Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tjänst & Upplåtelse Tjänster: - Många olika typer. Omöjligt tillskapa en och samma lag för materiella arbetsbeting (t ex städning) och immateriella tjänster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tjänst & Upplåtelse Tjänster: - Många olika typer. Omöjligt tillskapa en och samma lag för materiella arbetsbeting (t ex städning) och immateriella tjänster."— Presentationens avskrift:

1 Tjänst & Upplåtelse Tjänster: - Många olika typer. Omöjligt tillskapa en och samma lag för materiella arbetsbeting (t ex städning) och immateriella tjänster (t ex finansiell tjänst). - I stället några få speciallagar t ex KtjL, L om värdepappersrörelse Upplåtelse: - Lag saknas bortsett från immaterialrätts- lagar, JB och BRL 1 AvtTyp

2 Arbete på annans egendom KTjL 1985Analogi: Beakta att konsumentlag 1. Arbete på lös sak (ej behandling levande djur) 2. Arbete på fast egendom och fast sak 3. Förvaring av lös sak - Fackmässighet - Lojalitetsplikt (inkl samråda, utföra tilläggsarbete) - Avrådandeplikt

3 Fel: Resultatet avviker från: - Vad konsumenten har rätt kräva betr fack- mässighet/lojalitet (strikt) - Föreskrift/myndighetsföreskrift med säkerhets- syfte - Vad som anses avtalat - Uppgift före avtal som inverkat och som NI:n borde känt till I strid mot produktsäkerhets-/marknadsföringsförbud Ej utfört tilläggsarbete Underlåten upplysning som inverkat Tidpunkt: När avslutats (jfr ”avlämna”). Lös sak: Konsuments besittning (jfr Kköp) KtjL 9-15 §§

4 KtjL 16-23 §§ Felpåföljder: - Innehålla betalning - Skadestånd - Avhjälpande Om ej avhjälpande: - Prisavdrag Eller: - Hävning ( om syfte huvudsakligen förfelat / produktsäk-/marknadsföringsförbud) Reklamation: Inom skälig tid bort märka felet Preskription: Två år. Tio år fast egendom/fast sak

5 KtjL 24-30 §§ Dröjsmål: Ej klart inom - Avtalad tid - Skälig tid om avtal saknas - Ej påbörjat/framskridit avtalad tid Påföljder: - Innehålla betalning - Skadestånd Samt - Fullgöra Eller: - Hävning Reklamation: Häv/Skst när avslutats: Inom skälig tid

6 SKADESTÅND - Kontrollansvar Tjänsten, Föremålet, Konsuments/ fel & dröjsmål:Hushållsmedlems egendom - Garantiansvar fel: T, F, K, H - Presumtionsansvar: F, K, H under NI:s kontroll - Culpaansvar: All annan skada hos K, H KtjL 31-35 §§ Samtliga ansvarsformer omfattar också K:s förlust i näringsverksamhet. NI kan friskriva sig 3:e man (branschfolk) bär culpaansvar för vilseledande uppgift och strikt ansvar för uppgift i vissa fall

7 KtjL 36-44 §§ PRIS & BETALNING - Skäligt pris om ej avtal - Ungefärlig prisuppgift max + 15 % (dispositiv) - Prisstegringsrisk på NI - Löpande räkning: Tidsåtgångsrisk på K - Risk för utfört arbete: NI till avslutats - Betalning vid anfordran. K innehållanderätt tills spec räkning - Avbeställningsersättning: 1. Utfört arbete pos intresse. Återstående del neg intresse 2. På förhand avtalad skälig ersättning - Vissa bestämmelser i KkrL

8 Konsuments dröjsmål betalning & medverkan KtjL 45-50 §§ - Innehålla tjänst - K presumtionsansvar för förlust pga innehållen tjänst - Hävning återstående del - Reklamation - Hävning om starka skäl befara hävningsgrund - Skadestånd (beräknas som avbeställningsersättning) - Retentionsrätt lös sak (panträtt L om NIs rätt) - Vårdersättning


Ladda ner ppt "Tjänst & Upplåtelse Tjänster: - Många olika typer. Omöjligt tillskapa en och samma lag för materiella arbetsbeting (t ex städning) och immateriella tjänster."

Liknande presentationer


Google-annonser