Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

061010 Övergripande strategier Samrådet Analysmetod Ekonomiskt hållbart?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "061010 Övergripande strategier Samrådet Analysmetod Ekonomiskt hållbart?"— Presentationens avskrift:

1 061010 Övergripande strategier Samrådet Analysmetod Ekonomiskt hållbart?

2 BN-beslut Utställning Antagande KF BN-beslut Godkänd BN-beslut Samråd

3 STRATEGIER FÖR STADENS UTBYGGNAD Bygg och utveckla centralt! Komplettera och blanda! Attraktiv stad Stärk kollektivtrafiken! Koncentrera vid knutpunkter! Ytterområden sparas för att skapa handlingsfrihet för framtiden! Plats för hamn och verksamheter! Bättre kontakt över älven!

4 GÖTEBORGS ROLL I EN VÄXANDE REGION Göteborg ska vara en attraktiv stad för människor och företag och utvecklas till en stark och tillgänglig regionkärna Göteborgsregionens Förbundsstyrelse: Planering för en fortsatt befolkningsökning och regionförstoring Kärnan stärks med attraktivt boende och mångsidigt näringsliv Transportsystemet byggs ut för ökad kapacitet och tillgänglighet

5 GÖTEBORGS CENTRUM FÖRTÄTAS Kärnan stärks 30 000 nya boende 40 000 fler sysselsatta Transportsystemet byggs ut Älvförbindelser Kollektivtrafiken enligt K2020

6 Utbyggnadsordning Komplettering i kombination med byggande i strategiska knutpunkter Utbyggnadsområden i ytter- staden potential på lång sikt Områden med god kollektivtrafik Strategisk knutpunkt Ny bebyggelse på lång sikt

7 Konsekvensbedömning av ÖP XX Socialt Ekonomiskt Ekologiskt Ekonomiska konsekvenserSociala konsekvenser Miljökonsekvenser tre hållbarhetsperspektiv

8 Förenklad TEQULIA 1.Identifikation av relevanta temaområden/indikatorer 2.Delphi expertbedömning (två rundor + workshop) (a) indikatorerna (skala -3 till 3) och (b) genomslagskraften (skala 1 till 3) av planen 3.Viktning av indikatorerna mot genomslagskraften  effekten för respektive område och indikator 4.Uppsummering av de olika indikatorerna per temaområde och totalt  helhetsbedömning Ekonomisk konsekvensbedömning

9 Politiska prioriteringar/mål Indikatorer VerklighetenÖPXX Policyrelevans Påverkansrelevans Tematisk relevans Styrning avInverkan på Logisk struktur

10 Bedömningsexempel

11 På väg mot en modern tjänstestad Bättre förutsättningar för tillväxt Risk för trängsel- och undanträngningseffekter Stärkt regionalt fokus Liten skillnad mellan ÖPXX och referensalternativet Sammanvägd bedömning

12 Samma vikt för indikatorerOviktade medelvärdenMedelvärden av viktade indikatorer Känslighetsanalys

13 Möjliggör: Systematisk och transparent analys Brett deltagande Dialog mellan extern utvärderare och intern kompetens Referensalternativ Känslighetsanalys Förutsätter: God insikt i översiktsplaneringen God insikt i regionalekonomiska förhållanden och samband Bedömning relativt alternativa strategier/gällande ÖP - inte gentemot trend Helhetssyn – förmåga att se utanför sitt kärnområde Sammanvägning av ibland divergerande effekter på en och samma indikator Metodens styrkor och svagheter

14 Bedömning av ÖP- förslaget Ekonomiska konsekvenser Sociala konsekvenser Miljökonsekvenser Ekonomiska konsekvenser Sociala konsekvenser Ekonomiska konsekvenserSociala konsekvenser Stödjer den regionala tillväxten (regionförstoring, kärnans utveckling) Det är möjligt att bygga minst 2000 bostäder per år (komplettering ger underlag för service och större möjligheter att gå och cykla) Strukturen ger möjligheter till en hållbar kommunikationsstruktur (tätare stad, regionala spår) Olika mål samverkar/motverkar Avgörande hur avvägning sker i fortsatt planering och byggande

15 Metoddiskussion Precisera ÖP (karta och text) Definiera referensalternativet Välj vilka som ska delta Ge kunskap i förväg Successiv kunskapsuppbyggnad Kan man konsekvensbeskriva en ÖP egentligen?

16


Ladda ner ppt "061010 Övergripande strategier Samrådet Analysmetod Ekonomiskt hållbart?"

Liknande presentationer


Google-annonser