Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya akutkliniken Växjö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya akutkliniken Växjö"— Presentationens avskrift:

1 Nya akutkliniken Växjö

2 Bakgrunden - exempel Större patienttryck – lokalerna räcker inte till
Behov av mer ändamålsenliga lokaler för att kunna jobba effektivare och patientsäkert Bättre service till patienterna - minska väntetiden på akuten mm Behov av större akutrum för att kunna ta emot fler svårt sjuka Förbättra säkerhetsnivån

3 Fakta om byggprojektet
Planeringsarbetet inleddes 2004 Total tillbyggnadsyta: 1136 kvm Total yta efter ombyggnation: 4220 kvm Byggprojektet beräknas vara klart i sept 2011

4 Etapp 1 - Ambulansgaraget
Byggstart augusti 2006 – klart juni 2007 Modernisering av tvätthall och serviceutrymmen för ambulanser Nya undervisningslokaler Total area: 350 m2 Kostnad: 2,5 Mkr

5 Etapp 2 – Ambulanshall och personalutrymmen
Ambulanshallen Byggstart okt klart våren 2008 Saneringsrum för att kunna ta emot smittade patienter Omklädningsrum för ambulanspersonalen 5 nya ambulansportar för att underlätta logistiken vid utryckning Total area: 700 m2 Kostnad: 7,5 Mkr

6 Etapp 2 – Ambulanshall och personalutrymmen
Personalutrymmen ambulans Byggstart sommaren 2009 – klart nov 2009 Nytt gemensamt kök för ambulans och övriga akutkliniken Samlokalisering av jourrum för ambulans Total area: 320 m2

7

8 Etapp 3 – Akutvårdsavdelningen (AVA) och administration
Byggstart dec 2009 – klart aug 2010 Utöka antalet vårdplatser från 18 till 28 Skapa 4 s.k. akutobsplatser för allvarligt sjuka/skadade Administration för akutkliniken Total area: 1250 m2

9 Byggstart januari-10 Tidigare Intagningsavdelning + Centralarkiv + Större delen av städcentral 1-2 patientsrum Inriktning: Korta vårdtider… 36 timmar 28 vpl ( akutobsplatser) Klart augusti -10, då provisorisk Akutmottagning

10 Akutobsplatser Sjuksköterska bedside – behandling direkt
Kontinuerlig medicinteknisk övervakning Förlängning av tiden i akutrummet: hur utvecklar det sig? Ex: intoxikationer, traumapatienter, kramper, andningssvikt, blödningar Läkare vägg i vägg på akuten

11

12 Etapp 4 - Akutmottagningen
Byggstart juni 2010 – klart sept 2011 Central samordningsplats ”Torget” 22 undersökningsrum 6 övervakningsplatser 2 flexibla akutrum med vikvägg emellan Ett ”inre väntrum” där patienten väntar på besked efter att ha träffat läkare/sjuksköterska Total area: 1950 m2

13

14

15

16

17 Förbättrade flöden Utvidgad triage – prover, EKG, mätvärden direkt
Ssk skriver rtgremiss direkt Läkare i triage? Få igång processen! Inre väntrum, potential för hemgång.. Rörpost för prover sparar mycket tid Flexibilitet, personalen jobbar över sektionsgränser: förstärker aktuell belastad enhet

18 Omfattande förarbeten… information… delaktighet…

19 Vill du veta mer? Kontakta: Projektledare
Clas Hjertqvist, avdelningschef akutkliniken Växjö E-post: Tel: Verksamhetschef akutkliniken Jörgen Tagesson E-post: Tel: Planeringschef i länssjukvården Bo Ericsson E-post: Tel:


Ladda ner ppt "Nya akutkliniken Växjö"

Liknande presentationer


Google-annonser