Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Volvo Trucks – 2009-05-27 Volvo Lastvagnars Haverikommission Anna Wrige TRAFIKSÄKERHET - vårt kärnvärde -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Volvo Trucks – 2009-05-27 Volvo Lastvagnars Haverikommission Anna Wrige TRAFIKSÄKERHET - vårt kärnvärde -"— Presentationens avskrift:

1 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Volvo Lastvagnars Haverikommission Anna Wrige TRAFIKSÄKERHET - vårt kärnvärde -

2 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Volvo Lastvagnars Haverikommission Vi har undersökt olyckor med Volvolastbilar sedan 1969 och har idag över 1500 djupstudier i vår databas Syftet är att utveckla ännu säkrare lastbilar genom att besitta: Generell kunskap om trafiksäkerhet och lastbilsolyckor Specifik kunskap om våra egna säkerhetssystem

3 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Claes Avedal, 3P Produktplanering Stig Boman, 3P Komplett vagn Vi är ett nätverk av personer från olika delar av Produktplanering, Produktutveckling och Teknisk service. Dennis Mattsson, VTC Teknisk service Anna Wrige, 3P Förberedande utveckling Kenneth Kihlquist, VTC Teknisk service Nicolas DelaChassis Emma JohanssonVTEC Zoran AnticEL Ulf Torgilsman, 3P Hyttutveckling Volvo Lastvagnars Haverikommission

4 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Vad har hänt? Varför? Hur? Hur kan olyckan undvikas? Hur kan skadorna minskas? Volvo Lastvagnars Haverikommission Vi vill utveckla ännu säkrare lastbilar Innan Under Efter Människa Fordon Trafikmiljö

5 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Lastbilsåkande ~ 10-15 % Oskyddade trafikanter ~ 20-30 % Personbilsåkande ~ 55-65 % Olyckor med tunga lastbilar (>3,5 TON) Dödade och allvarligt skadade

6 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com LASTBILSÅKANDE 10 – 15% PERSONBILSÅKANDE 55 – 65% OSKYDDADE 20 – 30% 123456789101112131415161718 Volvos Typolyckor - lastbilsolyckor med dödade och allvarligt skadade

7 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Trafikolyckor med tunga lastbilar Dödade och allvarligt skadade lastbilsåkande LASTBILSÅKANDE 10 – 15% 123456789101112131415161718 50% singelolyckor 30% kollision med en annan lastbil Vältning i 45% av olyckorna

8 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com PERSONBILSÅKANDE 55 – 65% 123456789101112131415161718 65% involverar fronten på lastbilen Främre underkörningsskydd (FUP) viktigt Filbyten Typolycka 13 är den vanligaste om man även räknar med lindriga olyckor Trafikolyckor med tunga lastbilar Dödade och allvarligt skadade personbilsåkande

9 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com OSKYDDADE 20 – 30% 123456789101112131415161718 Stor risk för dödliga eller allvarliga skador Äldre personer överrepresenterade Många olyckor siktrelaterade Trafikolyckor med tunga lastbilar Dödade och allvarligt skadade oskyddade trafikanter

10 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Varför händer olyckor? 30% 90% 10% skymd/begränsad sikt kort filbytessträcka halka … distraktion trötthet missbedömning - hastighet - risk … döda vinklar däcksexplosion tekniskt fel … Trafikmiljön Människan Fordonet

11 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Mänskliga faktorn med i 90% av olyckorna => Stort behov av aktiva system för att stötta föraren ACC+FCW ESP CORNERING LIGHT LKS LCS DAS

12 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com LASTBILSÅKANDE 10 – 15% PERSONBILSÅKANDE 55 – 65% OSKYDDADE 20 – 30% 123456789101112131415161718 Sources: VTC ART database, Ceesar database, Volvo Cars Database, Authority data and various other external sources Siktrelaterade olyckor

13 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com 13 Nov 13, 2008 Sikt runt lastbilen 7 2 4 1 3 6 5 8 Direktsikt genom rutorna Indirekt sikt – i speglar ( Nytt lagkrav sedan 2007) Filbyte Högersväng Backning

14 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Lane Change Support, LCS

15 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com LCS - sensor och varningslampa Radarsensorn är placerad ovanför hjulhuset, under förvaringsutrymmet på passagerarsidan.

