärd respiration thoraxdränage min avd 2008-2013: Innehåll

95 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret95 05.01.4.3 Åtgärd respiration thoraxdränage alla avd 2008-2013: Innehåll

96 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret96 05.01.5.1 Åtgärd respiration trakeostomi, percutan alla avd 2013: Innehåll

97 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret97 05.01.5.2 Åtgärd respiration trakeostomi, percutan min avd 2008-2013: Innehåll

98 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret98 05.01.5.3 Åtgärd respiration trakeostomi, percutan alla avd 2008-2013: Innehåll

99 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret99 05.01.6.1 Åtgärd respiration trakeostomi, öppen alla avd 2013: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

100 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret100 05.01.6.2 Åtgärd respiration trakeostomi, öppen min avd 2008-2013: Innehåll

101 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret101 05.01.6.3 Åtgärd respiration trakeostomi, öppen alla avd 2008-2013: Innehåll

102 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret102 05.01.7.1 Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB alla avd 2013: Innehåll

103 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret103 05.01.7.2 Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB min avd 2013: Innehåll

104 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret104 05.02.1.1 Åtgärd cirkulation defibrillering alla avd 2013: Innehåll

105 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret105 05.02.1.2 Åtgärd cirkulation defibrillering min avd 2008-2013: Innehåll

106 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret106 05.02.1.3 Åtgärd cirkulation defibrillering alla avd 2008-2013: Innehåll

107 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret107 05.02.2.1 Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transesofagalt alla avd 2013: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

108 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret108 05.02.2.2 Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transesofagalt min avd 2008-2013: Innehåll

109 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret109 05.02.2.3 Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transesofagalt alla avd 2008-2013: Innehåll

110 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret110 05.02.3.1 Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transtorakalt alla avd 2013: Innehåll

111 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret111 05.02.3.2 Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transtorakalt min avd 2008-2013: Innehåll

112 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret112 05.02.3.3 Åtgärd cirkulation ekokardiografi, transtorakalt alla avd 2008-2013: Innehåll

113 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret113 05.02.4.1 Åtgärd cirkulation elkonvertering alla avd 2013: Innehåll

114 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret114 05.02.4.2 Åtgärd cirkulation elkonvertering min avd 2008-2013: Innehåll

115 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret115 05.02.4.3 Åtgärd cirkulation elkonvertering alla avd 2008-2013: Innehåll

116 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret116 05.02.5.1 Åtgärd cirkulation hjärt-lungräddning, HLR alla avd 2013: Innehåll

117 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret117 05.02.5.2 Åtgärd cirkulation hjärt-lungräddning, HLR min avd 2008-2013: Innehåll

118 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret118 05.02.5.3 Åtgärd cirkulation hjärt-lungräddning, HLR alla avd 2008-2013: Innehåll

119 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret119 05.02.6.1 Åtgärd cirkulation pacemakerinläggning alla avd 2013: Innehåll

120 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret120 05.02.6.2 Åtgärd cirkulation pacemakerinläggning min avd 2008-2013: Innehåll

121 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret121 05.02.6.3 Åtgärd cirkulation pacemakerinläggning alla avd 2008-2013: Innehåll

122 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret122 05.02.7.1 Åtgärd cirkulation perikardiocentes alla avd 2013: Innehåll

123 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret123 05.02.7.2 Åtgärd cirkulation perikardiocentes min avd 2008-2013: Innehåll

124 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret124 05.02.7.3 Åtgärd cirkulation perikardiocentes alla avd 2008-2013: Innehåll

125 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret125 05.02.8.1 Åtgärd cirkulation CO-mätning, övrig alla avd 2013: Innehåll

126 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret126 05.02.8.2 Åtgärd cirkulation CO-mätning, övrig min avd 2008-2013: Innehåll

127 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret127 05.02.8.3 Åtgärd cirkulation CO-mätning, övrig alla avd 2008-2013: Innehåll

128 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret128 05.03.1.1 Åtgärd Gastro-Intestinal esofago-gastroskopi alla avd 2013: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

129 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret129 05.03.1.2 Åtgärd Gastro-Intestinal esofago-gastroskopi min avd 2008-2013: Innehåll

130 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret130 05.03.1.3 Åtgärd Gastro-Intestinal esofago-gastroskopi alla avd 2008-2013: Innehåll

131 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret131 05.03.2.1 Åtgärd Gastro-Intestinal intraabdominell tryckmätning alla avd 2013: Innehåll

132 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret132 05.03.2.2 Åtgärd Gastro-Intestinal intraabdominell tryckmätning min avd 2008-2013: Innehåll

133 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret133 05.03.2.3 Åtgärd Gastro-Intestinal intraabdominell tryckmätning alla avd 2008-2013: Innehåll

134 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret134 05.03.3.1 Åtgärd Gastro-Intestinal laparocentes alla avd 2013: Innehåll

