Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bokslut Presentation av årsbokslut för räkenskapsåret 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bokslut Presentation av årsbokslut för räkenskapsåret 2014."— Presentationens avskrift:

1 Bokslut Presentation av årsbokslut för räkenskapsåret 2014

2 Räkenskapsåret i sammandrag Resande inom regionaltrafiken +3 % jämfört med 2013. Totala antalet resor uppgår till 2 175 000 resor (2 114 000). På tåg ytterligare 122 000, vilket är en ökning med 50 000, inkl tåg +6 % Resandet inom Stadsbussarna +4 % jmf 2013 totalt 3 258 000 Intäktsfinansieringsgraden, mål 2015 47 % –Bolaget som helhet 46 % (44 %) –Landsbygdstrafiken 43 % (41 %) –Stadstrafiken i Ösd 58 % (57 %) Bussgods avkastning -18 % (-7 %) -2,4 Mkr (-1 Mkr) Resultat 8,8 Mkr (2,9 Mkr)

3 Väsentliga händelser RTI system, realtidssystem som gör att resenären på ett antal terminaler/hållplatser och i sin smartphone kan se när bussen kommer till aktuell hållplats. Även störningsinformation finns. Bidrag på 4,5 Mkr erhölls från Trafikverket för installation. Upphandling av trafik i Åre klart, start december 2014. Entreprenör Centrala Buss. Under året har även Berg och Bräcke infört ungdomskort. Planeringssystemet är uppgraderat. Det tillsammans med införandet av RTI innebar att det var en del problem med att ta fram tidtabeller inför tidtabellsskiftet dec. Pga bla förändringar i sättningsprogrammen kom inte sk samlingstabeller och anslag ut i tid.

4 Väsentliga händelser forts. Bolaget fick bidrag från Länsstyrelsen i ett klimatmedelprojekt för en linjenätsanalys. Resultatet blev en rapport med styrkor och svagheter i det nuvarande linjenätet. Påbörjat arbetet med en ny hemsida Ny VD from januari 2015 Skatteväxling from januari 2015 Trafikförändringar: - Härjedalen linjelagt skoltrafik - Östersund ny linje i samband med nedläggning av Ope skola - Berg tillägg av viss trafik, bla morgontur Åsarna-Svenstavik - Ragunda borttag av helgtrafik - Krokom, Bräcke och Strömsund i stort oförändrat

5 Väsentliga händelser forts. Pga besparingskrav genomfördes endast en kundundersökning 2014, i maj. Svårt att jämföra efter endast en mätning. Kvalitet, kundupplevd 69 %64 % 2013-05 Kvalitet, allmänhet42 %49 % 2013-05 Prisvärdhet kund33 %50 % 2013-05 Prisvärdhet allmänhet22 %38 % 2013-05 Marknadsandelen ska öka, ej mätbart i dagsläget Beläggningsgraden ska öka, ej mätbart i dagsläget Antalet konsumentresor ska öka med 1 % per år, mål -15 1 350 000 st, utfall 2014 1 265 000 st + 1 % Antalet resor i tätortstrafiken ska öka med 1 % per år, mål-15 3 330 000 st utfall 2014 3 258 000, ökning 4 %

6 Analys Biljettintäkter regionaltrafiken ca 5 Mkr över budget, 9 Mkr över utfall 2013. En återbokning av tidigare uppbokad skuld på 4 Mkr är en förklaring till ökningen. Bussgods marginal -18%, fg år -7 %. Antalet frakter minskat med 7 200 st. Intäkterna 0,8 Mkr lägre än fg år. Kostnadssidan håller budgeten. För Bussgods Sverige har frakterna minskat med i snitt 17 %, (Norrbotten -26 %, Dalarna -18 % och Jämtland -8 %). Trafikkostnaderna 1,3 Mkr under budget. Avser lägre avtalskostnader än beräknat. Tågkostnaderna överstiger budget med 4 Mkr, avser både ersättning till Botniatåg och stationsavgifter

7 Förstärkningskostnaden 3 Mkr över budget, Landstingets och Östersunds kostnad. Uppkommit med inflyttning av nysvenskar. Trafikomkostnader och personalkostnader i nivå med budget. Övriga kostnader lägre än budget. Analys forts.

8 Bokslut 2014 Länstrafikens Resultaträkning - Ägarbidrag Trafikbeställare Ägarbidrag Budget 2014 Ägarbidrag Utfall 2014 Reglering 2015 Berg 5 510 000 kr5 217 286kr292 714 kr Bräcke 8 140 000 kr6 672 032 kr1 467 968 kr Härjedalen 6 675 000 kr7 336 558 kr-601 558 kr Krokom 7 900 000 kr7 055 345 kr844 655 kr Ragunda 4 350 000 kr3 899 946 kr450 054 kr Strömsund 7 900 000 kr7 585 433 kr314 567 kr Åre 9 329 298 kr8 928 364 kr400 934 kr Östersund 45 730 000 kr41 592 003kr4 137 997 kr Landstinget 55 450 000 kr50 342 889 kr5 107 111 kr Landstinget tåg 18 800 000 kr22 380 019 kr-3 580 019 kr Summa 169 784 298kr161 009 877 kr8 774 421 kr

9

10

11

12


Ladda ner ppt "Bokslut Presentation av årsbokslut för räkenskapsåret 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser