Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kyrkornas internationella ansvarsvecka Ekumeniska ansvarsveckan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kyrkornas internationella ansvarsvecka Ekumeniska ansvarsveckan."— Presentationens avskrift:

1 Kyrkornas internationella ansvarsvecka Ekumeniska ansvarsveckan

2  Ekumenisk vecka för samhällspåverkan  De finländska kyrkornas röst i arbetet för en rättvisare globalisering i u-länderna  Möjlighet för församlingar och enskilda att tillsammans skapa opinion kring viktiga frågor

3 Kyrkor och lokala församlingar Ekumeniska Rådet i Finland Kyrkans central för det svenska arbetet Kyrkans Utlandshjälp Finska Missionssällskapet Frikyrklig Samverkan OrtAid Caritas m.fl.

4  Årligen veckan kring FN-dagen 24.10  Tvåårigt tema  Årlig kampanj  Webbsida: www.ansvarsveckan.fiwww.ansvarsveckan.fi  Seminarier, och evenemang  Kampanjmaterial, andaktsmaterial

5 Människohandel – vår tids slaveri

6  Människohandel är när en människa försätts med våld, hot om våld eller vilseledning i slaveriliknande omständigheter i syfte att utnyttja henne - FN:s Palermodeklaration 2000

7  sexuellt utnyttjande inom pornografi, massageinstitut, sexklubbar (erotisk dans mm.), eskort service, prostitution och sexslaveri  tvångsarbete eller underbetalt arbete i hem eller på arbetsplatser  handel med mänskliga organ  andra former av utnyttjande i syfte att få ekonomisk vinning

8  Allvarliga politiska, samhälleliga och ekonomiska problem i ursprungslandet  Människor drabbade av fattigdom, marginalisering, organiserad brottslighet eller osäkerhet orsakad av krig och konflikter

9  Kyrkorna anser att människohandeln är en kränkning av människovärdet – både hos offer (som kränks) och förövare (som beter sig omänskligt)  Vi bär alla ansvar för att skapa ett samhälle där människor inte är till salu  Ansvarsveckan vill lyfta fram att varje människa är skapad av Gud, värdefull, unik och ingen handelsvara

10  Människohandeln berör också Finland och finländare. Finland är både ett transitland och ett mottagarland för människohandel  Hittills har två domar fallit för människohandel i vårt land.  Människohandeln är ofta svår att upptäcka

11  Människohandeln som fenomen är ett mycket vidare begrepp än vad man vanligen tror  FN och andra expertorgan beräknar att upp till 2,5 miljoner människor, de flesta i åldern 18-23 år, faller offer för människohandel varje år  Människohandeln är världens snabbast växande kriminella handel  Inkomsterna från människohandeln beräknas uppgå till 31 miljarder USD.

12  Myt: Legalisering av prostitution minskar människohandeln  Fakta: I länder med legaliserad prostitution växer människohandeln snabbt pga ökad efterfrågan  Myt: Människohandeln är ett fristående fenomen  Fakta: Det finns ett klarlagt samband mellan pornografi, prostitution och människohandel

13  Människohandeln illustrerar på ett tragiskt sätt globaliseringens värsta sidor:  Maximerad profit till minsta möjliga kostnad  Människor reduceras till handelsvaror  Stater skapar förutsättningar för handeln att existera och växa  Avtalen mellan ”arbetsgivare” och ”anställd” ensidiga och svåra att kontrollera

14  2 miljoner nya offer för människohandel varje år  200 000 personer säljs varje år i Europa  Hälften av människohandeln sker nationellt  Offer från 127 olika länder  Handeln med människor omsätter 32 miljoner euro/år  80% av offren är kvinnor och barn  70% av alla tvingas arbeta som sexarbetare  60% av människohandlarna är bekanta eller släktingar  50% av offren berörs av vapen eller narkotikahandel  40% fler självmord bland offren  6000 rättegångar om människohandel varje år

15  Social misär, arbetslöshet  Politisk instabilitet, bristfällig lagstiftning  Brist på utbildning, dåliga framtidsutsikter  Ökad efterfrågan på billig arbetskraft och sexuella  Happy trafficking: människohandelsoffer återvänder hem och berättar som sina ”goda erfarenheter”

16  Medvetandegöra om dess existens både i ursprungs, transit och destinationsländer  Utbildning i att upptäcka människohandel (gränspersonal, polis, socialarbetare, diakoner)  Ge människohandelns offer trygghet, självkänsla, rättshjälp  Döma människohandlare till lagstadgade straff  Internationellt, gränsöverskridande samarbete


Ladda ner ppt "Kyrkornas internationella ansvarsvecka Ekumeniska ansvarsveckan."

Liknande presentationer


Google-annonser