Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Felanmälan Lex Maria Avvikelse Reklamation Garanti Olycka

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Felanmälan Lex Maria Avvikelse Reklamation Garanti Olycka"— Presentationens avskrift:

1 Felanmälan Lex Maria Avvikelse Reklamation Garanti Olycka Medicinteknisk avvikelse Avvikelse - artiklar Tillbud Avvikelse - tjänst

2 Medicinteknisk avvikelse
Händelse som orsakat eller kunnat orsaka en patient, en användare eller någon annans död eller allvarligt försämrad hälsa Lagstiftningen är en säkerhetslagstiftning som syftar till att förebygga olyckor Alla har ansvar; tillverkare, vårdgivare, förskrivare, användare Hanteras enligt lokala rutiner

3 Anmälningsblankett Medicinteknisk Avvikelse
sosfs2001_12.doc

4 Lex Maria Bestämmelser om skyldighet för vårdgivare att snarast anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Anmälningsansvarig är den befattningshavare som vårdgivaren utsett (MAS, Verksamhetschef) Görs på särskild blankett SOSFS 2005:28; Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria

5 Anmälan Lex Maria Blankett anmälan Lex Maria.doc

6 Vilka avvikelser ska anmälas enligt Lex Maria?
Händelser där en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller allvarlig sjukdom som orsakats av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd.

7 Avvikelser Artikel (felleveranser, transportskador)
Tjänst (felhantering, väntetider) Anmälan görs på felanmälningsblankett på hemsidan

8 Felanmälan Felrapport blankett.doc

9 Reklamationer När skall en artikel reklameras?
När artikeln har gått sönder under garantitiden När en artikel har gått sönder på ett sådant sätt att det ”borde” täckas av garantin När ett flertal likadana artiklar gått sönder på liknande sätt inom loppet av en kort tid, inom eller strax efter garantitidens slut

10 Avvikelserapporteringens syfte
Dra lärdom av det inträffade Skapa riskförebyggande insatser Förhindra upprepning Förbättra säkerheten Ett värdefullt verktyg för att skapa en lärande organisation En självklar del i en professionell yrkesutövning

11 START Tillsynsmyndighet Läkemedelsverket Socialstyrelsen MÅL
Förskrivning Anpassning Upphandling START Specialanpassning Marknadsföring Konstruktion Användning Tillverkning Underhåll Tillsynsmyndighet Skrotning Läkemedelsverket Socialstyrelsen MÅL


Ladda ner ppt "Felanmälan Lex Maria Avvikelse Reklamation Garanti Olycka"

Liknande presentationer


Google-annonser