Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag till NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2010–2021 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag till NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2010–2021 1."— Presentationens avskrift:

1 Förslag till NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2010–2021 1

2 Drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och136 mdr rekonstruktion av vägar och statlig medfinansiering till enskilda vägar Drift och underhåll av det statliga järnvägsnätet 64 mdr Åtgärder för utveckling av statliga vägar och statliga järnvägar,217 mdr slussar och farleder, räntor och amorteringar m.m. (samt) (inklusive) ramar för länsplaner (33,1) Summa trafikslagsövergripande statlig ram för planeringsperioden417 mdr Trafikslagsövergripande statlig ram 417 mdr – varav 395 mdr anslagsmedel och 22 mdr lånemedel 2Förslag per 1 sep

3 Utvecklingsram i Nationell plan Ram för Nationell plan183,9 mdr Pågående projekt (byggstart ska ha skett 2009 eller tidigare) 23,9 mdr Närtidssatsningen (investeringar startade 2009–2010) 24,1 mdr Nyckelinvesteringar för jobb och tillväxt (särskilt utpekade) 13,2 mdr Sektorsuppgifter 8,6 mdr FUD 3,8 mdr Räntor och amorteringar på lånefinansierade investeringar under planperioden inkl. produktionskostnad 26,4 mdr Räntor och amorteringar på lånefinansierade investeringar före planperioden samt hyra för Botniabanan 18,4 mdr ERTMS korridor B (2,2 mdr finansieras med brukaravgifter) 0,0 mdr Medfinansiering drift flygplatser 1,0 mdr Statlig medfinansiering (statsbidrag) för investering i kollektivtrafikanläggningar inkl. återstående medfinansiering av spårfordon från föregående period 4,7 mdr Återbetalning av förskotteringar 1,1 mdr Summa medel för nya prioriteringar 58,7 mdr 3 Förslag per 1 sep

4 Medel för nya prioriteringar i given ram * Ej relevant för Luftfart och Sjöfart Medel för nya namngivna investeringar (väg 12,2 / järnväg/sjö 9,1)21,3 mdr Tillkommande behov och riskreserv (väg 4,5 / järnväg 4,5) 9,0 mdr Miljöinvesteringar (väg 3,6 / järnväg 1,5) 5,1 mdr Trimning och effektivisering för tillväxt och klimat, väg 9,0 mdr Trimning och effektivisering för tillväxt och klimat, järnväg* 14,3 mdr Summa medel för prioriteringar58,7 mdr 4Förslag per 1 sep

5 Medel för prioriteringar vid ram -15 % * Ej relevant för Luftfart och Sjöfart Ovanstående volymer i ramnivå 0 om 37,4 mdr för ej namngivna objekt minskas med 1,8 mdr 35,6 mdr Summa medel för prioriteringar35,6 mdr 5 Förslag per 1 sep

6 Medel för prioriteringar vid ram +15 % * Ej relevant för Luftfart och Sjöfart Medel för nya namngivna investeringar (väg 22,7 / järnväg/sjö 20,6) 43,3 mdr Tillkommande behov och riskreserv (väg 5,6 / järnväg/sjö 4,5) 10,1 mdr Miljöinvesteringar (väg 3,6 / järnväg 1,5) 5,1 mdr Trimning och effektivisering för tillväxt och klimat, väg 9,0 mdr Trimning och effektivisering för tillväxt och klimat, järnväg* 14,3 mdr Summa medel för prioriteringar81,8 mdr 6 Förslag per 1 sep

7 Prioriteringskriterier Uppfyllelse av de transportpolitiska målen Utgångspunkter i infrastrukturpropositionen Anpassning till budgetrestriktioner Fyrstegsprincipen Prioritet i regionala systemanalyser Samhällsekonomisk lönsamhet/samlad effektbedömning Medfinansiering (allt annat lika) 7 Förslag per 1 sep

