Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av årsbokslut för räkenskapsåret 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av årsbokslut för räkenskapsåret 2014"— Presentationens avskrift:

1 Presentation av årsbokslut för räkenskapsåret 2014

2 Räkenskapsåret i sammandrag
Resande inom regionaltrafiken +3 % jämfört med Totala antalet resor uppgår till resor ( ) På tåg ytterligare , vilket är en ökning med , inkl tåg +6 % Resandet inom Stadsbussarna +4 % jmf 2013 totalt Intäktsfinansieringsgraden, mål % Bolaget som helhet 46 % (44 %) Landsbygdstrafiken 43 % (41 %) Stadstrafiken i Ösd 58 % (57 %) Bussgods avkastning -18 % (-7 %) -2,4 Mkr (-1 Mkr) Resultat 8,8 Mkr (2,9 Mkr)

3 Väsentliga händelser RTI system, realtidssystem som gör att resenären på ett antal terminaler/hållplatser och i sin smartphone kan se när bussen kommer till aktuell hållplats. Även störningsinformation finns. Bidrag på 4,5 Mkr erhölls från Trafikverket för installation. Upphandling av trafik i Åre klart, start december Entreprenör Centrala Buss. Under året har även Berg och Bräcke infört ungdomskort. Planeringssystemet är uppgraderat. Det tillsammans med införandet av RTI innebar att det var en del problem med att ta fram tidtabeller inför tidtabellsskiftet dec. Pga bla förändringar i sättningsprogrammen kom inte sk samlingstabeller och anslag ut i tid.

4 Väsentliga händelser forts.
Bolaget fick bidrag från Länsstyrelsen i ett klimatmedelprojekt för en linjenätsanalys. Resultatet blev en rapport med styrkor och svagheter i det nuvarande linjenätet. Påbörjat arbetet med en ny hemsida Ny VD from januari 2015 Skatteväxling from januari 2015 Trafikförändringar: - Härjedalen linjelagt skoltrafik - Östersund ny linje i samband med nedläggning av Ope skola - Berg tillägg av viss trafik, bla morgontur Åsarna-Svenstavik - Ragunda borttag av helgtrafik - Krokom, Bräcke och Strömsund i stort oförändrat

5 Väsentliga händelser forts.
Pga besparingskrav genomfördes endast en kundundersökning 2014, i maj. Svårt att jämföra efter endast en mätning. Kvalitet, kundupplevd 69 % 64 % Kvalitet, allmänhet 42 % 49 % Prisvärdhet kund 33 % 50 % Prisvärdhet allmänhet 22 % 38 % Marknadsandelen ska öka, ej mätbart i dagsläget Beläggningsgraden ska öka, ej mätbart i dagsläget Antalet konsumentresor ska öka med 1 % per år, mål st, utfall st + 1 % Antalet resor i tätortstrafiken ska öka med 1 % per år, mål st utfall , ökning 4 %

6 Analys Biljettintäkter regionaltrafiken ca 5 Mkr över budget, 9 Mkr över utfall En återbokning av tidigare uppbokad skuld på Mkr är en förklaring till ökningen. Bussgods marginal -18%, fg år -7 %. Antalet frakter minskat med st. Intäkterna 0,8 Mkr lägre än fg år. Kostnadssidan håller budgeten. För Bussgods Sverige har frakterna minskat med i snitt 17 %, (Norrbotten -26 %, Dalarna -18 % och Jämtland -8 %). Trafikkostnaderna 1,3 Mkr under budget. Avser lägre avtalskostnader än beräknat. Tågkostnaderna överstiger budget med 4 Mkr, avser både ersättning till Botniatåg och stationsavgifter

7 Analys forts. Förstärkningskostnaden 3 Mkr över budget, Landstingets och Östersunds kostnad. Uppkommit med inflyttning av nysvenskar. Trafikomkostnader och personalkostnader i nivå med budget. Övriga kostnader lägre än budget.

8 Länstrafikens Resultaträkning - Ägarbidrag
Bokslut 2014 Länstrafikens Resultaträkning - Ägarbidrag Trafikbeställare Ägarbidrag Budget 2014 Ägarbidrag Utfall 2014 Reglering 2015 Berg kr kr kr Bräcke kr kr kr Härjedalen kr kr kr Krokom kr kr kr Ragunda kr kr kr Strömsund kr kr Åre kr kr kr Östersund kr kr kr Landstinget kr kr kr Landstinget tåg kr kr kr Summa kr kr kr

9

10

11

12


Ladda ner ppt "Presentation av årsbokslut för räkenskapsåret 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser