Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna!!! Per Ahlberg Developer Evangelist, DPE Microsoft AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna!!! Per Ahlberg Developer Evangelist, DPE Microsoft AB."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna!!! Per Ahlberg Developer Evangelist, DPE Microsoft AB

2 Varför ”The Code Machine”?  Träffa er som utvecklar applikationer och lösningar  Informera och utbilda  Diskutera  Svara på frågor  Fokus på Microsoft.NET  Olika kod scenarier:  ASP.NET, Mobilitet, COM+, språk  Uppgradering,.NET/Java  Kod, kod, och mer kod

3 Mer resurser för Er  ”Code Machine” kommer att fortsätta  Uppgradering  Mer om Office 2003  SQL Server ”Yukon” MSDN TV  Ni bestämmer innehållet  www.microsoft.com/sverige/msdn/msdntv www.microsoft.com/sverige/msdn/msdntv  Web Communitys  Chatta med oss  Support kvällar  Artiklar

4  Era utvärderingar är viktiga!  Betygsätt innehåll, talare, relevans  Kommentera gärna  Kommentarer från förra kvartalet:  Kod exempel i C# alt. VB.NET  För hög/låg nivå…  För högt tempo/för svåra demo  För mycket ”svensk-engelska”  För olika ämne  Inget för C++ utvecklare Hur kan vi bli bättre?

5  Utbildning  Kurser och litteratur  TechEd (Juli, Barcelona), PDC (Oktober,LA)  Lokala utvecklarkonferenser  CTEC kurser  Utvecklargrupper  Programmering  Arkitektur och design  ”Regional Directors” Resurser för utvecklare

6 MSDN Prenumerationer  Prioriterad tillgång till mjukvara  Automatisk publicering, månadsvis  Library  Operating Systems  Professional  Enterprise  Universal

7 Vilka är vi som är här?

8 Rika klienter Per Ahlberg

9 Hur såg det ut tidigare?  Enklare lösningar  Skrivs internt på företaget  Skrivs i Office/VBA, Visual Basic 6  ActiveX kontroller i HTML sidor för distribution  Många ASP lösningar, trots allt rätt krävande  Oftast direkt kopplade till databaser i LAN  Via ODBC etc.  Relativt få DCOM lösningar  Avancerade lösningar  Fler skiktade lösningar med DCOM alt. egna protokoll  C++ MFC applikationer

10 Vad går utvecklingen?  För enklare lösningar:  Skrivs i ASP.NET  Enklare distribution, snabbare drift/underhåll  Ribban har blivit högre för webblösning  Vi får snyggare/bättre webblösningar  Skrivs i InfoPath  Office 2003  Mer smarta klienter  Avancerade lösningar  Blandning mellan ASP.NET och Windows applikationer  Webservices  VB.NET, C#

11 Rika klienter – typiska fördelar  Bättre UI  Enklare att anpassa kulturellt  Bättre grafik!  Håller ”state”  Dvs. lätt att hålla värde (på klienten)  Använder den kraft som finns i maskinen  Multitrådning  Många appl. blir enklare och snabbare att jobba med  Tillgång till alla andra resurser som finns på klienten  Office  Skrivare

12 Multitrådade applikationer  Enkelt i.NET  System.Treading namespace  System.Treading.Tread  Använd en ”Tråd klass” för att skicka parametrar  Många andra funktioner körs på egna trådar  Asynkrona Webservices  Grafiska komponenter  Mellan trådar  Det finns funktioner för att låsa resurser (eg. objekt) mellan trådar  Använd ”call-back” funktioner för asynkron hantering  Använd Delegater för kommunikation mellan trådar  Används för mycket annat också!