16 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com LCS aktivering av varning Hastighet över 35 km/h Blinkersen på Om det finns ett fordon i döda vinkeln – varning i A-stolpen + ljudsignal (inställning)

17 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com LCS – noga testat Ungefär 200 olika trafikscenarion har testats på Hällereds provbana –Olika hastighet –Olika väderförutsättningar –Olika fordon och lastbilsspecifikationer. Även körning på allmän väg – loggning. –Betongsuggor, vägräcken, trafiksituationer... Både viktigt att trigga när det behövs och att undvika feltriggning 10km/h Stop 35km/h60km/h

18 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Lane Change Support, LCS Sikt som alla kunder, segment och marknader behöver En radarsensor på passagerarsidan detekterar om det finns andra fordon i döda vinkeln. LCS är användbart på motorvägar, ringleder och andra flerfiliga vägar eller vid vävning vid en avfart, hastighet > 35 km/h. Varningen består av en orange lampa på insidan av A-stolpen, samt en ljudsignal från instrumentbrädan (som kan stängas av/på). Hjälper föraren att undvika en av de vanligaste olyckstyperna – filbytesolyckan. Systemet aktiveras av blinkersen och varnar om det ligger någon bredvid lastbilen. Finns att få på Volvo FM, FH & FH16 Volvo Lastvagnar är först i Europa med detta system.

19 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Korsningsljus Förbättrad närsikt Ett system främst avsett för körning inom städer. Lyser upp åt sidan och hjälper föraren att upptäcka cyklister och gångtrafikanter. Systemet aktiveras med blinkersen – i låga hastigheter.

20 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com 123456789101112131415161718 Sources: VTC ART database, Ceesar database, Volvo Cars Database, Authority data and various other external sources Uppmärksamhetsrelaterade olyckor LASTBILSÅKANDE 10 – 15% PERSONBILSÅKANDE 55 – 65% OSKYDDADE 20 – 30%

21 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com En typisk trötthetsolycka: I det här fallet tillstod föraren att han hade somnat. Han skadades endast lindrigt men var mycket chockad. Trötta förare Det uppskattas att 10 – 20% av alla singelolyckor orsakas av trötthet.

22 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Trötta förare Typiska (men ej nödvändiga) tecken på att en olycka orsakats av trötthet är: Landsväg. Inga märken på väg eller vägren. Liten avkörningsvinkel. Ofta efter en raksträcka vid ingång i kurva. Nära slutmålet eller längre stopp. Tidig morgon. Det uppskattas att 10 – 20% av alla singelolyckor orsakas av trötthet.

23 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Lane Keeping Support- LKS LKS håller koll på lastbilens placering i filen och varnar om föraren omedvetet korsar en väglinje. Målet är att minska antalet olyckor som beror på att lastbilen lämnar sin fil - Avkörningsolyckor - Kollision med trafik i samma riktning - Kollision med mötande trafik Finns som tillval på Volvo FH & FH16 LKS består av en kamera som tittar på vägmarkeringarna - fungerar även i mörker En ljudsignal från mitten av instrumentbrädan varnar om en linje korsas. Ingen varning om föraren använder blinkersen och medvetet byter fil/svänger av. Minst en väglinje måste vara synlig för att systemet skall fungera.

24 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Lane Keeping Support- LKS LKS fungerar vid hastigheter över 60 km/h och sätts enkelt på och stängs av med en knapp på instrumentpanelen. LKS är främst tänkt för fjärrkörning på motorvägar. Det fungerar även på mindre vägar men ger då sannolikt frekventa varningar eftersom fordonet av utrymmesskäl måste korsa linjer. Vid nedsatt sikt pga snö, regn eller dimma ges indikation att systemet ej kan läsa omgivningen. LKS aktivt LKS inaktivt

25 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Driver Alert Support analyserar körbeteende Baserat på Lane Keeping Support Väljs DAS som favorit i DID visas kontinuerligt information om uppmärksamhetsnivån

26 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Driver Alert Support varnar trötta förare

27 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com DAS - provning Körning med trötta förare nattetid –Hade endast fått sova 3-4 h –Körning mellan 00 och 05, i 2h-pass Körning på allmän väg, ca 1300 h Specialfall –Filbyten utan att blinka –Körning på vägren –Stark vind –Kökörning Viktigt att både detektera trötthet och att undvika ”falsklarm”

28 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Driver Alert Support, DAS DAS är baserat på LKS och syftar till att minska antalet trötthetsrelaterade olyckor på landsväg/motorväg vid hastigheter >65km/h. Finns som tillval på Volvo FH & FH16, 4x2T DAS bygger på LKS och analyserar lastbilens position i filen över en längre tid. Baserat på den analysen bedöms förarens uppmärksamhetsnivå. Syftet är att detektera trötthet, längre distraktion och liknande. DAS övertar inte ansvaret från föraren, det är endast ett stödsystem som ger honom/henne information att fatta rätt beslut. Föraren får både en ljudvarning och ett blinkande meddelande på instrumentpanelen. Det finns två varningsnivåer. Volvo är först i Europa med DAS.