135 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret135 05.03.3.2 Åtgärd Gastro-Intestinal laparocentes min avd 2008-2013: Innehåll

136 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret136 05.03.3.3 Åtgärd Gastro-Intestinal laparocentes alla avd 2008-2013: Innehåll

137 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret137 05.03.4.1 Åtgärd Gastro-Intestinal sengstakensond alla avd 2013: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

138 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret138 05.03.4.2 Åtgärd Gastro-Intestinal sengstakensond min avd 2008-2013: Innehåll

139 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret139 05.03.4.3 Åtgärd Gastro-Intestinal sengstakensond alla avd 2008-2013: Innehåll

140 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret140 05.04.1.1 Åtgärd Njurar CRRT-tider, konsekutiva vårdtillf alla avd 2013: Innehåll

141 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret141 05.04.1.2 Åtgärd Njurar CRRT-tider, konsekutiva vårdtillf min avd 2013: Innehåll

142 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret142 05.04.1.3 Åtgärd Njurar CRRT-tider, konsekutiva vårdtillf min avd 2008-2013: Innehåll

143 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret143 05.04.1.4 Åtgärd Njurar CRRT-tider, konsekutiva vårdtillf alla avd 2008-2013: Innehåll

144 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret144 05.04.2.1 Åtgärd Njurar hemodialys alla avd 2013: Innehåll

145 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret145 05.04.2.2 Åtgärd Njurar hemodialys min avd 2008-2013: Innehåll

146 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret146 05.04.2.3 Åtgärd Njurar hemodialys alla avd 2008-2013: Innehåll

147 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret147 05.05.1.1 Åtgärd Nervsystem EEG, diagnostiskt alla avd 2013: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

148 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret148 05.05.1.2 Åtgärd Nervsystem EEG, diagnostiskt min avd 2008-2013: Innehåll

149 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret149 05.05.1.3 Åtgärd Nervsystem EEG, diagnostiskt alla avd 2008-2013: Innehåll

150 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret150 05.05.2.1 Åtgärd Nervsystem lumbalpunktion, Lp alla avd 2013: Innehåll

151 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret151 05.05.2.2 Åtgärd Nervsystem lumbalpunktion, Lp min avd 2008-2013: Innehåll

152 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret152 05.05.2.3 Åtgärd Nervsystem lumbalpunktion, Lp alla avd 2008-2013: Innehåll

153 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret153 05.05.3.1 Åtgärd Nervsystem transkraniell dopplerundersökn av hjärnan alla avd 2013: Innehåll Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

154 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret154 05.05.3.2 Åtgärd Nervsystem transkraniell dopplerundersökn av hjärnan min avd 2008-2013: Innehåll

155 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret155 05.05.3.3 Åtgärd Nervsystem transkraniell dopplerundersökn av hjärnan alla avd 2008-2013: Innehåll

156 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret156 05.06.1.1 Åtgärd Farmakologisk inhalation av vasodilatator (ej NO) alla avd 2013: Innehåll

157 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret157 05.06.1.2 Åtgärd Farmakologisk inhalation av vasodilatator (ej NO) min avd 2008-2013: Innehåll

158 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret158 05.06.1.3 Åtgärd Farmakologisk inhalation av vasodilatator (ej NO) alla avd 2008-2013: Innehåll

159 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret159 05.07.1.1 Åtgärd Övrigt bukläge alla avd 2013: Innehåll

160 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret160 05.07.1.2 Åtgärd Övrigt bukläge min avd 2008-2013: Innehåll

161 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret161 05.07.1.3 Åtgärd Övrigt bukläge alla avd 2008-2013: Innehåll

162 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret162 05.07.2.1 Åtgärd Övrigt intensivövervakning under transport alla avd 2013: Innehåll

163 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret163 05.07.2.2 Åtgärd Övrigt intensivövervakning under transport min avd 2008-2013: Innehåll

164 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret164 05.07.2.3 Åtgärd Övrigt intensivövervakning under transport alla avd 2008-2013: Innehåll

165 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret165 06 Dödlighet 06.01 Mortalitet, 30 dagar 06.02 Mortalitet, 90 dagar (ej aktuell i version 1) 06.03 Mortalitet 180 dagar (ej aktuell i version 1) 06.04 Mortalitet IVA 06.05 Långtidsuppföljning, Kaplan-Meier diagram Innehåll

166 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret166 06.01.1 Mortalitet, 30 dagar alla avd 2013: Innehåll

167 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret167 06.01.2 Mortalitet, 30 dagar min avd 2008-2013: Innehåll

168 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret168 06.01.3 Mortalitet, 30 dagar alla avd 2008-2013: Innehåll

169 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret169 06.02.1 Mortalitet, 90 dagar alla avd 2013: Innehåll Ej aktuell i version 1