13 Demo Asynkrona webservices TCMDemo_Async

14 Utskrift från rika klienter  Enklare i.NET  Fortfarande rätt svårt om man skall göra det själv  System.Drawing.Printing namespace  Använd Crystal reporter  Bättre än nånsin  Rapport generering på klienten eller servern  Kommunikation via webservices  Bättre förhandsgranskning, generering av PDF-filer  Använd Word  Enkelt att ändra mallen  Bra för blanketter med mera

15 Demo Utskrift TCMDemo_printing

16 Vad är en globaliserad applikation?  Hanterar internationell data  Exempel  datum, nummer format, kalender, sortering  Inmatning och visning på kultur  12.000,00 för de-DE, 12,000.00 fö en-US  Feb 3rd, 2001 kan visas som  03/02/01en-GB  01/02/03ja-JP  02/03/01 en-US  World-wide binaries  Endast en ”core binaries” som används för många kulturer  Ny marknad? Bara lägg till ett översätt UI

17 Inbyggt Internationellt stöd  Kultur medvetna API, som  System.Globalization  CultureInfo  DateTimeFormatInfo  NumberFormatInfo  CompareString  System  DateTime.ToString  Decimal.ToString  Kontroller som använder dessa API, som  WindowsForms DateTime picker

18 Globalisering detaljer  System.Globalization.CultureInfo  Ett antal kultur specifika inställningar  CurrentCulture  Datum och nummer formatering  Sträng jämförelse mm  CurrentUICulture  Väljer språk (vilket språk UI skall ladda)  Kan sättas per tråd

19 Sätta CurrentCulture, CurrentUICulture  Underförstått  CurrentUICulture  Plockas från GetUserDefaultUILanguage  Kan ändras av användaren  Annars = installerat språk  Operativsystemets språk resurser  CurrentCulture  Hämtas från GetUserDefaultLCID  Ändras vid ändringar i kontrollpanelen, ”Regional Options”, ”Set Locale”

20 Sätta CurrentCulture, CurrentUICulture  Specifikt  I ett individuellt som API som tar kultur som parameter Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = new CultureInfo(“de”) Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new CultureInfo(“de-DE”) DateTime.Parse(strMyDate, “en-NZ”)

21 Demo Kultur parametrar i API TCMDemo_Cultures

22  Som standard, kontrollpanelens kultur påverkar CurrentCulture, inte CurrentUICulture  För att få dom att ändras tillsammans, använd Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = Thread.CurrentThread.CurrentCulture Kontrollpanelen

23  För UI, använd kultur specifik formatering  Vissa komponenter behöver icke formaterad data, som  1,111.11  MM/DD/YYYY  Använd: CultureInfo.InvariantCulture Om jag inte vill att formatering skall ändras?

24 “Localization”  Separata översättningsbara resurser  Använd ”Resource Manager” för att ladda dom  Hård koda inte resurser  Resource manager  Laddar resurser per ”UIculture”  Finns i System.resources namespace

25 Laddning av resurser  Skapa en ”Resource Manager”  RM konstruktor anger från vilken fil som resursen skall laddas  ”Resource manager” både strängar och objekt  Exempel  RM.GetString (“string1”, “en-NZ“)  RM.GetString (“string1”)  RM.GetObject(“Button1.Cursor”)  Laddar resurser baserat på Thread.CurrentThread.CurrentUICulture …

26 Demo Laddning av resurser TCMDemo_Globalisering

27 Resurs filer, struktur

28 “Localization”  Namnsättning .resources files: ..resources  Satellite assemblies .resources.dll  Katalog placering för ”Satellite assemblies”:  Underkataloger på kultur, xx eller xx-XX  Myproject.dll  \fr\myproject.resources.dll  \de-DE\myproject.resources.dll

29 Skapa en ”Satellite Assemblies” 1. Skapa en/flera resursfiler  Som en textfil -.txt  Som en XML fil -.resx 2. Kör resgen.exe  Ger en Binär.resources fil 3. Kör al.exe  Ger en separat ”Satellite Assemblies”  Du kan även kompilera in resurserna i en ”portable executable (PE) image”  Eller använd Visual Studio!

