Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Siffror och fakta 2013 Sveriges lantbruksuniversitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Siffror och fakta 2013 Sveriges lantbruksuniversitet."— Presentationens avskrift:

1 Siffror och fakta 2013 Sveriges lantbruksuniversitet

2 SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället. Vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper. Verksamhetsidé

3 SLU är rikstäckande med sina största campus i Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. SLU har en för Sverige unik och fokuserad profil inom strategiskt viktiga områden för samhället, nationellt som globalt. Sedan 2011 och övertagandet av personal och laboratorier från dåvarande Fiskeriverket, har SLU nu landets största samlade kompetens inom såväl markens som akvatisk biologi. SLU i hela Sverige

4 Organisation Landsbygdsdepartementet Internrevision Styrelsen för SLU Institutioner och enheter Universitetsadministration Bibliotek Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Fakulteten för skogsvetenskap Universitetsdjursjukhuset SLU Holding AB Rektor

5 Jord- och trädgårdsbruk Landskapsplanering Livsmedelsproduktion Naturvård Skogsbruk och vedråvarans förädling Fiske och vattenbruk Veterinärmedicin och husdjursskötsel ”Kombinationen av grundläggande forskning, utbildning och samhälls- relaterad verksamhet utgör SLU:s speciella styrka.” Ur Strategi för SLU 2013-2016 Styrkan är…

6 För att att angripa komplexa frågeställningar utifrån en helhetssyn kraftsamlar SLU i fyra ämnesövergripande, tvärvetenskapliga forskningsplattformar: Framtidens skogar Framtidens lantbruk Människan i framtidens miljöer Framtidens djurhälsa och djurvälfärd Fyra forskningsplattformar

7 Fördelning av intäkter Total omsättning 3 093 mnkr Källa: SLU:s Årsredovisning 2013 Finansiella >0% Bidrag 29% Statsanslag 51% Avgifter 19%

8 Fördelning av kostnader Källa: SLU:s Årsredovisning 2013 Fortlöpande miljöanalys 12% Grundutbildning 22% Forskning och forskarutbildning 66%

9 Fakulteternas omsättning Källa: SLU:s Årsredovisning 2013 553 mnkr VH LTV NJ S 359 mnkr 1 336 mnkr 608 mnkr

10

11 Vetenskaplig publicering Antal SLU-artiklar (diagram) och sampubliceringar (tabell) Uppsala universitet465 Umeå universitet322 SVA281 Lunds universitet229 Stockholms universitet169 Köpenhamns univ.155 Helsingfors universitet141 Århus universitet138 Karolinska institutet128 Göteborgs universitet113 INRA110 Wageningen university 99

12 Forskarutbildning Källa: SLU:s Årsredovisning 2013

13 24 program på grundnivå 15 program på avancerad nivå, alla på engelska Över 300 kurser 3 879 helårsstudenter (2013) 3,6 studenter per lärare! Bra utbytesavtal och internationella samarbeten Utbildningar 2013

14 24 program på grundnivå Kandidat/yrkesprogram Biologi - bioteknik Biologi och miljövetenskap Djursjukskötare Ekonomi Etologi och djurskydd Hippolog Husdjursvetenskap Landskapsingenjör Lantmästare Skogsmästare Trädgårdsingenjör – design Trädgårdsingenjör – odling Längre yrkesprogram Agronom – ekonomi Agronom – husdjur Agronom – landsbygdsutveckling Agronom – livsmedel Agronom – mark/växt Civilingenjör i energisystem (UU) Civilingenjör i miljö- och vattenteknik (UU) Hortonom Jägmästare Landskapsarkitekt – Alnarp Landskapsarkitekt – Ultuna Veterinär

15 Miljö- och hållbarhetsanalyser Bedrivs i 10 program Är målstyrd och långsiktig Fortlöpande miljöanalys

16 Skog Jordbrukslandskap Sjöar och vattendrag Kust och hav Bebyggd miljö Klimat Biologisk mångfald Övergödning Försurning Giftfri miljö Fortlöpande miljöanalys

17 Andelen kvinnor i olika roller.

18 Resultaträkning 2013Tkr% Intäkter Anslag1 576 45951 Avgifter och ersättningar594 41118 Bidrag911 61330 Finansiella intäkter11 006>0 Summa3 093 489 Kostnader Personal- 1 948 34662 Lokaler- 330 52411 Drift- 684 07623 Finansiella kostnader- 12 177>0 Avskrivningar och nedskrivningar- 114 0353 Summa- 3 089 158 Verksamhetsutfall- 91 569 SLU i siffror Källa: SLU:s Årsredovisning 2013

19


Ladda ner ppt "Siffror och fakta 2013 Sveriges lantbruksuniversitet."

Liknande presentationer


Google-annonser