170 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret170 06.02.2 Mortalitet, 90 dagar min avd 2008-2013: Innehåll Ej aktuell i version 1

171 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret171 06.02.3 Mortalitet, 90 dagar alla avd 2008-2013: Innehåll Ej aktuell i version 1

172 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret172 06.03.1 Mortalitet, 180 dagar alla avd 2013: Innehåll Ej aktuell i version 1

173 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret173 06.03.2 Mortalitet, 180 dagar min avd 2008-2013: Innehåll Ej aktuell i version 1

174 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret174 06.03.3 Mortalitet, 180 dagar alla avd 2008-2013: Innehåll Ej aktuell i version 1

175 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret175 06.04.1 Mortalitet, IVA alla avd 2013: Innehåll

176 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret176 06.04.2 Mortalitet, IVA min avd 2008-2013: Innehåll

177 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret177 06.04.3 Mortalitet, IVA alla avd 2008-2013: Innehåll

178 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret178 06.05.1 Långtidsuppföljning, Kaplan-Meier diagram alla avd 2008-2013: Innehåll

179 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret179 06.05.2 Långtidsuppföljning, Kaplan-Meier diagram min avd 2008-2013: Innehåll

180 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret180 07 Diagnoser 07.01 Nyckeldiagnoser 07.02 Viktiga diagnoser 07.03 Viktiga associerade el komplicerande diagnoser el tillstånd 07.04 Patientsäkerhetsdiagnoser 07.05 Övrigt diagnosval Innehåll

181 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret181 07.01.1.1 Svår sepsis (R65.1) förekomst per avd 2013: Innehåll

182 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret182 07.01.1.2 Svår sepsis (R65.1) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

183 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret183 07.01.2.1 Septisk chock (R57.2) förekomst per avd 2013: Innehåll

184 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret184 07.01.2.2 Septisk chock (R57.2) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

185 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret185 07.01.3.1 ARDS (J80.9) förekomst per avd 2013: Innehåll

186 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret186 07.01.3.2 ARDS (J80.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

187 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret187 07.01.4.1 Hjärtstopp (I46.9) förekomst per avd 2013: Innehåll

188 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret188 07.01.4.2 Hjärtstopp (I46.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

189 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret189 07.02.1.1 Aortaaneurysm: (I71.0 el. I71.8 el. I71.9) förekomst per avd 2013: Innehåll

190 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret190 07.02.1.2 Aortaaneurysm: (I71.0 el. I71.8 el. I71.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

191 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret191 07.02.2.1 Meningit, bakteriell, G00.9 förekomst per avd 2013: Innehåll

192 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret192 07.02.2.2 Meningit, bakteriell, G00.9 mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

193 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret193 07.02.3.1 Subaraknoidalblödning (ej trauma), I60.9 förekomst per avd 2013: Innehåll

194 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret194 07.02.3.2 Subaraknoidalblödning (ej trauma), I60.9 mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

195 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret195 07.02.4.1 Virusinfluensa av pandemikaraktär, J09.9 förekomst per avd 2013: Innehåll

196 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret196 07.02.4.2 Virusinfluensa av pandemikaraktär, J09.9 mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

197 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret197 07.02.5.1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL (J44.9) förekomst per avd 2013: Innehåll

198 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret198 07.02.5.2 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL (J44.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

199 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret199 07.02.6.1 Pankreatit, akut (K85.9) förekomst per avd 2013: Innehåll

200 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret200 07.02.6.2 Pankreatit, akut (K85.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

201 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret201 07.02.7.1 Gastrointestinal blödning (K92.2) förekomst per avd 2013: Innehåll

202 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret202 07.02.7.2 Gastrointestinal blödning (K92.2) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

203 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret203 07.02.8.1 Multipelt trauma (T09.9) förekomst per avd 2013: Innehåll

204 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret204 07.02.8.2 Multipelt trauma (T09.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

205 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret205 07.03.1.1 Malign tumör utan spec lokal (C80.9) förekomst per avd 2013: Innehåll

206 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret206 07.03.1.2 Malign tumör utan spec lokal (C80.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

207 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret207 07.03.2.1 Primär malign tumör i lymfoid/blodbildande vävnad (C96.9) förekomst per avd 2013: Innehåll

208 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret208 07.03.2.2 Primär malign tumör i lymfoid/blodbildande vävnad (C96.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

209 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret209 07.03.3.1 Delirium/konfusion uppkommen på IVA (F05.9) förekomst per avd 2013: Innehåll

210 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret210 07.03.3.2 Delirium/konfusion uppkommen på IVA (F05.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

211 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret211 07.03.4.1 Critical illness polyneuropati/myopati, CIP/CIM (G83.9) förekomst per avd 2013: Innehåll