29 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Onyktra förare Alkohol är procentuellt sett ett större problem bland personbilsförare än lastbilsförare, men – en onykter lastbilsförare kan orsaka stor skada! Olycka 2004 i Skåne – en berusad lastbilschaufför kör fel och vänder på motorvägen. Efter 3 km körning mot trafiken kolliderar han med 2 personbilar. 5 personer omkommer.

30 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Provkörning med onyktra förare Samarbete med Vägverket och MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund) 4 yrkesförare Kontrollerad alkoholnivå 3 alkoholnivåer  Nykter (referens)  0,2 promille (laggräns)  1 promille 3 uppgifter:1.Normal körning 2.Körning med “störmoment” 3.Manövreringstest

31 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Effekt vid körning med alkohol i kroppen Typiska effekterViss förlust av omdöme Avslappnad Något förhöjd kroppstemperatur Humörförändringar KöreffekterFörsämrad synfunktion (att snabbt se ett rörligt objekt) Försämrad förmåga att utföra 2 saker samtidigt. Typiska effekterÖverdrivet beteende Ev. förlust av finmuskelfunktion Försämrat omdöme Vanligtvis glad Sänkt uppmärksamhet Släpper hämningar KöreffekterFörsämrad koordination Försämrad förmåga att följa rörliga objekt Svårt att styra Försämrad reaktion på oförutsedda händelser 0,2 promille 1 promille

32 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Alkolås Varje utfört test registreras i alkolåset.Föraren måste blåsa i 5 s. Om promillehalten överskrider 0,2 promille kan bilen ej startas. Vid kortare stopp än 30 min behöver inget nytt test göras. Inga test under körning. 2002: Alkolås introduceras som tillbehör 2005: Fabriksmonterat alkolås (Sverige) 2006: Volvo sponsrar alkolås på färjor i södra Sverige 2007: Safe & sober-kampanj i Europa 2008: Fabriksmonterat alkolås (Europa)

33 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Service Kalibrering var 12:e månad Servicekod kan “gå förbi” systemet Volvo Action Service

34 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com LASTBILSÅKANDE 10 – 15% PERSONBILSÅKANDE 55 – 65% OSKYDDADE 20 – 30% 123456789101112131415161718 Sources: VTC ART database, Ceesar database, Volvo Cars Database, Authority data and various other external sources Stabilitetsrelaterade olyckor

35 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Att lasta rätt är mycket viktigt för stabiliteten Modulkombinationer – ökad risk för ojämn lastfördelning Containertransport – föraren vet inte exakt hur det är lastat eller säkrat Distributionstransporter – avlastning på flera ställen Stabilitetsrelaterade olyckor

36 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Electronic Stability Program, ESP ESP bromsar kombinationen om föraren missbedömt hastigheten och det finns risk för: - vältning i snäv kurva - fällknivsbeteende - sladd Finns nu även på våra rigidbilar med och utan släp samt dragbil med 2 trailers Även effektivt vid snabba undanmanövrar Först minskas gaspådraget, om ej tillräckligt aktiveras även hjulbromsarna Fungerar bäst när även trailern har ABS eller EBS Styrvinkelgivare och girvinkelhastighet- och sidoaccelerationsensor på chassiram

37 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Electronic Stability Program, ESP Två exempel med trailerekipage Sladd med understyrning 1.Vid understyrning i en kurva strävar hela ekipaget efter att fortsätta rakt fram. 2.ESP känner att styrvinkeln ej stämmer med sidokrafter och girvinkelhastighet. 3.ESP bromsar det inre bakhjulet som har bäst fäste. Sladd med överstyrning 1.Vid överstyrning i en kurva tappar dragbilens bakhjul greppet och bakvagnen sladdar ut.. 2.ESP känner att styrvinkeln ej stämmer med sidokrafter och girvinkelhastighet. 3.ESP bromsar dragbilens yttre framhjul, för att motverka vridningen. 4.ESP bromsar även trailerhjulen för att räta ut ekipaget och förhindra jack-knife.

38 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com 38 Nov 13, 2008 Komplett jämnlastskombination 6x2 rigid, tag, fulluft och blad-luft fjädrade, med olika släp eller dolly med semi-trailer (EMS) Dragbilskombinationer 6x2 eller 6x4, med mer än en semi trailer Electronic Stability Program, ESP Jämnlastskombinationer och dragbil + multi-trailer-kombinationer ESP finns nu även för dessa kombinationer:

39 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com LASTBILSÅKANDE 10 – 15% PERSONBILSÅKANDE 55 – 65% OSKYDDADE 20 – 30% 123456789101112131415161718 Sources: VTC ART database, Ceesar database, Volvo Cars Database, Authority data and various other external sources Upphinnandeolyckor

40 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Själva avståndsmätningen sköts av en högteknologisk radarsensor i fronten. Adaptive Cruise Control, ACC, hjälper föraren att följa trafikflödet och bibehålla ett säkert avstånd till framförvarande. Finns att få på Volvo FM, FH & FH16 Adaptiv farthållare - ACC Föraren ställer in ett tidsavstånd till framförvarande (1,5-3,5s). Systemet håller sedan det avståndet genom att automatiskt justera gaspådrag och bromssystem. ACC kan upptäcka framförvarnde fordon på ett avstånd av 180 m och bromsar maximalt med 2 m/s 2.

