Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- Fullgörelse, 23 och 24 §§ - Hävning, 25, 26 och 29 §§ - Skadestånd, 27-29 §§ - Innehållande, 42 § Påföljdskatalog, 22 § KöpL Uteblivet/försenat avlämnande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- Fullgörelse, 23 och 24 §§ - Hävning, 25, 26 och 29 §§ - Skadestånd, 27-29 §§ - Innehållande, 42 § Påföljdskatalog, 22 § KöpL Uteblivet/försenat avlämnande."— Presentationens avskrift:

1 - Fullgörelse, 23 och 24 §§ - Hävning, 25, 26 och 29 §§ - Skadestånd, 27-29 §§ - Innehållande, 42 § Påföljdskatalog, 22 § KöpL Uteblivet/försenat avlämnande som inte beror på köparen SÄLJARENS DRÖJSMÅL 2 KöpR

2 Partiellt dröjsmål: Delvis försenad leverans Brist: Ej partiellt dröjsmål. Felregler 43 § SÄLJARENS DRÖJSMÅL Sn tror felaktigt att levererat fullt: Sn vet att ej levererat fullt: Skillnad av betydelse bl a för hävningsrätt

3 - Generell rätt: Inget väsentlighetskrav - Upphör vid relativ omöjlighet - Återinträder om omöjligheten upphör inom rimlig tid Kns rätt till fullgörelse Reklamationsfrist Inte orimligt lång FULLGÖRELSE 23 § Sns fullgörelseplikt: Avlämna varan ”Offergränsen” Fullgörelse eller hävning

4 - Väsentlig betydelse för Kn - Sn borde-insikt om väsentligheten HÄVNING 25 § Kns hävningsrätt Primär påföljd: Fullgörelse behöver inte krävas först Primär påföljd: Fullgörelse behöver inte krävas först Väskrav bortfaller om rimlig tilläggstid När? Oklart Reklamationsfrist Inom skälig tid efter kännedom om avlämnande

5 SKADESTÅND 27 § Kns rätt till skadestånd - Generell rätt: Inget väsentlighetskrav - Kausalitetskrav dröjsmål & skada - Kontrollansvar direkt förlust - Culpaansvar indirekt förlust Omvänd bevisbörda Primär påföljd: Hävning behöver inte ske Reklamationsfrist Inom skälig tid efter kännedom om avlämnande Rättvänd bevisbörda

6 INNEHÅLLANDE 42 § Kns innehållanderätt - Generell rätt: Inget väsentlighetskrav - Innehållande av betalning - Kausalitetskrav avtalsbrott & Kns krav - Konnexitetskrav Kns krav & innehållande Temporär påföljd Primär Temporär påföljd Primär Reklamation Torde krävas Likställt: Ställa säkerhet


Ladda ner ppt "- Fullgörelse, 23 och 24 §§ - Hävning, 25, 26 och 29 §§ - Skadestånd, 27-29 §§ - Innehållande, 42 § Påföljdskatalog, 22 § KöpL Uteblivet/försenat avlämnande."

Liknande presentationer


Google-annonser