Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Infrastrukturplanering 2010-2021 Helena Ervenius 2008-10-03.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Infrastrukturplanering 2010-2021 Helena Ervenius 2008-10-03."— Presentationens avskrift:

1 Infrastrukturplanering 2010-2021 Helena Ervenius 2008-10-03

2 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 2 30 mars 2010: Regeringens beslut för perioden 2010-2021 ”482 miljarder till förstärkt infrastruktur i hela landet” 417 miljarder i statlig finansiering 65 miljarder i trängselskatt, vägavgifter, EU-medel, kommunala bidrag ev 15 miljarder i framtida banavgifter skulle kunna ge 497 miljarder Fördelning av ramen 200 miljarder till drift och underhållsåtgärder 136 miljarder till väg 64 miljarder till järnväg 217 miljarder till investeringar 184 miljarder investeringar i nationell plan 33 miljarder till länen

3 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 3 Bakgrund

4 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 4 Systemanalys för östra Götaland Samband mellan godsnoder Samband mellan universitetsorter Starka besöksmål Tre områden som påverkar resande, infrastruktur och utveckling

5 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 5 Vår bild av framtiden Fem stora arbetsmarknader Universitetsorterna är motorerna

6 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 6 Slutsatser östra Götaland Bind ihop starka områden Fånga upp mellanliggande områden Tåg – nyckelfråga för hållbar tillväxt Trafiksäkra riksvägar

7 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 7 Infrastruktur för hållbar tillväxt Prop. 2008/09:35 Planeringsperiod 2010-2021 Förslag till inriktning av åtgärder Ekonomiska ramar

8 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 8 Huvudinriktning Ett trafikslagsövergripande perspektiv Trimma den fysiska planeringen Samhällsekonomisk nytta Regionalt inflytande och ansvarstagande Klimatutmaningen – Infrastrukturen säkras för att klara klimatförändringarna – Klimateffektiva resor och transporter underlättas vilket bidrar till att uppnå de klimatpolitiska målen Ett mer jämställt transportsystem Användarens behov Trafiksäkerhet Jag vill transportera mina varor miljövänligt. Men fisken måste vara färsk när den kommer fram.

9 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 9 De transportpolitiska målen Funktionsmål om tillgänglighet Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Hänsynsmålet om säkerhet, miljö och hälsa Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås.

10 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 10 Kalmar län – regional plan (enligt besked 2010-03-30) 793 miljoner för regional infrastruktursatsningar åren 2010 – 2021 Nationella objekt 190 miljoner - varav järnvägar 150 miljoner Större investeringar290 miljoner - Rv 34/47 St Aby – Glahytt, Rv 23/47 förbi Målilla Mindre investeringar153 miljoner - Trafiksäkerhet, framkomlighet, rastplatser Åtgärder för regional kollektivtrafik63 miljoner Cykelåtgärder utanför tätort49 miljoner Bidrag till åtgärder i tätorter, enskilda vägar, 48 miljoner attitydpåverkan

11 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 11 miljoner 78 84 230 971 338 Åtgärder i andra län av intresse för Kalmar: E22 förbi Söderköping samt Söderköping – Norrköping E22 Lösen – Jämjö E22 Sölve – Stensnäs Rv 33 förbi Eksjö samt Eksjö – Nässjö Kust till kustbanan mötesstation mm i Kronobergs län Kalmar län – nationell plan (enligt besked 2010-03-31)


Ladda ner ppt "Infrastrukturplanering 2010-2021 Helena Ervenius 2008-10-03."

Liknande presentationer


Google-annonser