Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Levermetabolismen Översiktsföreläsning 031201 Pierre Cherfan, Överläkare Specialist kardiologi/invärtesmedicin Höglandssjukhuset Eksjö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Levermetabolismen Översiktsföreläsning 031201 Pierre Cherfan, Överläkare Specialist kardiologi/invärtesmedicin Höglandssjukhuset Eksjö."— Presentationens avskrift:

1 Levermetabolismen Översiktsföreläsning 031201 Pierre Cherfan, Överläkare Specialist kardiologi/invärtesmedicin Höglandssjukhuset Eksjö

2 Levermetabolismen Arkitektur Funktion Analyser Kliniska applikationer »(s.549-561)

3 Arkitektur 1/3 a. Hepatica, 2/3 v. Porta kupferceller, 35% av levern, mest makrofager i kroppen! periportalt (energi; proteinsyntes, glukoneogenes, virus!) centrilobulärt (glykolys, lipogenes, biotransform, 02-känsliga!) gallflöde

4 Funktion Energiomsättningen Proteinomsättningen Biotransformation/exkretion Upplagring

5 Funktion-energiomsättningen bildar/lagrar/bryter ner glykogen (->glucos) bildar VLDL (->lipidtransport) glykolys (laktat->glukos) gluconeogenes (pyruvat->glukos) glycerol->glukos (lipidmetab) enda organ som bildar ketonkroppar! (passserar blodhjärnbarriären)

6 Funktion-proteinomsättningen Prod plasmaproteiner (ej Ig) (10-20%) albumin viktigast! Akutfasproteiner bryter ner ’gamla’ proteiner återanvändning!!

7 Funktion-biotransf/excretion 1: oxidation/hydroxylering (cytokrom P450) ->reaktiv intermediär, ofta toxisk! 2: konjugering (acetyl-, metyl-, glukuronyl-, glycyl- el sulfat-grupp -> H2O lösling/ej toxisk) ->galla/urin (ex paracetamol) Gallproduktion: LDL upptag->kolesterol- >gallsyror->enterohepatiska kretsloppet (hydrox/oxid- gallan igen-etc)

8 Funktion-upplagring Kolhydrat(olika former) vitaminer (B12-stora depåer!) fettlösliga vitaminer (A, D) metaller (Cu, Fe/Mb Wilson, Hemokromatos)

9 Analyser-’leverstatus’ Bilirubin ALAT/ASAT LD y-GT ALP

10 Analyser-Bilirubin Hb-nedbryt.->binds till alb (okonjugerat bil.)->tas upp/ konjugeras i hepatocyter->utsöndras till gallan (konjugerat bilirubin) 20% av tot bilirubin i plasma är konjug bilirubin Ikterus=gul pga hög halt total-bilirubin okonjug bilirub? »Hemolytisk (ex spädbarn) »Hepatogen (Gilberts syndrom/Crigler-Najjar syndrom) konjug bilirubin? »Obstruktiv-intra eller extrahepatisk »parenkymatös (infek, malign, toxisk, metabol, immunolog.)

11 Analyser-ALAT/ASAT Enzymer katalyserar amino-överföring fr aminosyra ->ketosyra (ASpartatAminoTransferas/ALaninAminoTransferas) ASAT: hjärta, muskel, lever (T1/2 12 tim) mitok/cytop. ALAT: lever, njurar (T1/2 36 tim) cytop. Vid leverskador: ALAT>ASAT (förutom etyl-leverskador) Vid hjärtmuskelskador: ASAT>ALAT

12 Analyser-LD LD=laktatdehydrogenas (isoenzymer LD1-LD5) olika organ, hjärta, muskler, erytrocyter, njurar, pancreas, mfl organ. Används allt mer sällan idag, för ospecifikt!

13 Analyser- γ-GT γ-Glutamyltransferas- katalyserar glutamyl-överföring fr peptider->aminosyror bildas i lever men flera andra organ induceras stiger kraftigt av alkoholintag dock ospecifikt, ex övervikt och annat kan ge stegring Ersatts av CDT som ’etyl’ markör

14 Analyser-ALP ALkaliska Phosfataser-enzymer hydrolyserar fosforsyraestrar finns i ett flertal organ, mest gallvägar och benvävnad men också lunga, tunntarm, vita blodkroppar höga nivåer vid gallstas men också vid sjukdom som engagerar benvävnad! Ej patognomont således!

15 Kliniska applikationer S-bilirubin (tot)=värdera ikterus// obs o/konjug! S-ALAT=levercellsskada (rel låg S-ALP/S-GT) S-ALP och S-GT =gallstas (rel låg S-ALAT) obs! gallstas leverskada avancerad levercellskada->låga transar men höga GT och ALP ASAT>ALAT vid etyl virushepatitdiagnostik-olika bild vid olika fas i sjukdomen! Obs: glöm ej att PK (k-vitamin beroende kogagulation- proteinsyntes) är ett bra mått på levercellsfunktionen! Tyroideafunktion!! Inlagringssjukdomar-Mb Wilson/Hemokromatos TOXISK PÅVERKAN!! /svampar? Droger?-komplext!

16 Kliniska applikationer-forts. komplettera därför ev.’leverstatus’ med: S-Fe/Ferritin Virusserologi Autoimmun serologi S-CDT TSH, T4, T3 Lipidstatus PK


Ladda ner ppt "Levermetabolismen Översiktsföreläsning 031201 Pierre Cherfan, Överläkare Specialist kardiologi/invärtesmedicin Höglandssjukhuset Eksjö."

Liknande presentationer


Google-annonser