Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avstämning landstingens handlings- planer till den regionala cancerplanen Förbundsdirektionen 2013-09-24 Anna-Lena Sunesson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avstämning landstingens handlings- planer till den regionala cancerplanen Förbundsdirektionen 2013-09-24 Anna-Lena Sunesson."— Presentationens avskrift:

1 Avstämning landstingens handlings- planer till den regionala cancerplanen Förbundsdirektionen 2013-09-24 Anna-Lena Sunesson

2 Regional utvecklingsplan 2013-15, övergripande prioriterade områden Förstärka patologin Multidisciplinära konferenser (MDK) Kontaktsjuksköterskor God inrapportering i kvalitetsregister Förstärka den palliativa vården, breddutbildning Onkologisk specialistkompetens i hela regionen Tidig upptäckt – screening, tidig diagnos i akut- och primärvård

3 Förstärka patologin Kommentar: Regionalt projekt startat – behovskartläggning och processanalys samt kompetensförsörjning (ST-läkare, BMA). Diskussioner kring digitalisering och subspecialisering. NLLVLLJLLLVN Patolog i S- byn via Unilab + stafett. 2 BMA an- mälda till utb. Utredning ledtider pågår 1 Mkr avsatt Medverkan Digipat BMA-utb. 2013  2014 ST-läkare Instrument för digitalisering Strukturering av svar pågår Avtal med VLL Oro inför pen- sioneringar 2 BMA i budget 2014 Handlingsplan för kortare svarstider Stafettkedja av erfarna patologer hösten 2013

4 Multidisciplinära konferenser (MDK) Kommentar: Hårt tryck på radiologin Nus för regional MDK NLLVLLJLLLVN Reg. MDK om malignt mela- nom igång Reg. MDK gyn ej igång Teknikproblem kring bröst- resektat NLL Översyn av arbetssätt för att effektivi- sera ronderna pågår Översyn av lokaler, behö- ver ersätta arbetsstation Ej komplett MDK, starta ex. kolon JLL Reg. utbygg- nad pågår Viss utrust- ning behöver skaffas (Ö-vik, Sollefteå)

5 Kontaktsjuksköterskor Kommentar: Ssk-brist försvårar tillsättning NLLVLLJLLLVN Arbete med formaliserat uppdrag pågår inom kir-uro 2 Mkr avsatt Formaliserat uppdrag för alla kssk pågår 2,9 Mkr avsatt Tillsättning och revision av uppdrag pågår 0,875 mkr avsatt Behovskart- läggning pågår, införande planerat 2013

6 God inrapportering i kvalitetsregister Arbete pågår i alla landsting Leverans av data på kliniknivå 2 ggr/år (RCC Norr)

7 Förstärkt palliativ vård Kommentar: Utveckling av web-utbildning pågår, klar mars 2014 NLLVLLJLLLVN Kompetens- inventering Ökad registre- ring Införande av LCP pågår Palliativt råd- givningsteam i länet inrättat Ökad uppfölj- ning Förstärkt verksamhet, 0,5 Mkr avsatt Pågående arbete ASIH ny org. tillhörighet fr.o.m. hösten 2013

8 Onkologisk specialistkompetens i alla län Pågående arbete (kompetensförsörjningsplan) 1 onkolog i Sunderbyn Ökat konsultstöd till JLL (från Umeå, Sundsvall, Jönköping) Överenskommelse VLL-JLL om 2 ST-läkare Fr.o.m. jan 2014 är 2 nya linjäracceleratorer i drift på strålbehandlingen i Sundsvall

9 Tidig upptäckt Kommentar: Översyn av mammografiscreeningrutiner i alla landsting NLLVLLJLLLVN Ny cervix- screening- metod införd Cytburken ej igång Plan kolon- screening- studie Utbildning cytodiagnos- tiker startad Diskussion om utökade allmänläkar- konsulter Primärvårds- konsulter införts för prostata- och hudcancer Länsöver- gripande styr- grupp för gyn- hälsokontroll Avtal om Cytburken


Ladda ner ppt "Avstämning landstingens handlings- planer till den regionala cancerplanen Förbundsdirektionen 2013-09-24 Anna-Lena Sunesson."

Liknande presentationer


Google-annonser