Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Maria Ellgren Med. Dr., Universitetsadjunkt Inst. för Farmaceutisk Biovetenskap Uppsala Universitet Nätdroger -Risker och konsekvenser för användaren U-FOLD.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Maria Ellgren Med. Dr., Universitetsadjunkt Inst. för Farmaceutisk Biovetenskap Uppsala Universitet Nätdroger -Risker och konsekvenser för användaren U-FOLD."— Presentationens avskrift:

1 Maria Ellgren Med. Dr., Universitetsadjunkt Inst. för Farmaceutisk Biovetenskap Uppsala Universitet Nätdroger -Risker och konsekvenser för användaren U-FOLD Storseminarium Uppsala 3 april 2013

2 Kommunikation mellan nervceller Signalsubstanser frisätts och binder till specifika receptorer (mottagarstationer) på närliggande nervcell. ____________________ Maria Ellgren från National Institute on Aging, National Institute of Health, USA

3 ____________________ Maria Ellgren Nätdroger = synthetic designer drugs (SDD), research chemicals (RC) Ursprungligen tagits fram som forskningssubstanser Påverkar specifika signalsystem och ger “attraktiva” effekter som eufori och hallucinationer Narkotikaklassas efter hand  ersätts av nya snarlika substanser som ger liknande effekt

4 ____________________ Maria Ellgren Nätdroger Syntetiska cannabinoider Spice, K2, Aroma,… Substanser: AM-2201, JWH-018, JWH-073, CP-47497, etc. Sprayas på torkade örter och röks Liknar cannabis (hasch, marijuana) Katinoner Badsalt, Cloud 9, Ivory wave, Vanilla sky,… Substanser: Mephedrone, MDPV, methylone, etc. Pulver snortas eller rullas in i papper och sväljs Liknar psykostimulantia (kokain, ecstasy, amfetamin)

5 ____________________ Maria Ellgren Nätdroger -Risker och konsekvenser för användaren 1.Risker kopplade till verkningsmekanismen och efterfrågade effekten 2.Ej olagligt –inte heller lagligt!...

6 Katinoner -verkningsmekanism och effekt ____________________ Maria Ellgren

7 ____________________ Maria Ellgren Katinoner (Mephedrone, MDPV, methylone, etc.) Transportör Verkningsmekanism liknar psykostimulantia Blockerar och/eller reverserar dopamin-, noradrenalin- och serotonintransportörerna Minskar nedbrytning av dopamin, noradrenalin och serotonin  Ökad dopamin-, noradrenalin- och serotoninsignalering

8 ____________________ Maria Ellgren MDPV Dopamin > noradrenalin >> serotonin (block, ej frisättning) Mephedrone / methylone Serotonin > dopamin = noradrenalin Dopamin Eufori, hyperaktivitet Noradrenalin Hjärtklappning, ökad puls och blodtryck, vakenhet Serotonin Förhojd kroppstemp, celldöd, “kärlek”/aggression, hallucinationer Katinoner Effekter

9 Hjärnans belöningssystem (mesokortikolimbiska dopaminsystemet) ____________________ Maria Ellgren Modifierad från NIDA, NIH, USA Aktiveras av mat- och vattenintag sex fysisk aktivitet beroendeframkallande droger  Känsla av välbefinnande /eufori Dopamin 

10 ____________________ Maria Ellgren MDPV Dopamin > noradrenalin >> serotonin (block, ej frisättning) Mephedrone / methylone Serotonin > dopamin = noradrenalin Dopamin Eufori, hyperaktivitet Noradrenalin Hjärtklappning, ökad puls och blodtryck, vakenhet Serotonin “kärlek”/aggression, hallucinationer, förhöjd kroppstemp, celldöd, Katinoner Effekter

11 ____________________ Maria Ellgren Akuta kliniska effekter hjärtklappning, puls- och bt-ökning, kärlsammandragning extrem oro/rastlöshet/aggression (agitation) kroppstempökning hallucinationer kraftig eufori Fallbeskrivningar eller studier med få subjekt, självrapporter på internetforum, giftinformationscentraler Eufori själva syftet, hög beroendepotential! Katinoner (Mephedrone, MDPV, methylone, etc.) Watterson et al Addiction Biol 2012

