Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunkturen och penningpolitiken 20 nov 2009 Vice riksbankchef Barbro Wickman- Parak.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunkturen och penningpolitiken 20 nov 2009 Vice riksbankchef Barbro Wickman- Parak."— Presentationens avskrift:

1 Konjunkturen och penningpolitiken 20 nov 2009 Vice riksbankchef Barbro Wickman- Parak

2 I krisen har Riksbanken arbetat på två plan Banksystemet har tillförts likviditet - för att förbättra finansmarknadernas funktionssätt Reporäntan har sänkts rejält - för att mildra effekterna på konjunkturen

3 Riksbankens totala utlåning Miljarder SEK Anm. Skuggat område visar utvecklingen om inga nya lån tas. Källa: Riksbanken

4 Snabba räntesänkningar

5 Inför senaste räntebeslutet 22 okt Fortsatt förbättring på finansmarknaderna Starkare tecken på återhämtning - tillväxtprognoserna uppreviderade för omvärlden och Sverige

6 Finansmarknaderna fungerar bättre Lehman Brothers Koordinerad räntesänkning Utlåning från centralbanker TED spread, räntepunkter

7 Ökade förväntningar om orderingång

8 Hushållen förväntas dra ner sitt sparande Årlig procentuell förändring, fasta priser respektive procent av disponibel inkomst Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos.

9 Återhämtning efter stark nedgång Årlig procentuell förändring, Källor: IMF, SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos

10 Återhämtning från låg nivå BNP-nivå, index 2007 kvartal 4 = 100

11 Sysselsättningen faller Tusentals personer, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos, 15-74 år. Data före 2001 är länkad av Riksbanken.

12 Stabil underliggande inflation

13 Budskap och beslut 22 oktober Långsam återhämtning, lågt resurs- utnyttjande Låg ränta behövs under lång period för att stötta återhämtningen Beslut att hålla räntan oförändrad och samma räntebana som i september Ytterligare ett fasträntelån

14 Räntebanan Utfasning av stödåtgärder Högre produktivitet Förtroendet stärks snabbare Större effekter av stödåtgärder

15 Extrabilder

16 KPIF exklusive energi och arbetskostnad per producerad enhet Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

17 Arbetskostnader per producerad enhet i hela ekonomin % % Årlig procentuell förändring

18 Vinstandel i näringslivet Procent Källor: Konjunkturinstitutet, SCB och Riksbanken Anm. Vinstandelen för 2009 är en prognos

19 Lågt resursutnyttjande Procentuell avvikelse från HP-trend Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

20 Växelkurs TCW-växelkurs, index 1992-11-18 = 100

21 Bospread Procentenheter % %


Ladda ner ppt "Konjunkturen och penningpolitiken 20 nov 2009 Vice riksbankchef Barbro Wickman- Parak."

Liknande presentationer


Google-annonser