Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den sårbara familjen Relationen till föräldrar är viktigast varför det gäller att reducera risk- och öka friskfaktorerna I barnens liv Ordförande:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den sårbara familjen Relationen till föräldrar är viktigast varför det gäller att reducera risk- och öka friskfaktorerna I barnens liv Ordförande:"— Presentationens avskrift:

1 Den sårbara familjen Relationen till föräldrar är viktigast varför det gäller att reducera risk- och öka friskfaktorerna I barnens liv Ordförande: ingmarie.thyr@storfors.se ing-marie.knutsson@liv.se ingmarie.thyr@storfors.se ing-marie.knutsson@liv.se

2 Gemensamma mål Ge värmländska familjer vertyg så att de får möjlighet att hantera sin situation i utsatta lägen Validerade frågeformulär för skolhälsovårdens hälsosamtal- klart 2011 Föräldrastöd innan utgången av 2012- klart 2012

3 Riskbruk och riskbeteende Uppmärksamma riskbruk och riskbeteende Ordförande: asa.lofvenberg@liv.se kjell-ake.holdar@arvika.se asa.lofvenberg@liv.se kjell-ake.holdar@arvika.se

4 Gemensamma mål Andelen överviktiga barn (vid 5,5 årskontrollen) ska minska med 5 procent före 2012- ej uppnått Konstaterade fall av klamydia i åldrarna 15-29 år, oavsett kön, ska understiga 2 fall per 1000 invånare år 2012- ej uppnått Halvering till år 2014 av andelen ungdomar i gymnasiets första årskurs som röker eller snusar-? Halvera andelen ungdomar med riskbruk av alkohol till 2018-?

5 Psykisk ohälsa Hantera psykisk ohälsa i rätt tid och med rätt insats Ordförande: karin.melberg@torsby.se karin.haster@liv.se karin.melberg@torsby.se karin.haster@liv.se

6 Gemensamma mål Andelen kvinnor 18-25 år med nedsatt psykiskt välbefinnande ska inte uppgå till mer än 30 procent år 2012- följs upp I Liv och Hälsa 2012 Andelen män 18-25 år med nedsatt psykiskt välbefinnade ska inte uppgå till mer än 15 procent år 2012-följs upp i Liv och Hälsa 2012

7 Äldres hälsa Skapa förutsättningar för en trygg och frisk ålderdom Ordförande: bengt.hanson@liv.se ann-katrin.nilsson@sunne.se bengt.hanson@liv.se ann-katrin.nilsson@sunne.se

8 Gemensamma mål Minska negativa effekter av läkemedelsanvändning hos äldre- ej mätbart ännu Antalet fallskador bland personer “65 år och äldre” ska reduceras från 73/1000 år 2007 till 65/1000 under år 2010-mätningar 80 år och äldre


Ladda ner ppt "Den sårbara familjen Relationen till föräldrar är viktigast varför det gäller att reducera risk- och öka friskfaktorerna I barnens liv Ordförande:"

Liknande presentationer


Google-annonser