12 Syntetiska cannabinoider -verkningsmekanism och effekt ____________________ Maria Ellgren

13 Cannabisreceptor (CB1) ____________________ Maria Ellgren kroppseget cannabis Nervcell Cannabinoider -verkningsmekanism

14 Cannabisreceptor (CB1) ____________________ Maria Ellgren kroppseget cannabis Nervcell Cannabinoider -verkningsmekanism

15 Cannabisreceptor (CB1) ____________________ Maria Ellgren kroppseget cannabis Nervcell Cannabinoider -verkningsmekanism THC syntetiskt cannabis

16 Förstärkta syn, ljud och känselintryck Försämrad kognition (minne, koncentration, problemlösning, etc.) Ångest, paranoida tankar, psykos Hunger Eufori Effekter av cannabisrökning ____________________ Maria Ellgren Bindning till cannabisreceptorer orsakar:

17 ____________________ Maria Ellgren Binder ofta mycket starkare till cannabisreceptorn Större risk för överdosering (hur mkt har sprayats på?) Innehåller inte cannabidiol (CBD) som har viss skyddande effekt Syntetiska cannabinoider Hasch & marijuana/ THC

18 ____________________ Maria Ellgren Cannabidiol (CBD) Cannbisberedning med hög CBD-halt gav lägre eufori och merbegär Morgan C.J. et al Neuropsychopharm. 2010. 35(9):1879-85  Skyddar mot beroendeutveckling? Akuta psykosrelaterade THC-effekter minskade av CBD Zuardi A.W. et al. Psychopharmacology 1987, Morgan C.J.A. et al. BJP 2008 Psykospatienter oftare rökt cannabis med hög TCH-halt och låg CBD-halt Di Forti M. et al. BJP 2009  Skyddar mot cannbisinducerad psykos (schizofreni?) Cannabis förädlas att innehålla mer THC/mindre CBD Spice innehåller inget CBD!

19 ____________________ Maria Ellgren stark eufori ångest/oro psykos, hallucinationer epilepsianfall hjärtklappning och höjt blodtryck muskelspasmer minnesförsämring Stor risk för överdosering Fallbeskrivningar eller studier med få subjekt, självrapporter på internetforum, giftinformationscentraler Kliniska effekter av syntestiska cannabinoider

20 ____________________ Maria Ellgren Konsekvenser av långtidsanvändning av syntetiska cannabinoider eller katinoner vet vi ingenting om!

21 ____________________ Maria Ellgren Inte narkotikaklassat, “naturliga örter”, ingen åldersgräns = säkert?... Inte heller godkänt läkemedel!

22 ____________________ Maria Ellgren Läkemedel Rigorös testning vad gäller hälsorisker/säkerhet Höga krav på dokumentation, kvalitetstester och renlighet under tillverkningen Olagliga/ “icke-godkända” substanser: Gick tillverkningen som den skulle? Renhet/dos? Biverkningar? Renlighet? Hela tiden nya substanser  nya styrkor, nya bieffekter Ingen åldersgräns  Potentiellt farligt att sätta i sig! Inte olagligt = ofarligt?

23 ____________________ Maria Ellgren Mer forskning behövs för att vetenskapligt fastställa skadeverkningar av specifika substanser Men, substanserna tas fram för att de påverkar specifika signalsystem där påverkan har väl dokumenterade skadeverkningar, bara oklart hur farligt det är! Nätdroger -Risker och konsekvenser för användaren

24 ____________________ Maria Ellgren Nätdroger och den unga hjärnan Riktar sig till unga Hjärnan ej färdigutvecklad förrän uppemot 25 års ålder  mer känslig, större risk för bestående skador Ingen åldersgräns som för tobak och alkohol!


Ladda ner ppt "Maria Ellgren Med. Dr., Universitetsadjunkt Inst. för Farmaceutisk Biovetenskap Uppsala Universitet Nätdroger -Risker och konsekvenser för användaren U-FOLD."

Liknande presentationer


Google-annonser