Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Information Kommunfullmäktige 2010-04-19. 2 Innehåll Ekonomi Aktuella frågor Personal Framtid.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Information Kommunfullmäktige 2010-04-19. 2 Innehåll Ekonomi Aktuella frågor Personal Framtid."— Presentationens avskrift:

1 1 Information Kommunfullmäktige 2010-04-19

2 2 Innehåll Ekonomi Aktuella frågor Personal Framtid

3 3 Bernt Hansson, vd (från 2007)

4 4 Verksamhetsbudget (kkr) Utdelning1 135 Skatt 407 Överavskrivning3 500 Bra resultat på grund av: –Högre intäkter –Hög investeringsvolym –Lägre räntekostnader Ansträngd likviditet –Hög investeringsvolym –Lånebehov

5 5 Vad lägger vi pengarna på?

6 6 Investeringsbudget Lägre investering än budget på grund av: –Mindre nyanslutning

7 7 Ekonomi 2009, sammanställning

8 8

9 9 Resultatet i historiskt perspektiv

10 10 Investeringar i ett historiskt perspektiv 70 Mkr

11 11 Investeringar per kategori

12 12 Långfristiga lån

13 13 Överföringsavgifterna - varför har vi höjt? HEAB höjde 9% (2010) på grund av –Ökade kostnader till regionnätet –Ökade kostnader för nätförluster –Stora investeringar Expansion i kommunen Ökad leveranssäkethet Ombyggnad gammalt nät Generellt sett svår terräng –Ökad självfinansiering av investeringar: Minska ökningstakten på lån Artikel i GP:

14 14 Jämförelse med alla elnätsbolag

15 15 Ombyggnad för bättre leveranssäkerhet Klart 2013 -2015 ?

16 16 Stort och smått Kundportal på webben –Kunduppgifter, elförbrukning, fakturauppgifter –Åtkomst via inloggning ”mina sidor” på HEAB webb Gemensam upphandling av materiel (LUF) –HEAB, Mölndal, Lerum, Kungälv Elförsäljning –Upphandling genomförd –Interna rutiner utarbetas tillsammans med partner –”Både det lilla och stora företagets fördelar”. –Säljstart maj-juni Nätreglering (förhandsreglering av elnätsavgifter) –Drivs av Energimarknadsinspektionen (tillsynsmyndigheten) –HEAB deltar aktivt via Svensk Energi

17 17 Nya Elmätarna Tillgänglighet: 99,8% Inom budget

18 18 Personal Minskad personalstyrka under 2009 (10%) 42% äldre än 55 år Löpande utbildningar –t ex elsäkerhet Aktiv idrottsförening Bra arbetsklimat, trivsel och stämning! –Hälsoprofil av Halluxa företagshälsovård

19 19 Aktuella frågor och framtid Befintliga stationer Solsten, Härryda, Skalmered, Hulebäck (30 - 40 Mkr) Ny matning till Landvetter; (0 - 30 Mkr) –Överenskommelse träffad med Vattenfall –Ägoförhållande återstår att lösa 130 kV 20 kV Upprustning överliggande fördelningsnät

20 20 Fjärrstyrning och driftövervakning Solsten LandvetterHärrydaHindås Skalmered Örtjärn Kontoret DC Signal- kabel? Signal- kabel? Befintlig telemast

21 21 Aktuella frågor och framtid Vindkraft Vindbruksplan finns Genomföra förstudie –Teknik, vindmätning, Ekonomisk kalkyl) Affärsupplägg HEAB, Kommunen, andra intressenter

22 22 Tack för mig


Ladda ner ppt "1 Information Kommunfullmäktige 2010-04-19. 2 Innehåll Ekonomi Aktuella frågor Personal Framtid."

Liknande presentationer


Google-annonser