30 Demo Flerspråksstöd TCMDemo_MultiLanguage

31 Hämta och köra appl. från webben  Enkel distribution  Både som WinForms eller Windows Control .EXE (System.Windows.Forms.Form) .DLL (System.Windows.Forms.UserControl) Call executable …

32 Nedladdning av applikationer http://www.microsoft.com/foo/foo.exe  HTTP request: GET /foo.exe HTTP/1.1 … Första gången:

33 Nedladdning av applikationer Server svar: … Content-Type: application/octet-stream Accept-Ranges: bytes Last-Modified: Fri, 01 Feb 2002 01:41:16 GMT ETag: "50aae089c1aac11:916" Content-Length: 45056 >

34 Nedladdning av applikationer  Lagras på två ställen:  Browser internet cache .NET download cache  c:\windows\assembly\Download\  Gacutil, använd /ldl eller /cdl

35 Nedladdning av applikationer  Server svar: …. If-Modified-Since: Fri, 01 Feb 2002 01:41:16 GMT If-None-Match: "50aae089c1aac11:916" …. Om Assembly finns i ”cachen”:  HTTP request: … Date: Fri, 01 Feb 2002 02:42:03 GMT ETag: "a0fa92bc8aac11:916" Content-Length: 0

36 Hämta och ladda Assembly från kod [Assembly].LoadFrom(…)  Om Assembly finns i ” AppBase” behövs det ej!  AppBase kan dock vara lokal katalog  System.Reflection Activator.CreateInstance(…)

37 Demo Windows Forms i IE TCMDemo_WindowsForm

38 Sökning av Assembly  Om dom inte finns i egen katalog  Global Assembly Cache (GAC)  Download cache  Hämtas hos original servern (AppBase) string appbase = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory

39 Demo Windows Forms Controls i IE TCMDemo_FormsControl

40 Säkerhet – det lata alternativet  Ändra säkerhet på ”Internet zon”  Lägg till URL i ”Trustet sites” listan

41 Säkerhet – med publika nycklar 1. Skapa en publik nyckel (sn.exe)  Använd en gemensam publik nyckel 2. Kör ConfigWizards.exe 3. Lita på alla Assemblies med samma publika nyckel

42 Rika klienter kommer faktiskt att öka! - Tack vare.NET - Tack vare Webservices

43 Office 2003 Per Ahlberg

44 Nyheter i Office 2003  Utökat XML Stöd i alla produkter  "Visual Studio Tools for Office“  Office InfoPath  Smart Documents  Smart Tags, Version 2

45 XML stödet i Office Word 2003  Inbyggt XML Stöd  Eget filformat  Templates kan innehålla XML schema  Du kan spara endast data eller hela dokumentet  Ett world dok. kan nu innehålla XML taggar  Skapa XML taggar helt intuitivt  Kan konsumera webservices  Via smart dokument  ”Task panel”  ”Live” eller statiskt XML i Word dokumentet

46 XML Stödet i Office Excel 2003  Utökat XML stöd  Koppla direkt till Webservices (som en klient)  Mappning mellan XML ”spreadsheet” och egen definierade XML Schema  Importera/Exportera data mellan Webservices  Smart Documents

47 XML stödet i Office Access 2003  XML  Extrahera XML direkt från en eller flera tabeller  Söka och välja ut data för export tex. till ett email  Import  Importera data som refereras med XSD  Skapa XSLT för transformering av data

48 XML stödet i Office Visio 2003  Spara diagram som Visio XML fil  Kan innehålla data  XML schema

49 XML stödet i Office Frontpage 2003  XML  Skapa XSLT med grafiskt stöd verktyg  XSLT data views rapport verktyg  Sortering  Gruppering  Filtrering

50 Demo XML stödet i Office 2003

51 Microsoft Office InfoPath 2003  Enkelt formulär verktyg som bygger på XML schema  ”Taggar” dina fält mot XML element  Använder XSLT för visning av formulär  Formulärhantering  Komplexa formulär med hierarkiska strukturer  ”freeform” text  Tabeller  Data validering  Data aggregering  Multipla vyer  Kopplas direkt till en webservice  Eller lagra informationen som en XML-fil

