Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIVISION Länsteknik E-hälsa IT & Medicinsk Teknik i landstinget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIVISION Länsteknik E-hälsa IT & Medicinsk Teknik i landstinget."— Presentationens avskrift:

1 DIVISION Länsteknik E-hälsa IT & Medicinsk Teknik i landstinget

2 DIVISION Länsteknik ….paradigmskifte eller knapptryckning ….?

3 DIVISION Länsteknik ”användning och utveckling av informations- och kommunikationsteknologi för att främja vård och omsorg” E-hälsa

4 DIVISION Länsteknik Länsteknik – landstingets leverantör av IT och Medicinsk teknik Kompetensorganisation,130 medarbetare Ägare av alla datorer, servrar, video och telefoni Drift och Förvaltning av 400 system Underhåll av Medicinteknisk utrustning Teknikakuten IT/MT support – ca 50 000 ärenden/år Projektkontor – nya önskemål, utredningar Strategi, rådgivning och samordning Samverkan – CEHIS nationellt, universitet, kommuner, region, EU m fl Omsättning ca 200 mkr, (ca 2,85 % av landstingets omslutning)

5 DIVISION Länsteknik BILD 5

6 DIVISION Länsteknik En patient – en journal Ett system utvecklat av vården för vården ! Omfattar alla yrkeskategorier, alla sjukhus, primärvården, tandvården samt vårdvalsaktörer och äldreboenden i kommunerna 100 % elektroniska remisser internt 98 % elektroniska recept VAS i ambulansen VAS i Tandvården Samverkan med Jämtland och Halland Sveriges nöjdaste användare – Pris för Bästa IT-stöd i vården 1998, 2004

7 DIVISION Länsteknik Nationell e-hälsa (CEHIS) Kommunicera patientinformation över vårdgivargränser (NPÖ) Öka tillgängligheten för medborgarna genom webbtjänster – 1177, mina vårdkontakter, journalen på nätet, eremiss Gemensam Informationsstruktur – nomenklatur, diagnoser, koder Gemensamma säkerhetstjänster – inloggning med säkra kort (SITHS), åtkomstkontroll, behörigheter (HSA), loggar, medgivande, spärr - Sjunet - Nätverk för vården med hög säkerhet Lagar och regelverk för att förenkla kommunikation mellan vårdgivare Landstingen i Sverige satsar 300 mkr/år

8 DIVISION Länsteknik Videokonferens - NLL i framkant Stora videokonferensanläggningar – Polycom Webbkamera/video, chatt via PC Kraftfull infrastruktur Streaming och inspelning Uthyrningspool – vid tillfälliga behov Distanskonsultationer Samverkan med kommunerna – en plattform i Norrbotten, NLL-drift Samverkan med Norrlands Regionförbund - multidiciplinära ronder

9 DIVISION Länsteknik Telemedicin Multidiciplinära ronder Hudkonsultation Vårdplanering mot kommunerna Tidig hemgång för neonatalbarn Hjärtultraljud på distans Sjukgymnastik hemma – t ex axelopererade Logopedträning hemma Liveoperation ”på distans” ÖNH Sunderbyn

10 DIVISION Länsteknik Liveoperation - öron näsa hals

11 DIVISION Länsteknik

12 DIVISION Länsteknik Trådlösa visioner – allt i ett Trådlös telefoni Övervakning/positionering av personal, patienter, utrustning Kallelsesystem - Akutlarm/katastrof Bedside Journal intranät/internet produktionsdata – Ekonomi, personal, Datalager Videokonferens

13 DIVISION Länsteknik Övervakning och positionering av hjärtpatienter - Sunderby sjukhus världsledande !

14 DIVISION Länsteknik Breddinförande Hundratals system, tjänster och utrustningar är breddinförda - Dessa vidareutvecklas kontinuerligt - Nya projekt startas och system införs varje år STORA krav från vården finns på vidareutveckling och nya system för att effektivisera dagligt arbete!!! Prioritering VIKTIGT - Vårdens behov ska styra ! Landstinget är mycket duktiga på att breddinföra - utveckling och löpande leveranser av VAS i 20 år Stora området som kommer är video/telemedicin – Vi har redan tekniken!! - verksamhetsfrågor, rutiner, arbetssätt, ansvar - juridiska frågor - ekonomiska frågor

15 DIVISION Länsteknik Piloter Projekt blir piloter som sedan breddinförs. Relativt få innovativa piloter Piloter måste göras i nära samverkan med vården och befintlig IT - påverkan på arbetssätt och rutiner i vården, IT-säkerhet, kopplingar till övrig IT och Medicinsk teknik EU-finansierade piloter som ska breddinföras kan ibland bli kontraproduktiva - om de ej är prioriterade av vården - tar tid och resurser från annan önskad utveckling - krockar med befintlig ITmiljö Inte pengar som är problemet - Tid, kompetenser, vårdens förmåga att ta emot, leverantörernas förmåga att producera, möjlighet att hinna testa och utbilda alla medarbetare i nya arbetssätt och rutiner

16 DIVISION Länsteknik Utmaningar Stort tryck på vårdverksamheterna - IT-utveckling kräver extra insatser - Vården orkar inte ta emot hur mycket nytt som helst. Vården måste organiseras och dimensioneras för att kunna vara goda beställare, utbildare och ägare av sina verksamhetssystem Professionell utbildningsorganisation krävs för att säkerställa utbildning och kompetens hos vårdens medarbetare, i den nya ”tekniska världen”. Stort tryck på IT-verksamheten - Behoven från verksamheterna ökar - Nyckelkompetenser – lång upplärningstid, marknadsmässig konkurrens - Kräver intern effektiv organisation

17 DIVISION Länsteknik Norrbotten väl framme i landet inom E-hälsa - Kostnadseffektiva 2,85% av omslutn - centralstyrd sammanhållen IT, ej utsourcad - prisbelönta system (VAS, VIS, Teknikakuten, Datalager, Intranät, Meddix) - Video /Telemedicin - kraftfull teknisk lösning, samverkan kommuner och region - Världsledande Övervak/positionering - Gemensam IT och Medicinsk Teknik – föregångare i Sverige Vi går alltmer mot nationella lösningar – Alla ska inte uppfinna egna hjul! Målet - Patienten i fokus! - Sveriges alla vårdgivare ska kunna kommunicera patientinformation på ett säkert och lagenligt sätt, inom och utom landet - Medborgare ska kunna kommunicera med vårdgivaren om sin vårdärenden - Uppföljning kan göras nationellt och automatiserat från våra lokala datasystem.

18 DIVISION Länsteknik …full fart och på god väg…..! Tack för mig kristina.jonsson@nll.se


Ladda ner ppt "DIVISION Länsteknik E-hälsa IT & Medicinsk Teknik i landstinget."

Liknande presentationer


Google-annonser