Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tankens Trädgård - från idé till PrAkademi! Ordförande Ingrid Thuresson 2007-11–05 VÄLKOMMEN!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tankens Trädgård - från idé till PrAkademi! Ordförande Ingrid Thuresson 2007-11–05 VÄLKOMMEN!"— Presentationens avskrift:

1 Tankens Trädgård - från idé till PrAkademi! Ordförande Ingrid Thuresson 2007-11–05 VÄLKOMMEN!

2 Målsättning  Att få er att engagera er i PrAkademins bildande  Att få er att finansiera PrAkademins bildande  Att få er att hjälpa oss att rekrytera fler företag/organisationer som kan medverka till PrAkademins bildande

3 Tankens Trädgård startar 2004  Idag 100 medlemsföretag  Syfte; – mentorskap – kompetensutveckling – nätverksbyggande  Fokusområden; –trädgård och jordbruk – konst, design och kultur – hälsa – handel och utbildning.  Projekt; –Kraftprojektet –Mentorsprojekt –Styrelseprojekt

4 Visionen Bjäre PrAkademi presenterades den 2 juni 2006 på Valhall Park, Ängelholm

5 Styrelsen får i uppdrag att bilda Bjäre PrAkademi AB  inom mat/hälsa, teknik och trädgård med ett serviceperspektiv  med fokus på företagande och entreprenörskap  där företagarnas behov av kompetensutveckling styr  i vilken kunskaper och erfarenheter både från den praktiska verkligheten och den akademiska världen blandas  med en unik pedagogik i en unik lärmiljö

6 PrAkademin  utgångspunkt är kunskap om det regionala näringslivets behov av kompetensutveckling  styrka är kunskap om och erfarenhet av vilka som är de främsta att samverka med  huvuduppgift är att matcha ihop efterfrågan med utbudet

7 Inspirationsseminarier genomförda på vägen  10 aug 2006 Lärande och Ledarskap Fredrik Jeppesen, Rektorsakademin  29 nov 2006 Teknik-Design-Hantverk Ulf Mattson, Entreprenörskap i Skolan  31 maj 2007 Entreprenörskap Mat och Hälsa  6 juli 2007 Företagarträff/Företagarna/Swedbank  12 september 2007 Bjäre i Utveckling Samverkan skola-näringsliv-högskola.

8 Ny tanke……. REGIONALT ”Service College” Tankens Trädgård BJÄRE LOKALT Kompetensutvecklingscentrum BjärePrAkademi! =

9 PrAkademins bildande TT Ideell förening Medlemmarna i Tankens Trädgård Ägare PrAkademin AB Ägare Näringslivet Bjäre Kommunen? Andra intresserade?

10 Kapitalbehov  Aktiekapital 100 000  1deltidsanställd 30 000 per mån = 30 000 inkl sociala avgifter x 18 mån = 540 000  E v lokalkostnad i Näringslivets Hus? (besked 29nov)  Övriga verksamhetskostnader ?(resor, MF mm) Totalt: 640 000 minst

11 Finansering KrAftprogrammet klart! 50 000  Ansökningar gjorda; –Länsstyrelsen AffärsTankar-Mentorskap-Förebilder 551 000Kr –Sparbanksstiftelsen Skåne-Alumni-mentorskap 600 000 kr –Myndigheten för Skolutveckling, Förstudie Servicecollege 600 000kr  Småföretagares deltagaravgifter 135 000  Storföretagens medfinansiering ?

12 HANDLINGSPLAN HÖSTEN 2007  En strategigrupp från Näringslivet Skåne NV bildas under hösten 2007 (ca 7 personer). Första mötet 5 november.  Informationsmöte 29 november - Tankens Trädgård idag och i framtiden –Information Servicecollege –Branschorganisationerna, handel och hotel-och restaurang informerar om kompetensbehovet - Möjligheter/samverkan med småföretagaren i fokus.

13 HANDLINGSPLAN VÅREN 2008  Lokala företag uppvaktas för medfinansiering.  Januari Hans Sarv Professor i Logistik, Metod; Systemiska möten, Skolledare och näringslivsrepresentanter  Mars Seminarium ”Drar alla ”hälsoaktörer” åt ett och samma håll? Fokus Mat-Hälsa-Teknik-Trädgård  Maj Resultat av förstudie Servicecollege  Juni Presentation av affärsidé och verksamhetsplan för PrAkademin

14 SAMMANFATTNING Möten i mångfald skapar dynamik. Dynamik skapar nya affärer! Tack ! Vi är ”på” – är ni?

15 TRENDER  ”More and more business is local”.  Allt fler enmansföretag.  Allt fler nätverk och kompetenscentra.  Regioner och kommuner satsar för att främja det lokala näringslivet.  Utbildning paras alltmer med praktik/mentorskap/ coaching.  Branschförbund och fackföreningar vill säkra framtida jobb och kompetens lokalt/regionalt.


Ladda ner ppt "Tankens Trädgård - från idé till PrAkademi! Ordförande Ingrid Thuresson 2007-11–05 VÄLKOMMEN!"

Liknande presentationer


Google-annonser