52 Demo InfoPath

53 "Visual Studio Tools for Office“  Addin till visual studio 2003  Hämtas på nätet  Installera först Office 2003  “primary interop assemblies (PIAs)” installeras då automatiskt  Använd ”managed” kod mot Word/Excel  Samma objekt modell som innan  Går att använda samma trick som innan – spela in macro, copy/paste

54 Demo "Visual Studio Tools for Office”

55 Avslutning Per Ahlberg

56 Vad har vi pratat om i dag?  Rika klienter  Enkelt att göra avancerade lösningar i Visual Studio.NET  Denna typ av klienter kommer alltid att behövas  Kommunicerar med XML Web Services  Nya möjligheter för distribution/uppdatering  Office 2003  Dess kraftfulla integrering med Visual Studio.NET  XML Stödet  Smart tags  Info Path

57 Kvar att prata om?  Rika klienter  Avancerade n-lagers lösningar  Säkerhet  Avancerad utskrifter Crystal Reporter på servern  Många fler fördelar…  Office 2003  Alla nya ”fräcka” funktioner  Web Services kopplingar i World/Excel  Nya funktioner i Access  Office 2003 Objekt modeller  Office 2003 Web Services Toolkit  Plus mycket, mycket mer…

58 Era viktigaste verktyg  Visual Studio.NET och MSDN  Microsoft:  msdn.microsoft.com msdn.microsoft.com  www.microsoft.com/sverige/msdn/ www.microsoft.com/sverige/msdn/  www.microsoft.com www.microsoft.com  www.microsoft.com/office/preview/developer www.microsoft.com/office/preview/developer  Communitys  www.Pellesoft.nu www.Pellesoft.nu  www.gotdotnet.com www.gotdotnet.com  http://windowsforms.net http://windowsforms.net  Sök på tex. Google!  Nyhetsgrupper  msnews.microsoft.com

59  Utbildning  Kurser och litteratur  TechEd (Juli, Barcelona), PDC (Oktober,LA)  Lokala utvecklarkonferenser  CTEC kurser  Utvecklargrupper  Programmering  Arkitektur och design  ”Regional Directors” Resurser för utvecklare

60 Support för Office 2003  Mängder med gratis information och hjälp finns att tillgå online på www.microsoft.se/supportwww.microsoft.se/support  För dig som köpt Office 2003 i kartong i butik:  Två kostnadsfria supportärenden hos Microsoft support  Supportärenden kan anmälas online direkt på www.microsoft.se/support/oas  Om du skulle göra slut på dina två supportärenden kan du vända dig direkt till Microsoft eller till Microsofts certifierade support-partners: Solvus, Växjö Support, HP. Se www.microsoft.se/support för mer info.www.microsoft.se/support  Har du köpt Office 2003 färdiginstallerat i datorn (OEM):  Hårdvaruleverantören eller inköpsstället är genom avtal med Microsoft ansvarig för supporten och är den du ska kontakta. Se www.microsoft.se/support för mer info.www.microsoft.se/support  Samtliga Microsofts supportkunder:  Microsoft erbjuder kostnadsfri support vid misstänkt virusproblem eller misstänkt bug

61  Möt 6000 utvecklare och IT-proffs  Välj bland över 270 djupgående tekniska sessioner  Flertalet laborationer  Träffa experter från Microsoft och partners www.microsoft.com/europe/teched/ 30:e juni – 4:e juli i Barcelona

62 MSDN Prenumerationer  Prioriterad tillgång till mjukvara  Automatisk publicering, månadsvis  Library  Operating Systems  Professional  Enterprise  Universal

63 Tack för idag!  Fyll i utvärderingarna  Hur kan vi förbättra oss till nästa gång!  Skriv kommentarer  Ta gärna med lite skräp när ni går!  Frågor, kommentarer, förslag till: Per Ahlberg pahlberg@microsoft.com pahlberg@microsoft.com

64


Ladda ner ppt "Välkomna!!! Per Ahlberg Developer Evangelist, DPE Microsoft AB."

Liknande presentationer


Google-annonser