8 8

9 9

10 10 Förslag per 1 sep

11 11

12 12 Förslag per 1 sep

13 13

14 14 Förslag per 1 sep

15 15 Förslag per 1 sep

16

17 Tillkommande medel genom medfinansiering 17 Banverket och Sjöfartsverket mnkr Typ av medfinansiering-15%0+15% Kommun/privata intressenter 7 252 10 946 12 225 Brukaravgifter 2 184 3 122 Trängselskatt - - - Brukaravgifter/Trängselskatt - - - Summa 9 436 14 068 15 347 Vägverket mnkr Typ av medfinansiering-15%0+15% Kommun/privata intressenter 3 110 4 228 4 348 Brukaravgifter 2 097 4 000 Trängselskatt 21 354 Brukaravgifter/Trängselskatt 2 273 Summa 28 834 31 855 31 975 Medfinansiering utöver statlig ram Ovanstående tabell beskriver situationen i juni 2009, arbetet med medfinansiering kommer att bedrivas kontinuerligt. Förslag per 2009-06-12

18 Avtal och avsiktsförklaringar Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten 18 Sundvalls hamn, Tunadalsspåret AvsiktsförklaringVästernorrlands län E4 Sundsvall AvtalVästernorrlands län E4 Örnsköldsvik AvsiktsförklaringVästernorrlands län Förbifart Härnösand Avsiktsförklaring/avtal saknasVästernorrlands län E45 förbifart Sveg Avsiktsförklaring/avtal saknasJämtlands län E4 Skellefteå Avsiktsförklaring/avtal saknasVästerbottens län E4/E12 UmeåAvtalVästerbottens län Kirunaprojektet ny järnväg förbi Kiruna AvtalNorrbottens län E4 Boviken–Rosvik Viljeyttring, avsiktsförklaring/avtal saknasNorrbottens län E10 Kiruna AvsiktsförklaringNorrbottens län

19 Avtal och avsiktsförklaringar Dalarna och Gävleborg Uppsala-Borlänge hastighetshöjande åtgärder AvsiktsförklaringDalarnas län Rv45/70 genom MoraAvsiktsförklaringDalarnas län Rv 50 genom LudvikaAvsiktsförklaringDalarnas län Rv70 trpl SmedjebacksvägenAvsiktsförklaring/avtal saknasDalarnas län Rv70 Korsning Smedjebacksvägen –Gyllenhemsvägen Avsiktsförklaring/avtal saknasDalarnas län Gävle Hamn ny spåranslutning, inkl. elektrifiering av befintlig linje AvsiktsförklaringGävleborgs län Farled till GävleAvsiktsförklaringGävleborgs län

20 Avtal och avsiktsförklaringar Stockholm, Gotland, Uppsala, Södermanland, Örebro, Västmanland CitybananAvtalStockholms län Station VegaAvsiktsförklaringStockholms län Rosersberg anslutning till kombiterminalAvsiktsförklaringStockholms län E18 Hjulsta–UlriksdalAvtalStockholms län E20 Norra länkenÖverrenskommelseStockholms län E4 Förbifart StockholmÖvergripande avtalStockholms län E4 Södertälje–HallundaAvsiktsförklaring/avtal saknasStockholms län E4/Lv259 MasmolänkenAvsiktsförklaringStockholms län Lv259 SödertörnsledenAvsiktsförklaring/avtal saknasStockholms län E18 trpl ViggbyholmAvsiktsförklaringStockholms län

21 E4 trpl RosersbergAvsiktsförklaringStockholms län Södertälje sluss och MälarhamnarAvsiktsförklaringStockholm och Västmanlands län m.fl Uppsala, planskilda korsningarAvsiktsförklaringUppsala län Hargshamnsbanan, upprustning och nytt trafikstyrningssystem AvsiktsförklaringUppsala län Rv55/56 östra förbifarten Katrineholm Avsiktsförklaring/avtal saknasSödermanlands län E18 Västerås–SagånAvsiktsförklaring samt avtal för arbetsplanVästmanlands län