212 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret212 07.03.4.2 Critical illness polyneuropati/myopati, CIP/CIM (G83.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

213 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret213 07.03.5.1 Total hjärninfarkt (G93.8) förekomst per avd 2013: Innehåll

214 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret214 07.03.6.1 Aspirationspneumoni p.g.a. maginnehåll/föda (J69.0) förekomst per avd 2013: Innehåll

215 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret215 07.03.6.2 Aspirationspneumoni p.g.a. maginnehåll/föda (J69.0) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

216 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret216 07.03.7.1 Akut njursvikt (N17.9) förekomst per avd 2013: Innehåll

217 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret217 07.03.7.2 Akut njursvikt (N17.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

218 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret218 07.03.8.1 Antibiotikaresistens (U82.1, U82.2, U83.0, U83.9, U84.3) förekomst per avd 2013: Innehåll

219 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret219 07.03.8.2 Antibiotikaresistens (U82.1, U82.2, U83.0, U83.9, U84.3) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

220 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret220 07.04.1.1 En eller flera av SIR:s 21 st patientsäkerhetsdiagnoser förekomst per avd 2013: Innehåll

221 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret221 07.04.1.2 En eller flera av SIR:s 21 st patientsäkerhetsdiagnoser mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

222 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret222 07.05.1.1 Intrakraniell blödning/infarkt (I60.9, I61.2, I61.4, I62.9, I63.9, I67.9) förekomst per avd 2013: Innehåll

223 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret223 07.05.1.2 Intrakraniell blödning/infarkt (I60.9, I61.2, I61.4, I62.9, I63.9, I67.9) mortalitet 30 dagar per avd 2013: Innehåll

224 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret224 08 Negativa händelser och komplikationer 08.01 Inga av SIR definierade neg händelser el komplik (SK-000) 08.02 Bakteriell multiresistens på IVA (SK-011 och SK-012) 08.03 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP (SK-021 och SK-022) 08.04 Clostridium difficile enterocolit (SK-031 och SK-032) 08.05 Svår hypoglykemi som uppkommit på IVA (SK-040) 08.06 Central venkateter (CVK) relaterad infektion (SK-050) 08.07 Pneumotorax, åtgärdskrävande (SK-061--SK-064) 08.08 Trakealtub-/kanyl dysfunktion som leder till allvarlig händelse (SK-070) 08.09 Nattlig utskrivning (SK-080) 08.10 Oplan reintubation eller rekanylering (SK-090) 08.11 Oplan återinläggning på samma IVA ≤ 72 timmar (SK-101--SK-104) Innehåll

225 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret225 08.01 Inga av SIR definierade neg händelser el komplik (SK-000) Innehåll

226 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret226 SK-011: Den bakteriella multiresistensen var känd eller diagnostiserad (odling) vid vårdtillfällets start SK-012: Den bakteriella multiresistensen var ej känd eller diagnostiserad (odling) vid vårdtillfällets start 08.02 Bakteriell multiresistens på IVA (SK-011 och SK-012) Innehåll

227 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret227 08.03 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP (SK-021 och SK-022) Innehåll SK-021: Verifierad VAP; SK-022: Misstänkt VAP

228 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret228 SK-031: Clostridium difficile enterocolit hos patienten känd vid vårdtillfällets start SK-032: Clostridium difficile enterocolit hos patienten ej känd vid vårdtillfällets start 08.04 Clostridium difficile enterocolit (SK-031 och SK-032) Innehåll

229 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret229 08.05 Svår hypoglykemi som uppkommit på IVA (SK-004) Innehåll

230 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret230 08.06 Central venkateter (CVK) relaterad infektion (SK-050) Innehåll

231 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret231 08.07 Pneumotorax, åtgärdskrävande (SK-061—SK064) Innehåll

232 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret232 08.08 Trakealtub-/kanyl dysfunktion som leder till allvarlig händelse (SK-070) Innehåll

233 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret233 08.09 Nattlig utskrivning (SK-080) Innehåll

234 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret234 08.10 Oplan reintubation eller rekanylering (SK-090) Innehåll

235 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret235 SK-101: Patientens vårdtyngd för hög för vårdavdelningens aktuella resurser SK-102: Medicinsk indikation för intensivvård, som ej har med föregående vårdtillfälle att göra SK-103: Medicinsk indikation för intensivvård, som har med föregående vårdtillfälle att göra SK-104: Annan orsak 08.11 Oplan återinläggning på samma IVA ≤ 72 timmar (SK-101—SK104) Innehåll

236 2014-02-17Svenska Intensivvårdsregistret236 09 Avlidna på IVA 09.01 Hämta rikets el Din Egen avdelnings årssammanställning http://avlidna.icuregswe.org Innehåll


Ladda ner ppt "Årsrapporten 2013 bildarkiv Version 1 2014-02-14."

Liknande presentationer


Google-annonser