Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningskatalogen 2014 – 2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningskatalogen 2014 – 2015"— Presentationens avskrift:

1 Utbildningskatalogen 2014 – 2015

2 Dagordning Presentation av medverkande från Studentavdelningen
Utbildningskatalogen Information från Antagningen SISU Övriga frågor

3

4 Masterbrochyren Internationella webbplatsen är huvudkanal när det gäller marknadsföring av masterprogrammen Den tryckta Masterkatalogen blir en 12-sidig broschyr Titlar på masterprogram är redan insamlade av fakultetsinformatörer Tillgänglig i oktober

5 Utbildningskatalogen på svenska
Inspirera till att läsa vid Stockholms universitetet Presenterar Stockholms universitets utbud av program och kurser Trycks i exemplar Skickas till samtliga elever som går sista året på gymnasiet i Stockholmsområdet

6 Disposition DEL 1: Universitetsstudier och Stockholms universitet
Fördelar med Stockholm Intervjuer med studenter, forskare och alumner Studentservice och studentliv Studera utomlands Tips från Studievägledare

7 Disposition Del 2: Anmälan, Antagning, Behörighet, Urval, Examen
Kontaktuppgifter Förteckning över program och kurser

8 Nyheter i årets katalog
Kursbeskrivningar på avancerad nivå utgår Urval och anmälningskoder är borta (togs bort förra året) Texter om behörigheter samt när kursen ges ska fortfarande vara med i katalogen Ämnen i alfabetisk ordning i register längst bak i katalogen.

9 Tidsplan Inrapportering av kurser och program i SISU
18/10: Deadline för inrapportering V. 48(25-29/11): Korrektur till fakulteterna

10 Begränsningar av textmassan för den tryckta katalogen
Kursbeskrivning: 300 tecken (rött), 420 tecken (stopp) Programbeskrivning: 1400 tecken (rött), 1700 tecken (stopp) Ämnesbeskrivning: 1200 tecken (rött), 2000 tecken (stopp) Särskild behörighet, urval.

11 QR-KODER Länka till student-, lärar- och alumnintervjuer,
och/eller till filmer med mer information kring programmet. Koden skickas till senast den 11 november med tydlig hänvisning till vilket program den hör till.

12 Mer information och kontaktlista
Medarbetarwebben Direktutskick Lägg till dig på denna lista https://lists.su.se/mailman/listinfo/kataloglista-at-studadm.su.se

13 Utbildningskatalogen ht14/vt15
Projektledare för utbudsdelen Johanna Gréen E-post: Telefon:

14 Antagningen

15 Antagningen - Kontaktpersoner
Samhällsvetenskapliga fakulteten Naturvetenskapliga fakulteten Humanistiska fakulteten Juridiska fakulteten Masterprogram och internationella kurser

16 Ny urvalsinformation ”Urval baseras på en sammanvägd bedömning av antal högskolepoäng, betyg på högskolekurser och/eller uppsatsarbetets kvalitet, relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet, personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen.” ”The selection of students is based on a cumulative assessment of the number of Higher Education Credits, grades of academic courses and/or the quality of the Bachelor’s Thesis, relevant work and/or research experience, motivation letter as well as the relevance of previous studies in relation to the programme in question.”

17 SISU - Tillfällen för Internationella studenter
Övrig antagningsinformation: Anmälan senast den 15 januari Anmälan senast den 15 augusti Kryssa i Tillfället är tillämpligt för internationella studenter Undervisningsspråk: Engelska Översättning av texter Klart för granskning senast 2 oktober

18 Antagningen Val inom program - Kurstillfällen som markeras med Ges enbart inom program/NyA ska inte publiceras, dvs. de ska inte vara synbara i vår webbkatalog. Tänk på om ni har urvalet ”Inget urval”. Det innebär att ni måste ta alla i tid behöriga sökande.

19 Antagningen Tänk på att lägga på ett språkkrav på avancerad nivå i utbildningens behörighet (ej i kursbeskrivning, det gäller ej). Det finns inget språkkrav i den grundläggande behörigheten till avancerad nivå. Om undervisningsspråket är svenska bör motsvarade Svenska B (och ev. Engelska B om det behövs för kurslitteratur etc) och om utbildningen ges på engelska ska Engelska B läggas på. Risken finns att ni kan få studenter som varken kan svenska eller engelska, då de uppfyller behörigheten i övrigt?

20 Antagningen Urval betyg, högskoleprov, akademiska poäng = det ska stå ”fr. HT12” i den procentsats de väljer från rullistan i sisu. OM områdesbehörighet saknas i Sisu till den områdesbehörigheten ni tänkt er till utbildningen, skriv inte i fritext utan kontakta oss, så lägger vi in den i rullistan för områdesbehörigheter.

21 SISU Johanna Belzacq E-post: johanna.belzacq@su.se Tfn: 08 - 16 39 89

22 SISU Användarsupport: ladok@studadm.su.se
Telefon: , måndag-torsdag, 10-12 Utbildning – repetition utbudsredaktör Kurstillfälle 1: den 19 september, kl Kurstillfälle 2: den 26 september, kl Kurstillfälle 3: den 3 oktober, kl Kurstillfälle 4: den 10 oktober, kl Tillfällena är identiska. Anmälan sker till

23 Webbkatalogen Mobilanpassning pågår ”Reklamutbildningar” utgår
Viktning av sökparametrar Tillfälleskoden, ex. 'SU-12345' och '12345' (Antagning.se vikt 17) Kurskod/Programkod (Antagning.se vikt 14) Svensk och engelsk benämning (Antagning.se vikt 13.1) Nyckelord (Antagning.se vikt 11) Sökord (Antagning.se vikt 7

24 Webbkatalogen Exempel på viktning Nyckelord
Användaren skriver in ordet Dietist Rangordning (utbildningens namn) (nyckelord) 1 Klinisk nutrition – Dietist 2 Kostvetenskap – Dietist, Kostekonom, Kostvetare Utbildningens namn Användaren skriver in ordet Ekonomi i sökfältet Rangordning (utbildningens namn) 1 Ekonomi 2 Industriell ekonomi

25 SISU – Behörighet vs Områdesbehörighet
Hör till kurs- och utbildningsplan Återspeglar vilka förkunskaper studenten skall ha Områdesbehörighet Väljs en gång per utbildning Kurser och program utan krav på akademiska förkunskaper (för ”högskolenybörjare”) Komplement i rekryteringen vid meritvärdering och urval Väljs under Tillfällesfliken

26 SISU - Stöd ”för att ha koll på läget”
Utbudsfliken Internationella studenter (Alla studenter/endast internationella/alla utom internationella) Katalogknappen Förhandsvisning tryckt katalog (svenska/engelska) Sammanställning Allt! Ämneshantering Visa – ger ämnesbeskrivningen och de sorterade kurserna (GN/AN) Mitt SISU Inställningar: ställ in när mejl önskas (ingen ”notifiering”/summering/direkt) Kommer till den som klickat på Klar för granskning Möjlighet att ange fler epostadresser

27 SISU – mer information Studieadministrativ kalender på Medarbetarwebben Antagningsprocessen: Att tänka på inför terminsstart: under Ladokinformation inför terminsstart Anmälnings- och studieavgifter Förordning om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor, SFS 2010:543 (ex Lagboken på

28 FRÅGOR?


Ladda ner ppt "Utbildningskatalogen 2014 – 2015"

Liknande presentationer


Google-annonser