Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuella EU-frågor EU:s tillväxtstrategi EU 2020EU:s tillväxtstrategi EU 2020.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuella EU-frågor EU:s tillväxtstrategi EU 2020EU:s tillväxtstrategi EU 2020."— Presentationens avskrift:

1 Aktuella EU-frågor EU:s tillväxtstrategi EU 2020EU:s tillväxtstrategi EU 2020

2 Skuldkrisen

3 Europa 2020 - strategin Smart tillväxt >> kunskap och innovationSmart tillväxt >> kunskap och innovation Hållbar tillväxt >> grönare och mer konkurrenskraftig ekonomiHållbar tillväxt >> grönare och mer konkurrenskraftig ekonomi Tillväxt för alla >> hög sysselsättning och sammanhållningTillväxt för alla >> hög sysselsättning och sammanhållning

4 MålEUSE Sysselsättning75%väl över 80% Utbildning10% / 40%10% / 40-45% FoU3%4% Klimat20/20/2040/50/20 Social delaktighet 20 milj. färre fattiga Andel utanför arb.kraften & långtidssjukskrivna väl under 14 % EU 2020 mål

5 Rekommendationer till Sverige Stabil finanspolitik. ”Keep up the good work” Rätta till obalanserna. I första hand hushållens skuldsättning och risken för en bostadsbubbla. Öka sysselsättningen bland unga och andra svaga grupper.

6 Sveriges nationella mål Väl över 80% av kvinnor & män i åldrarna 20–64 ska ha ett arbeteVäl över 80% av kvinnor & män i åldrarna 20–64 ska ha ett arbete Öka den sociala delaktigheten genom att minska andelen kvinnor och män 20–64 år som är utanför arbetskraften (utom studerande), långtidsarbetslösa eller -sjukskrivna till väl under 14%Öka den sociala delaktigheten genom att minska andelen kvinnor och män 20–64 år som är utanför arbetskraften (utom studerande), långtidsarbetslösa eller -sjukskrivna till väl under 14% Ca 4% av BNP till FoUCa 4% av BNP till FoU Andelen ungdomar (18-24 år) som slutar skolan i förtid ska vara mindre än 10 %, och andelen 30–34-åringar som har minst en eftergymnasial utbildning ska uppgå till 40–45%Andelen ungdomar (18-24 år) som slutar skolan i förtid ska vara mindre än 10 %, och andelen 30–34-åringar som har minst en eftergymnasial utbildning ska uppgå till 40–45% Utsläppen ska minska med 40% jmf med 1990,Utsläppen ska minska med 40% jmf med 1990, andelen förnybar energi ska öka till minst 50% och energiintensitet ska minska med 20% till 2020 jmf med 2008

7 Kommunernas EU2020-ansvar Kommunerna huvudansvar att minska skolavhoppen.Kommunerna huvudansvar att minska skolavhoppen. Kommunerna huvudansvarar för högskolbehörighet.Kommunerna huvudansvarar för högskolbehörighet. Kommunerna delansvar för utanförskap genom socialförvaltning.Kommunerna delansvar för utanförskap genom socialförvaltning. Kommunerna har ett delansvar för klimatet.Kommunerna har ett delansvar för klimatet.


Ladda ner ppt "Aktuella EU-frågor EU:s tillväxtstrategi EU 2020EU:s tillväxtstrategi EU 2020."

Liknande presentationer


Google-annonser