Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trygghet i Focus. Tillvägagångssätt Undersökningen har genomförts med hjälp av face-to-face intervjuer på plats i garaget. 300 besökare har.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trygghet i Focus. Tillvägagångssätt Undersökningen har genomförts med hjälp av face-to-face intervjuer på plats i garaget. 300 besökare har."— Presentationens avskrift:

1 Trygghet i Focus

2

3

4

5

6

7

8 Tillvägagångssätt Undersökningen har genomförts med hjälp av face-to-face intervjuer på plats i garaget. 300 besökare har intervjuats Intervjuerna har fördelats enligt följande: –Kvällstid respektive dagtid –Korttids- respektive långtidsparkering –Helgdag respektive vardag Intervjuerna genomfördes den 31 januari respektive 3 februari Intervjuformuläret bestod av 19 frågor En uppföljande undersökning genomförs efter genomförd upprustning

9 Är du orolig för inbrott, stöld eller skadegörelse när du lämnar din bil på parkeringsplatsen?

10 Om du jämför det här parkeringsgaraget med andra publika garage som du besöker/har besökt. Upplever du en större risk för inbrott och skadegörelse i detta garage?

11 Om du jämför det här parkeringsgaraget med andra publika garage som du besöker/har besökt. Upplever du en större risk för att bli utsatt för hot eller brott i detta garage?

12 ÅtgärdGenomförandeKostnad (KKR) Prioritet SäkerhetsparkeringBilen parkeras inom ett inhägnat samt ständigt bevakat område vilket ger en mycket hög säkerhet. I Focus skulle detta kunna ske på plan 4. 1.500Låg Utökad bemanningUtökad bemanning är det bästa sättet att öka tryggheten, nackdelen med detta förslag är att det är dyrbart. Bemanningen har beräknats för Lisebergssäsongen sommar/vinter samt stora mässor/idrottsevenemang och avser 4 personer 7-10 tim/dag. 2.200Hög MålningGenom en genomtänkt målning i kombination med ljussättning ökas trygghetsupplevelsen. 1.000Hög LjussättningBra belysning är ett av de mest effektiva sätt att öka trygghetskänslan. 1.000 + ökad drift Hög

13 LjudkulissEn lugn musik i bakgrunden ökar känslan av trygghet. 500Medel SkyltningOrdning och reda ger ett tryggt intryck.1.000Hög ReklamUndersökningar visar att en välordnad reklam ökar känslan av trygghet, välordnat, ljusare. + 375Medel/ Hög Kameraövervakni ng Förutom bemanning det bästa sättet att minska biltillgrepp, finns i Focus. Föreslås på Södra Vägen. 300Hög LinjemålningVälordnad linjemålning stärker det allmänna intrycket av ordning och reda. 100Hög BeläggningLjus beläggning ger ett ljusare och därmed tryggare intryck. 8.000Låg, utförs enligt UH- plan Totalt15 600 + ökad drift

14 UTVECKLINGSPROJEKT Inventering och analys av utemiljö vid Parkeringsbolagets anläggningar ur trygghets- och jämställdhetsperspektiv ?...........…. Varför kör du inte in..............?

15 Bakgrund Boverket har beslutat stödja utvecklingsprojektet ”Inventering och analys av utemiljö vid Parkeringsbolagets anläggningar” Övergripande syfte Stärka tryggheten i stads-/tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv Mål Ta fram ett verktyg som konkret tar hänsyn till trygghets- och jämställdhetsfrågor vid fysisk planering av parkeringsanläggningar Tidplan maj - oktober 2010

16 Underlag Urval bland Parkeringsbolagets anläggningar (olika typ, ålder, storlek, placering etc.) Checklista baserad på litteraturstudier inom området Inventering i fält Identifiera kritiska faktorer i anläggningens närmiljö Identifiera brister på gångväg till målpunkter Verifiera/fylla på checklista från litteraturstudier Analys av planeringsunderlag Närmiljö Koppling till bebyggelse Närhet till service Styrning i detaljplan Trygghetsinventeringar i området Brottsstatistik Skötselnivå

17 Värderos – underlag för analys Närmiljö Koppling till bebyggelse Trygghetsinventeringar i området Styrning i detaljplan Brottsstatistik Skötselnivå Närhet till service

18 Hjälp …………………. vara med i referensgrupp …………………. delta i seminarium …………………………….……. komma med idéer och synpunkter Resultat Rapport med checklista och konkreta exempel Seminarium

19 Kontakt Roland Ahlgren 0709 – 11 76 16 roland.ahlgren@landskapsgruppen.se

20


Ladda ner ppt "Trygghet i Focus. Tillvägagångssätt Undersökningen har genomförts med hjälp av face-to-face intervjuer på plats i garaget. 300 besökare har."

Liknande presentationer


Google-annonser