22 Avtal och avsiktsförklaringar Halland, Västra Götaland och Värmland Varberg dubbelspår(tunnel) inkl. resecentrumAvsiktsförklaringHallans län Viskadalsbanan, Kinekullebanan, Norra Bohusbanan (Upprustning, ERTMS-R mm) AvsiktsförklaringHallands och Västra Götalands län Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, ökad kap. och dubbelspår över Göta älv AvsiktsförklaringVästra Götalands län E6.2 Göteborgshamn/LunbyledenAvsiktsförklaringVästra Götalands län MarieholmstunnelnAvsiktsförklaring/avtal saknasVästra Götalands län E6.20 Söder/VästerledenAvsiktsförklaringVästra Götalands län Rv40 SlambymotetAvsiktsförklaringVästra Götalands län E6.20 Hisingsleden, södra delenAvsiktsförklaringVästra Götalands län E6.20 Hisingeleden, norra delenAvsiktsförklaringVästra Götalands län E20 genom AlingsåsAvsiktsförklaringVästra Götalands län

23 E20 Alingsås–VårgårdaAvsiktsförklaringVästra Götalands län E20 trpl JungAvsiktsförklaringVästra Götalands län E45 Marieholm AgnesbergAvsiktsförklaring/avtal saknasVästra Götalands län E20 Vårgårda-VaraAvsiktsförklaring/avtal saknasVästra Götalands län E20 Förbi Mariestad (Haggården–Hassle)Avsiktsförklaring/avtal saknasVästra Götalands län Karlstad C, Funktionsanpassning av bangård inkl. resecentrum AvsiktsförklaringVärmlands län E18 väster KarlstadAvsiktsförklaringVärmlands län Frykdalsbanan, (Upprustning, ERTMS-R mm.)AvsiktsförklaringVärmlands län

24 Avtal och avsiktsförklaringar Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Blekinge Händelö, kombiterminal exkl. partiellt dubbelspårPrincipbeslutÖstergötlands län Rv50 Mjölby–MotalaAvsiktsförklaringarÖstergötlands län E22 förbi NorrköpingAvsiktsförklaringÖstergötlands län E22 förbi SöderköpingAvsiktsförklaringÖstergötlands län Farled till NorrköpingAvtalÖstergötlands län E22 Söderköping–NorrköpingAvsiktsförklaringÖstergötlands län Alvesta resecentrumAvsiktsförklaringKronobergs län Kust till kustbanan,Växjö bangårdsombyggnadAvsiktsförklaringKronobergs län Kust till kustbanan, mötesstation ÅrydAvsiktsförklaringKronobergs län Kust till kustbanan, mötesstation ÖrsjöAvsiktsförklaringKalmars län E22 RinkabyholmAvsiktsförklaringKalmars län

25 Avtal och avsiktsförklaringar Skåne Ängelholm–Maria, dubbelspårsutbyggnadAvsiktsförklaringSkåne län Södertunneln HelsingborgAvsiktsförklaringSkåne län Flackarp–Arlöv utbyggnad till flerspårAvtalSkåne län Malmö Fosieby - Trelleborg Hastighetsanpassning (160km/h), mötesstationer AvsiktsförklaringSkåne län E6.20 trpl SpillepengenAvsiktsförklaringSkåne län E22 trpl IdeonAvsiktsförklaringSkåne län E4 infart Helsingborgs hamnAvsiktsförklaringSkåne län Infart/Ringled TrelleborgViljeyttring. Avsiktsförklaring/avtal saknasSkåne län E6 trpl LommaAvsiktsförklaring/avtal saknasSkåne län E22 Fjälkinge–Gualöv, etapp 6Avsiktsförklaring/avtal saknasSkåne län E22 Hurva Vä, etapp Linderöd–VäAvsiktsförklaring/avtal saknasSkåne län


Ladda ner ppt "Förslag till NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2010–2021 1."

Liknande presentationer


Google-annonser