Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningskatalogen 2014 – 2015. 2015-03-29 Dagordning Presentation av medverkande från Studentavdelningen Utbildningskatalogen Information från Antagningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningskatalogen 2014 – 2015. 2015-03-29 Dagordning Presentation av medverkande från Studentavdelningen Utbildningskatalogen Information från Antagningen."— Presentationens avskrift:

1 Utbildningskatalogen 2014 – 2015

2 2015-03-29 Dagordning Presentation av medverkande från Studentavdelningen Utbildningskatalogen Information från Antagningen SISU Övriga frågor

3

4 Masterbrochyren 2015-03-29 Internationella webbplatsen är huvudkanal när det gäller marknadsföring av masterprogrammen Den tryckta Masterkatalogen blir en 12-sidig broschyr Titlar på masterprogram är redan insamlade av fakultetsinformatörer Tillgänglig i oktober

5 2015-03-29 Utbildningskatalogen på svenska Inspirera till att läsa vid Stockholms universitetet Presenterar Stockholms universitets utbud av program och kurser Trycks i 60 000 exemplar Skickas till samtliga elever som går sista året på gymnasiet i Stockholmsområdet

6 2015-03-29 Disposition DEL 1: Universitetsstudier och Stockholms universitet Fördelar med Stockholm Intervjuer med studenter, forskare och alumner Studentservice och studentliv Studera utomlands Tips från Studievägledare

7 Disposition Del 2: Anmälan, Antagning, Behörighet, Urval, Examen Kontaktuppgifter Förteckning över program och kurser 2015-03-29

8 Nyheter i årets katalog Kursbeskrivningar på avancerad nivå utgår Urval och anmälningskoder är borta (togs bort förra året) Texter om behörigheter samt när kursen ges ska fortfarande vara med i katalogen Ämnen i alfabetisk ordning i register längst bak i katalogen. 2015-03-29

9 Tidsplan Inrapportering av kurser och program i SISU 18/10: Deadline för inrapportering V. 48(25-29/11): Korrektur till fakulteterna

10 2015-03-29 Begränsningar av textmassan för den tryckta katalogen Kursbeskrivning: 300 tecken (rött), 420 tecken (stopp) Programbeskrivning: 1400 tecken (rött), 1700 tecken (stopp) Ämnesbeskrivning: 1200 tecken (rött), 2000 tecken (stopp) Särskild behörighet, urval.

11 2015-03-29 QR-KODER Länka till student-, lärar- och alumnintervjuer, och/eller till filmer med mer information kring programmet. Koden skickas till johanna.green@su.se senast den 11 november med tydlig hänvisning till vilket program den hör till.johanna.green@su.se

12 2015-03-29 Mer information och kontaktlista Medarbetarwebben http://www.su.se/medarbetare/service/information- kommunikation/kanaler/utbildningskataloger Direktutskick Lägg till dig på denna lista https://lists.su.se/mailman/listinfo/kataloglista-at-studadm.su.se https://lists.su.se/mailman/listinfo/kataloglista-at-studadm.su.se

13 2015-03-29 Utbildningskatalogen ht14/vt15 Projektledare för utbudsdelen Johanna Gréen E-post: johanna.green@su.sejohanna.green@su.se Telefon: 08-16 12 23

14 2015-03-29 Antagningen

15 2015-03-29 Antagningen - Kontaktpersoner Samhällsvetenskapliga fakulteten johan.karlsfeldt@su.se johan.karlsfeldt@su.se Naturvetenskapliga fakulteten charlotte.sandberg.roos@su.se Humanistiska fakulteten charlotte.sandberg.roos@su.se Juridiska fakulteten stefan.ekdahl@su.se Masterprogram och internationella kurser Sofia.andersson@su.se

16 Ny urvalsinformation 2015-03-29 ”Urval baseras på en sammanvägd bedömning av antal högskolepoäng, betyg på högskolekurser och/eller uppsatsarbetets kvalitet, relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet, personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen.” ”The selection of students is based on a cumulative assessment of the number of Higher Education Credits, grades of academic courses and/or the quality of the Bachelor’s Thesis, relevant work and/or research experience, motivation letter as well as the relevance of previous studies in relation to the programme in question.”

17 2015-03-29 SISU - Tillfällen för Internationella studenter Övrig antagningsinformation: –Anmälan senast den 15 januari –Anmälan senast den 15 augusti Kryssa i Tillfället är tillämpligt för internationella studenter Undervisningsspråk: Engelska Översättning av texter Klart för granskning senast 2 oktober

18 2015-03-29 Antagningen Val inom program - Kurstillfällen som markeras med Ges enbart inom program/NyA ska inte publiceras, dvs. de ska inte vara synbara i vår webbkatalog. Tänk på om ni har urvalet ”Inget urval”. Det innebär att ni måste ta alla i tid behöriga sökande.

