Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

B-WIM Analys Tomas Winnerholt KU / Vägavdelningen Tomas Winnerholt KU/VÄG –PMS Objekt, ATB VÄG, FoU, Dimensionering Analysprogram Metodbeskrivning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "B-WIM Analys Tomas Winnerholt KU / Vägavdelningen Tomas Winnerholt KU/VÄG –PMS Objekt, ATB VÄG, FoU, Dimensionering Analysprogram Metodbeskrivning."— Presentationens avskrift:

1 B-WIM Analys Tomas Winnerholt KU / Vägavdelningen Tomas Winnerholt KU/VÄG –PMS Objekt, ATB VÄG, FoU, Dimensionering Analysprogram Metodbeskrivning

2 B-WIM Analys Tomas Winnerholt KU / Vägavdelningen Vad vill vi få ut av mätningarna, i år ? Uppfattning om faktiska laster Uppfattning om: –Storleksordning –Avvikelser från antaganden –Överlasters storleksordning Lastfördelning på olika axelkombinationer ”Vägnätets halveringstid”

3 B-WIM Analys Tomas Winnerholt KU / Vägavdelningen Vad vill vi, i långa loppet, med mätningarna ?? Underlag för att omsätta tung trafik till last på vägnätet Löpande följa laster som nyttjar vägnätet Storlek och frekvens på eventuella överlaster Sannolikhet för olika lastfall Samband mellan ”mätta skador” och laster

4 B-WIM Analys Tomas Winnerholt KU / Vägavdelningen Dagsläget

5 B-WIM Analys Tomas Winnerholt KU / Vägavdelningen Dagsläget

6 B-WIM Analys Tomas Winnerholt KU / Vägavdelningen Dagsläget

7 B-WIM Analys Tomas Winnerholt KU / Vägavdelningen Vad vill vi kunna visa?

8 B-WIM Analys Tomas Winnerholt KU / Vägavdelningen Vad vill vi kunna visa?

9 B-WIM Analys Tomas Winnerholt KU / Vägavdelningen Vad vill vi kunna visa? Axlelbelastning Axelkombinationer Totalvikt per tungt fordon Antal standardaxlar per tungt fordon Överlast

10 B-WIM Analys Tomas Winnerholt KU / Vägavdelningen Vad vill vi, i långa loppet, med mätningarna ?? Antal axlar per tungt fordon Belastning per tungt fordon Totalvikt per tungt fordon Antal standardaxlar per tungt fordon Koppling mot nedbrytning Förändrade dimensioneringsmodeller för väg...

11 B-WIM Analys Tomas Winnerholt KU / Vägavdelningen Vad mera behöver vi samla in?? Grunddata från varje bro Grunddata från vägarna Tillståndsbild för vägarna –Jämnhet –Längsprofil, etc Beskrivning av trafiksystemet

12 B-WIM Analys Tomas Winnerholt KU / Vägavdelningen Inrapportering av mätdata Vi arbetar med att skapa en gemensam area för data Vid varje ”tömning” av SiWim- utrustningen bör/skall en CD brännas.

13 B-WIM Analys Tomas Winnerholt KU / Vägavdelningen Metodbeskrivning Under utarbetande Viktigt för att alla mätningar skall göras på samma sätt Urvalskriterier för mätplats Montage


Ladda ner ppt "B-WIM Analys Tomas Winnerholt KU / Vägavdelningen Tomas Winnerholt KU/VÄG –PMS Objekt, ATB VÄG, FoU, Dimensionering Analysprogram Metodbeskrivning."

Liknande presentationer


Google-annonser