Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Infrastrukturplanering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Infrastrukturplanering"— Presentationens avskrift:

1 Infrastrukturplanering 2010-2021
Helena Ervenius

2 30 mars 2010: Regeringens beslut för perioden 2010-2021
”482 miljarder till förstärkt infrastruktur i hela landet” 417 miljarder i statlig finansiering 65 miljarder i trängselskatt, vägavgifter, EU-medel, kommunala bidrag ev 15 miljarder i framtida banavgifter skulle kunna ge 497 miljarder Fördelning av ramen 200 miljarder till drift och underhållsåtgärder 136 miljarder till väg 64 miljarder till järnväg 217 miljarder till investeringar 184 miljarder investeringar i nationell plan 33 miljarder till länen © Regionförbundet i Kalmar län 2007

3 Bakgrund © Regionförbundet i Kalmar län 2007

4 Tre områden som påverkar resande, infrastruktur och utveckling
Systemanalys för östra Götaland Samband mellan universitetsorter Starka besöksmål Samband mellan godsnoder Tre områden som påverkar resande, infrastruktur och utveckling © Regionförbundet i Kalmar län 2007

5 Vår bild av framtiden Fem stora arbetsmarknader
Universitetsorterna är motorerna © Regionförbundet i Kalmar län 2007

6 Slutsatser östra Götaland
Bind ihop starka områden Fånga upp mellanliggande områden Tåg – nyckelfråga för hållbar tillväxt Trafiksäkra riksvägar © Regionförbundet i Kalmar län 2007

7 Infrastruktur för hållbar tillväxt Prop. 2008/09:35
Planeringsperiod Förslag till inriktning av åtgärder Ekonomiska ramar © Regionförbundet i Kalmar län 2007

8 Huvudinriktning Ett trafikslagsövergripande perspektiv
Trimma den fysiska planeringen Samhällsekonomisk nytta Regionalt inflytande och ansvarstagande Klimatutmaningen – Infrastrukturen säkras för att klara klimatförändringarna – Klimateffektiva resor och transporter underlättas vilket bidrar till att uppnå de klimatpolitiska målen Ett mer jämställt transportsystem Användarens behov Trafiksäkerhet Jag vill transportera mina varor miljövänligt. Men fisken måste vara färsk när den kommer fram. © Regionförbundet i Kalmar län 2007

9 De transportpolitiska målen
Funktionsmål om tillgänglighet Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Hänsynsmålet om säkerhet, miljö och hälsa Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås. © Regionförbundet i Kalmar län 2007

10 Kalmar län – regional plan (enligt besked 2010-03-30)
793 miljoner för regional infrastruktursatsningar åren 2010 – 2021 Nationella objekt miljoner - varav järnvägar 150 miljoner Större investeringar miljoner - Rv 34/47 St Aby – Glahytt, Rv 23/47 förbi Målilla Mindre investeringar miljoner - Trafiksäkerhet, framkomlighet, rastplatser Åtgärder för regional kollektivtrafik 63 miljoner Cykelåtgärder utanför tätort 49 miljoner Bidrag till åtgärder i tätorter, enskilda vägar, 48 miljoner attitydpåverkan © Regionförbundet i Kalmar län 2007

11 Kalmar län – nationell plan
(enligt besked ) Åtgärder i andra län av intresse för Kalmar: E22 förbi Söderköping samt Söderköping – Norrköping E22 Lösen – Jämjö E22 Sölve – Stensnäs Rv 33 förbi Eksjö samt Eksjö – Nässjö Kust till kustbanan mötesstation mm i Kronobergs län miljoner 78 84 230 971 338 © Regionförbundet i Kalmar län 2007


Ladda ner ppt "Infrastrukturplanering"

Liknande presentationer


Google-annonser