41 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Tydlig information i hastighetsmätaren – med lysdioder. Finns att få på Volvo FM, FH & FH16 Adaptiv farthållare - ACC Ett gyro känner av tvära kurvor och aktiverar minnet, så att hastigheten bibehålls även om radarn tappar kontakt med framförvarande fordon. Med ACC följer också Forward Collision Warning (FCW) med ljudsignal om avståndet blir för kort. (fordon som kör in framför, eller att bromsnivån i ACC ej är tillräcklig)

42 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Adaptiv farthållare - ACC Anpassar hastigheten till framförvarande trafik

43 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Adaptiv farthållare - ACC Forward collision warning

44 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Airbag

45 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com utskjutande barriär, hastighet 30 km/h (motsvarar ca 50 km/h i verkligheten) Kollision med en annan lastbil Den nästvanligaste olyckstypen där lastbilsåkande skadas hyttstyrka hyttinfästningar skadenivåer evakuering Volvos barriärprov - stel barriär formad som bakänden på en trailer

46 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Missuppfattningar om airbag “Den löser inte ut om man bromsar” Det finns ingen koppling mellan triggning av airbag och användande av bromsen. Triggningen styrs endast av fordonets acceleration. Accelerometern sitter centralt framme i lastbilen och en avancerad algoritm styr om airbagen triggas eller ej. “Jag vågar inte ha airbag för jag är rädd att den skall lösa ut vid fel tillfälle och skada mig – tex. när jag rangerar ” Volvos lastbilar genomgår ett gediget testprogram. Det är lika viktigt att airbagen triggar när den behövs som att den inte triggar när den inte behövs. Därför körs även ett flertal prov för att säkerställa att airbagen inte triggar i onödan. Volvo har hittills inte haft något fall där airbagen triggat utan att det varit en kraftig kollision. ”Alla moderna lastbilar har airbag” I Europa finns inget lastbilsmärke som idag har airbag som standard. En del erbjuder det inte alls. Volvo erbjuder idag airbag som tillval på FH och FM.

47 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Volvo Lastvagnars Haverikommission Anna Wrige

48 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com

49 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Almost at the same time in another part of Sweden:

50 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Utan FUP Med FUP Volvos energiabsorberande FUP Frontalkollision, 50% överlapp Volvo V70 vs. FH 65 km/h relativhastighet Personbilsåkande endast lindrigt skadade Personbilens säkerhetssystem aktiverade Lastbilen går att styra och bromsa efter krocken Mötesolyckor Lastbil – Personbil

51 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com - överlevnadsutrymme- hyttstyrka- evakuering Ryggslag 29.4 kJA-stolpe 29.4 kJ Taklast 147 kN Vältolyckor Den vanligaste olyckstypen där lastbilsåkande skadas Svenskt slagprov:

52 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com - reduces the risk for rollover, jack-knife and skidding Electronic Stability Program, ESP

53 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Frontal collision truck against car Volvo’s energy-absorbing Front Underrun Protection (FUP)

54 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Rollover accident Cab strength very important in a rollover accident

55 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Rollover test: - Driver belted - Passenger unbelted The seat belt is the most effective way to protect yourself in the truck Effective in at least 6 of 10 accidents (all accidents, not only rollover) Rollover accident The most common accident type where truck occupants are injured The seat belt usage in trucks is still very low in most parts of the world Sweden: ~ 30 % US: ~ 40%

56 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Rollover test: - Driver belted - Passenger unbelted The seat belt is the most effective way to protect yourself in the truck Effective in at least 6 of 10 accidents (all accidents, not only rollover) Rollover accident The most common accident type where truck occupants are injured The seat belt usage in trucks is still very low in most parts of the world Sweden: ~ 30 % US: ~ 40%

57 Volvo Trucks – 2009-05-27 anna.wrige@volvo.com Collision with another truck The Volvo Barrier test - rigid barrier shaped like the rear of a trailer


Ladda ner ppt "Volvo Trucks – 2009-05-27 Volvo Lastvagnars Haverikommission Anna Wrige TRAFIKSÄKERHET - vårt kärnvärde -"

Liknande presentationer


Google-annonser