19 Antagningen Tänk på att lägga på ett språkkrav på avancerad nivå i utbildningens behörighet (ej i kursbeskrivning, det gäller ej). Det finns inget språkkrav i den grundläggande behörigheten till avancerad nivå. Om undervisningsspråket är svenska bör motsvarade Svenska B (och ev. Engelska B om det behövs för kurslitteratur etc) och om utbildningen ges på engelska ska Engelska B läggas på. Risken finns att ni kan få studenter som varken kan svenska eller engelska, då de uppfyller behörigheten i övrigt? 2015-03-29

20 Antagningen Urval betyg, högskoleprov, akademiska poäng = det ska stå ”fr. HT12” i den procentsats de väljer från rullistan i sisu. OM områdesbehörighet saknas i Sisu till den områdesbehörigheten ni tänkt er till utbildningen, skriv inte i fritext utan kontakta oss, så lägger vi in den i rullistan för områdesbehörigheter.

21 2015-03-29 SISU Johanna Belzacq E-post: johanna.belzacq@su.sejohanna.belzacq@su.se Tfn: 08 - 16 39 89

22 2015-03-29 SISU Användarsupport: ladok@studadm.su.seladok@studadm.su.se Telefon: 08-16 3989, måndag-torsdag, 10-12 http://www.su.se/sisu Utbildning – repetition utbudsredaktör –Kurstillfälle 1: den 19 september, kl. 10-12 –Kurstillfälle 2: den 26 september, kl. 10-12 –Kurstillfälle 3: den 3 oktober, kl. 10-12 –Kurstillfälle 4: den 10 oktober, kl. 10-12 Tillfällena är identiska. Anmälan sker till ladok@su.se

23 Webbkatalogen Mobilanpassning pågår ”Reklamutbildningar” utgår Viktning av sökparametrar –Tillfälleskoden, ex. 'SU-12345' och '12345' (Antagning.se vikt 17) –Kurskod/Programkod (Antagning.se vikt 14) –Svensk och engelsk benämning (Antagning.se vikt 13.1) –Nyckelord (Antagning.se vikt 11) –Sökord (Antagning.se vikt 7 2015-03-29

24 Webbkatalogen Exempel på viktning –Nyckelord Användaren skriver in ordet Dietist Rangordning (utbildningens namn) (nyckelord) 1 Klinisk nutrition – Dietist 2 Kostvetenskap – Dietist, Kostekonom, Kostvetare –Utbildningens namn Användaren skriver in ordet Ekonomi i sökfältet Rangordning (utbildningens namn) 1 Ekonomi 2 Industriell ekonomi 2015-03-29

25 SISU – Behörighet vs Områdesbehörighet Behörighet –Hör till kurs- och utbildningsplan –Återspeglar vilka förkunskaper studenten skall ha Områdesbehörighet –Väljs en gång per utbildning –Kurser och program utan krav på akademiska förkunskaper (för ”högskolenybörjare”) –Komplement i rekryteringen vid meritvärdering och urval –Väljs under Tillfällesfliken

26 2015-03-29 SISU - Stöd ”för att ha koll på läget” Utbudsfliken –Internationella studenter (Alla studenter/endast internationella/alla utom internationella) –Katalogknappen Förhandsvisning tryckt katalog (svenska/engelska) –Sammanställning Allt! Ämneshantering –Visa – ger ämnesbeskrivningen och de sorterade kurserna (GN/AN) Mitt SISU –Inställningar: ställ in när mejl önskas (ingen ”notifiering”/summering/direkt) –Kommer till den som klickat på Klar för granskning –Möjlighet att ange fler epostadresser

27 2015-03-29 SISU – mer information Studieadministrativ kalender på Medarbetarwebben Antagningsprocessen: http://www.su.se/medarbetare/studieadministration/antagningsprocess http://www.su.se/medarbetare/studieadministration/antagningsprocess Att tänka på inför terminsstart: http://www.su.se/medarbetare/service/it- telefoni/stodsystem/ladok, under Ladokinformation inför terminsstarthttp://www.su.se/medarbetare/service/it- telefoni/stodsystem/ladok Anmälnings- och studieavgifter http://www.vhs.se/sv/Om-VHS/Aktuellt/Anmalnings--och-studieavgifter/ Förordning om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor, SFS 2010:543 (ex Lagboken på http://www.notisum.se/)

28 2015-03-29 FRÅGOR?


Ladda ner ppt "Utbildningskatalogen 2014 – 2015. 2015-03-29 Dagordning Presentation av medverkande från Studentavdelningen Utbildningskatalogen Information från Antagningen."

Liknande presentationer


Google-annonser