Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 INKÖP PÅ CSC Ekonomimöte 9 feb 2011. 2 AGENDA Inköpsorganisation E-beställningsprojektet Vad köper vi? Hur ska vi köpa in? Kontroller och stödsystem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 INKÖP PÅ CSC Ekonomimöte 9 feb 2011. 2 AGENDA Inköpsorganisation E-beställningsprojektet Vad köper vi? Hur ska vi köpa in? Kontroller och stödsystem."— Presentationens avskrift:

1 1 INKÖP PÅ CSC Ekonomimöte 9 feb 2011

2 2 AGENDA Inköpsorganisation E-beställningsprojektet Vad köper vi? Hur ska vi köpa in? Kontroller och stödsystem Inköpsnätverk Information - hemsidan

3 3 INKÖPSORGANISATION

4 4 Inköpsfunktion – Sara 30% av heltid -Huvuduppgift är att: Upphandlingsansvarig, koordinera upphandlingsstöd vid upphandlingar, kunskap om ramavtal, hjälpa till vid avropsförfrågningar, skapa leveransavtal, vägleda i processer, jobba strategiskt med inköpsfrågor, skapa delegationer, kontaktperson för inköparna. Utsedda inköpare inom produktområden - Dessa håller vi på att se över var vi kan effektivisera och skapa rutiner. Inköpsorganisation

5 5 E-BESTÄLLNINGS- PROJEKTET

6 6 E-beställningsprojektet Varugruppsstrategi Processkartläggning Implementering av handlingsplan Kravställning av e-beställningssystem Implementering av system Projektgruppen består av Sara, Madeleine Axberg, Urban Sjöström och Jocke Pettersson. Styrgrupp med Tina som ordförande. http://intra.kth.se/administration/upphandling/e- bestallninghttp://intra.kth.se/administration/upphandling/e- bestallning

7 7 Implementering av handlingsplan Tre delmål per skola till årsskiftet 2010: 1.Analysera vad skolan köper och hur det är anskaffat. 2.Se över inköpsorganisationen och effektivisera där det är till fördel. 3.Informera om inköp på skolans hemsida. CSC har genomfört analysen och informationen till årsskiftet.

8 8 Kravställning av e- beställning – pågår nu Jocke Pettersson ITA är delprojektledare. Finns några olika alternativ som man tittar på: 1.Hur kommer det att gå för ESV:s upphandling? 2.Samarbete mellan universiteten, gemensam upphandling av handelsplats och beställningssystem. 3.Wisum, Agresso och befintligt EFH system.

9 9 VAD KÖPER VI?

10 10 Nyckeltalanalys över 2010 Syftet – är att se vad skolan köper och hur samt att andelen icke-konkurrenssatta inköp ska minska. I analysen får man underlag till om man ska utse inköpare inom vissa produktgrupper som man köper ofta eller till stora volymer. Man ser även var KTH behöver teckna nya ramavtal. När man analyserar ser man vikten av att man skriver bra bokföringstexter.

11 11 Nyckeltalanalys forts. Vilka nyckeltal tittar man på: 1.Totalt inköpt. 2.Vad som har upphandlats. 3.Vad som har avropats via ramavtal. 4.Vad som inte behöver upphandlas. 5.Vad som köpts utan att utsättas för konkurrens.

12 12 Varje varugrupp innehåller ett antal produktgrupper. 1.Böcker och tidningar 2.Experimentellt lab 3.Infrastruktur 4.IT och telefoni 5.Kommunikation 6.Kontor 7.Personal 8.Resor 9.Tjänster Varugrupper på KTH

13 13 Inom vilka varugrupper har vi volymerna? Varugrupperna i storleksordning VT2010: -IT och telefoni – 15,7 kkr -Infrastruktur – 1,9 kkr -Resor – 1,8 kkr -Tjänster – 1,5 kkr -Kommunikation – 876 kkr -Kontor – 300 kkr -Böcker och tidningar – 100 kkr -Personal – 10 kkr

14 14 Varugrupp/Produktgrupp att se över Böcker och tidningar –Kerstin L och Sara Kontorsmaterial och kaffeförbrukning – Susanne och Sara IT och telefoni- Sara med systemgruppen Fler önskvärda områden? - Transporter

15 15 Specialinköp på avdelningarna Input från avdelningarna på det som köps för forskningen. -Vad är det för produkter? -Kan vi placera dem i någon varugrupp/produktgrupp så att vi får kontroll på att vi inte överstiger direktinköpsgränsen?

16 16 HUR FÅR VI KÖPA?

17 17 Hur får vi köpa? KTH ska följa LOU – Lagen om offentlig upphandling. -Det innebär att: -Vi får endast handla via ramavtal, KTH:s ramavtal och statliga ramavtal. -Via direkt köp, till ett maxbelopp på 287 000kr eller om det finns synnerliga skäl. -Via upphandling.

18 18 KONTROLLER OCH STÖDSYSTEM

19 19 Kreditkontroller och stödsystem Kreditmall – tas via det affärssystem som KTH har ramavtal med, nu är det UC. -Det här är minsta kravet som man ska göra vid ett direkt köp. Skicka ett mail till sarah@csc.kth.se sarah@csc.kth.se Vid upphandling används systemet Allego, där annonsering, frågor, öppningsprotokoll och tilldelningsbeslut skrivs. -Alltså hela upphandlingsprocessen.

20 20 INKÖPSNÄTVERK

21 21 Nätverk för inköp Upphandlingsansvariga på KTH -Möten månadsvis, information, nya, upphandlingar, projekt som pågår m m. IT och telefoni -Uppstartmöte den 14/4-11, där tanken är att få med inköpare på skolorna att samverka både på kort- och lång sikt. -Sara och Ann Edström är samordnare, -Testa att använda KTH Social och Sharepoint för nätverket som information-, diskussion- och dokumentationsforum.

22 22 INFORMATION

23 23 Information Information om inköp finns på intranätet. Tar tacksamt emot synpunkter på förbättringar, kommentarer m m. CSC:s inköpssidor: http://intra.csc.kth.se/arbete/inkop/inkop- 1.68093

24 24 Input från ekonomerna


Ladda ner ppt "1 INKÖP PÅ CSC Ekonomimöte 9 feb 2011. 2 AGENDA Inköpsorganisation E-beställningsprojektet Vad köper vi? Hur ska vi köpa in? Kontroller och stödsystem."

Liknande presentationer


Google-annonser