Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personalmöte 28/8 2008  Ansvarsfördelning fram till 1/10  Kontakter med avvecklaren  Vad gäller inför uppsägningen?  Trygghetsstiftelsen  Verksamhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personalmöte 28/8 2008  Ansvarsfördelning fram till 1/10  Kontakter med avvecklaren  Vad gäller inför uppsägningen?  Trygghetsstiftelsen  Verksamhet."— Presentationens avskrift:

1 Personalmöte 28/8 2008  Ansvarsfördelning fram till 1/10  Kontakter med avvecklaren  Vad gäller inför uppsägningen?  Trygghetsstiftelsen  Verksamhet fram till 30/9  Arkivering  Sista nyhetsbrevet från CFL  ”Det nya läroriket”, avslutningsseminarium 23/9  En reviderad gymnasieskola, remissvar  Ny kommunenkät  Nästa personalmöte, och avslutningsluncher

2 Ansvarsområden

3 Möte med Astrid Nensén Uggla  Efter 30/9 finns inte CFL, allt ska vara avslutat  Arbetsbefrielse under uppsägningstiden –Arbetsplikt för deltagande i avvecklarens och Trygghetsstiftelsens aktiviteter  Stöd och kontaktpersoner - en på varje ort  Fredagsfika och Jullunch???  Lokaler, telefoner mm –Tillgång till lokaler och utrustning men ej eget arbetsrum och egen telefon. Växel och anknytningar sägs upp till 30/9  Utrustning –Erbjuds i första hand andra statliga myndigheter och avvecklas i övrigt på marknadsmässiga villkor

4 Frågor och svar om avvecklingen

5 Vad gäller inför uppsägningen?

6 Trygghetsstiftelsen  Tidsbegränsade anställningar före 1/10 2008 –Tjänstledighet fram till 30/9  Fast arbete och TA –Normalfallet säger man upp sig (i undantagsfall uppsägning)  Längre utbildning med start före 1/10 (efter beslut av Trygghetsstiftelsen) –Normalt tidigare uppsägning  Tidiga åtgärder i form av gemensamma aktiviteter t ex möten med Trygghetsstiftelsen –Deltar i tjänsten  Tidiga åtgärder i form av individuella aktiviteter beslutade och bekostade av Trygghetsstiftelsen t ex en veckokurs –Trygghetsstiftelsens villkor (ej traktamente), Deltagaren tar semester el motsv –Kompetensutvecklingstid (4 timmar/vecka) kan i vissa fall utnyttjas

7 Verksamhet fram till 30/9  Avslutning, arkivering, tömma rum. Allt klart 30/9  Förbereda årsredovisningen, i princip klar 30/9  Planera för avveckling och försöka hitta mottagare av verksamheter –Allt som CFL har gjort på uppdrag av staten kan inte fortsätta oförändrat hos nya huvudmän  Verksamhetsövergång till Skolverket och SPSM  Webbplats  Lokala och regionala initiativ?

8 Arkivering

9 Sista nyhetsbrevet från CFL

10 ”Det nya läroriket”

11 Ny kommunenkät


Ladda ner ppt "Personalmöte 28/8 2008  Ansvarsfördelning fram till 1/10  Kontakter med avvecklaren  Vad gäller inför uppsägningen?  Trygghetsstiftelsen  Verksamhet."

Liknande presentationer


Google-annonser