Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Offentliga finanser och penningpolitik Förste vice riksbankschef Svante Öberg SACO 2010-04-26.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Offentliga finanser och penningpolitik Förste vice riksbankschef Svante Öberg SACO 2010-04-26."— Presentationens avskrift:

1 Offentliga finanser och penningpolitik Förste vice riksbankschef Svante Öberg SACO 2010-04-26

2 Offentliga finanser i OECD-länderna Procent av BNP Källa: OECD Anm. Streckad linje avser OECD:s prognos

3 Offentligt finansiellt sparande i OECD-länderna Procent av BNP Källa: OECD Anm. Streckad linje avser OECD:s prognos

4 Offentlig bruttoskuld i OECD-länderna Procent av BNP Källa: OECD Anm. Streckad linje avser OECD:s prognos

5 Offentligt finansiellt sparande i USA och euroområdet Procent av BNP Källa: OECD Anm. Streckad linje avser OECD:s prognos

6 Genomsnitt av offentligt finansiellt sparande Procent av BNP Källa: OECD

7 Offentlig bruttoskuld i Grekland Procent av BNP Källa: OECD Anm. Streckad linje avser OECD:s prognos

8 Skillnad mellan Greklands och Tysklands statsobligationsräntor Procentenheter Källa: Reuters EcoWin Anm. Statsobligationer med cirka 10 års återstående löptid.

9 Offentlig bruttoskuld i Portugal, Irland, Italien och Spanien Procent av BNP Källa: OECD Anm. Streckad linje avser OECD:s prognos

10 Offentligt finansiellt sparande i Portugal, Irland, Italien och Spanien Procent av BNP Källa: OECD Anm. Streckad linje avser OECD:s prognos

11 Skillnad i Portugal, Irland, Italien och Spaniens statsobligationsräntor mot Tyskland Procentenheter Källa: Reuters EcoWin Anm. Statsobligationer med cirka 10 års återstående löptid.

12 Enhetsarbetskostnad jämfört med euroområdet Procent Källa: OECD Anm. Streckad linje avser OECD:s prognos

13 Bytesbalansunderskott Procent av BNP Källa: IMF Anm. Streckad linje avser IMF:s prognos

14 Offentligt finansiellt sparande i Storbritannien Procent av BNP Källa: OECD Anm. Streckad linje avser OECD:s prognos

15 Offentligt finansiellt sparande i Sverige Procent av BNP Källa: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos

16 Sveriges statsskuld och offentliga bruttoskuld Procent av BNP Källa: Riksgälden och OECD

17 Offentligt finansiellt sparande i Sverige, euroområdet och Storbritannien Procent av BNP Källor: OECD och Riksbanken Anm. Streckad röd linje avser Riksbankens prognos, övriga streckade linjer avser OECD:s prognos.

18 Olika länders statsobligationsräntor Procentenheter Källa: Reuters EcoWin Anm. Statsobligationer med cirka 10 års återstående löptid.


Ladda ner ppt "Offentliga finanser och penningpolitik Förste vice riksbankschef Svante Öberg SACO 2010-04-26."

Liknande presentationer


Google-annonser