Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationssökning Magnus Olsson, Umeå UB Företagsekonomi Marknadsföring 7,5 HP HT 2010 Tel. 786 91 81

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationssökning Magnus Olsson, Umeå UB Företagsekonomi Marknadsföring 7,5 HP HT 2010 Tel. 786 91 81"— Presentationens avskrift:

1 Informationssökning Magnus Olsson, Umeå UB Företagsekonomi Marknadsföring 7,5 HP HT 2010 magnus.olsson@ub.umu.se Tel. 786 91 81 http://www.ub.umu.se/om/persona l/tjanstesidor/magnus-olsson

2 Umeå universitetsbibliotek www.ub.umu.se Norrlands största vetenskapliga bibliotek Pliktbibliotek (allt svenskt tryck) Utländsk litteratur, tidskrifter Databaser, elektroniska tidskrifter och e-böcker Vår huvuduppgift: att främja forskning och undervisning vid Umeå universitet

3 Album Böcker på Umeå UB Köa på utlånade böcker Förläng lån Adressändra

4

5

6 Hur hittar jag följande artikel? Peattie, K. and S. Peattie (2009), ”Social marketing: A pathway to consumption reduction?” Journal of Business Research, 62 (2), 260-68.

7

8 Omvärldsbevakning – tips på informationskällor! Företagsekonomiska databaser (artiklar) Business source premier Affärsdata (svenska) Mediearkivet (svenska) Artikelsök (svenska)

9 Hjälp med sökord!

10

11 Databaser, e-tidskrifter och e-böcker hemifrån –Logga in med CAS eller –Logga in via proxyserver http://www.ub.umu.se/sok/atkomst-utanfor-campus

12 Riktlinjer för källkritik Vem är författaren? Ämne och synvinkel Syfte och målgrupp Aktualitet Upplaga Utgivare Referenser Källa: http://www.ub.gu.se/amnen/kallkritik/

13 Skriva referenser Handelshögskolan använder referenssystemet Harvard (parantessystemet) Harvardsystemet består av två delar; käll/texthänvisningar i den löpande texten inom parantes och en referenslista/källförteckning på slutet http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser

14 Ett exempel Källhänvisning i den löpande texten: För att bedöma ett företags ställning på marknaden gäller det att ta hänsyn till tre faktorer; kunderna, konkurrenterna och det egna företaget (Jobber 2009, 125) I referenslistan: Jobber, David (2009). Foundations of marketing. 3. uppl. London : McGraw-Hill Higher Education.

15 Hur undviker jag fusk och plagiat? Följ lärarens anvisningar, fråga vid osäkerhet! Lär Dig vilka regler som gäller när Du använder andras texter. Det måste tydligt framgå vad som är dina egna idéer och vad som är hämtat från andra källor. http://www.umu.se/digitalAssets/48/48297_fusk-och-plagiat- 2010.pdfhttp://www.umu.se/digitalAssets/48/48297_fusk-och-plagiat- 2010.pdf

16 Kontaktbibliotekarier FEK magnus.olsson@ub.umu.se stefan.fleig@ub.umu.se


Ladda ner ppt "Informationssökning Magnus Olsson, Umeå UB Företagsekonomi Marknadsföring 7,5 HP HT 2010 Tel. 786 91 81"

Liknande presentationer


Google-annonser