Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AGera en arena för arbetsgivarstrategiska frågor där företag och offentlig sektor kan prata ihop sig och lösa gemensamma utmaningar. Verksamhetsberättelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AGera en arena för arbetsgivarstrategiska frågor där företag och offentlig sektor kan prata ihop sig och lösa gemensamma utmaningar. Verksamhetsberättelse."— Presentationens avskrift:

1

2 AGera en arena för arbetsgivarstrategiska frågor där företag och offentlig sektor kan prata ihop sig och lösa gemensamma utmaningar. Verksamhetsberättelse 2011 Start av organisationen och nätverk , kommer under 2011 att passera strecket 200 arbetsgivare som är medlemmar AGera är en gemensam arena där medlemmarna tillsammans skapar olika projekt, tar ansvar för olika frågor, skapar en gemensam attityd och kultur till hur vi förhåller oss till olika viktiga gemensamma utmaningar. Det arbetet utgör kittet i sammanhållningen arbetsgivare emellan. AGera – Tillsammans är vi Sveriges bästa arbetsgivare är vårt gemensamma varumärke. Projekt måste inte passera AGeras ”kontor” , när samarbeten skapas naturligt och med glädje stämmer det med varumärkets intentioner. Det ger styrka gentemot omvärlden. Regionen omfattas av Sundsvall- Timrå- Härnösand och Ånge

3 AGeras bidrag till regionens utveckling
PROJEKTEN – AGeras bidrag till regionens utveckling ”Tillsammans är vi Sveriges bästa arbetsgivare” startade som en idé mellan SCA och Mittuniversitetet om ett varumärke som skulle göra regionen känd och skapa ett intresse för kompetent arbetskraft och företag att vilja flytta hit och etablera sig här. Ansvariga: Håkan Andersson personaldirektör SCA och Tommy Roxenhall forskare Mittuniversitetet

4 PROJEKTEN – AGeras bidrag till regionens utveckling
Arbetskompassen och fokus på framtiden är pågående operativa verktyg/projekt som fokuserar på att skapa möjligheter för sjukskrivna i gränslandet mellan försäkringskassa/arbetsförmedling och ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Ansvariga: bl a Håkan Strandell arbetsförmedlingen, Lotta Johansson Försäkringskassan (arbetskompassen) Hans Löfdahl Posten, Eva Back Norrlandsförbundet (Fokus på framtiden)

5 PROJEKTEN – AGeras bidrag till regionens utveckling
Omställningsprojektet har under året kompetensinventerat flera hundra medarbetare på Milko, Sundsvalls sjukhus och 18 mindre företag. Genom ESF-medel erbjuds nu samtliga medarbetare/företagare utbildningar för kompetenshöjning. Ekonomi, data, c-körkort, ledarskapsutbildningar är exempel på utbildningar som upphandlas för deltagarnas räkning. /arbetsförmedling och ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Ansvariga: ”varselgruppen” med bl a Per Östberg samordnare Sundsvalls kommun, Magnus Bohlin handläggarearbetsförmedlingen, Karin Sjödin personalansvarig Arla, Karin Westin personalchef sjukhuset, Kerstin Nordenssom vuxenutbildningen, Jenny Wallmark MIUN Thomas Engholm företagslotsen m fl

6 PROJEKTEN – AGeras bidrag till regionens utveckling
REBanken har avslutat sin projekttid och finns nu i drift med 31 fasta arbetsträningsplatser och ett samordnande dataverktyg.

7 NÄTVERKEN AGeras HR-arena
I september startade den ordinarie arenan med Docent Birgitta Södergren som pratade om förändringsfällan. HR- arenan innehåller 3 seminarier för varje tema Ansvarig för HR-arenan är Roger Wetterstrand Länsstyrelsen, Anna Karin Normelli SDC, Catrin Åsén SPV, Ulla Brandström Sundsvalls gymnasium och Mikael Hedqvist, Petterson och Hedqvist.

8 NÄTVERKEN Chefsnätverk
Nytt startade under våren. Nätverket som har 20 deltagare kommer kontinuerligt att träffas under hösten. Ansvariga: En grupp som kommer att ansvara för ledarskapsfrågorna inom AGera kommer att skapas med Sofia Tunmats, Miroi Ledningsgruppsakademin har träffats vid tre tillfällen under året. Utvecklingsansvaret kommer att involveras i ovanstående grupp.

9 NÄTVERKEN Genusnätverket Sune G
träffats vid tre frukosttillfällen. Vid det sista tillfället i mars samlade kommunalråd Lars Persson 25 intresserade som diskuterade kommunens jämställdhetsutveckling. Ansvariga: Genusnätverket kommer att rekonstruera sin planeringsgrupp för fortsatta träffar.

10 NÄTVERKEN Två strategiska nätverk anordnades under hösten 2010.
Vid ett tillfälle var Timrå Eva Contact center värd, vid det andra Sundsvalls Business Region. Olika andra nätverk som startats inom AGera lever vidare och träffas regelbundet.

11 INDIVIDPERSPEKTIVET Karriärväxlingen, medflyttare eller den sjukskrivne är olika individuppdrag som kommer till AGera. Under året har ca 50 sådana uppdrag genomförts med gott resultat

12 STÖRRE GEMENSAMMA AKTIVITETER:
Julminglet Stora chefsdagen Ca 60 deltagare Skeppshamns Kulturfestival genomfördes den 30 juli. Ca 1200 deltagare

13 Ledningsgruppen Rune Nilsson Förvaltningsdirektör Favi Sundsvalls kommun Karin Westin Personalchef Sundsvalls sjukhus Håkan Andersson Personaldirektör SCA Ann-Christine Munther Försäkringskassechef Försäkringskassan Mats Åkerlund Personalchef SPV Karin Sjödin Personalansvarig Arla Marie-Louise Ek Arbetsförmedlingschef Arbetsförmedlingen Fr o m september 2011 tillkommer; Sten- Olov Altin Länsråd Länsstyrelsen Charlotte Sandelius Personaldirektör Sundsvalls kommun

14 FRAMTIDEN INNEHÅLL INFORMATION KOMMUNIKATION

15 Interested in learning more?
Visit our website or AGera Arbetsgivarringen on Facebook!


Ladda ner ppt "AGera en arena för arbetsgivarstrategiska frågor där företag och offentlig sektor kan prata ihop sig och lösa gemensamma utmaningar. Verksamhetsberättelse."

Liknande presentationer


Google-annonser