Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akut omhändertagande ABCDE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akut omhändertagande ABCDE."— Presentationens avskrift:

1 Akut omhändertagande joel.ohm@karolinska.se

2

3 ABCDE

4 Identifiera och åtgärda potentiellt livshotande tillstånd. Strukturerat och standardiserat arbetssätt. Användbart

5 ABGrtg bäcken FASTRUSH B-glu FATE EKGrtgpulmesoEKG RSI ATLSAPLSAMLSMedicALS ABCDE F C L-

6 ABCDE AE GG

7 Grundregler Läskunnighet Kommunikation Förberedelser Roller/teamarbete Heroes are dangerous

8 Läskunnighet Stopp och åtgärd vid potentiellt livshot Reevaluera! ABCDE AE GG

9 Kommunikation Tänk högt Riktad kommunikation LOOP SBAR

10 Förberedelser Läge? Lär känna din omgivning Egen säkerhet Time-out!

11 Roller/teamarbete DU är ansvarig på akutrummet, axla rollen som arbetsledare! Initiera förberedelserna Kliv fram och ta emot ambulansrapporten Samarbeta, fördela, delegera

12 Heroes are dangerous Utnyttja tillgänglig kunskap Gör rätt från början

13 Och så rullar de in… Sannolikt ej döende Livshotande alfabet

14 ABCDE AE GG

15 Ofri luftväg är omedelbart livshotande! Hög halsryggsskada likaså Pratar patienten? ABCDE AE GG LUFTVÄG + HALSRYGG

16 Främmande kropp Ödem (anafylaxi, rökinhalation) Medvetandesänkning Epiglottit Trauma/Blödning Kräkning/slem ABCDE AE GG Potentiella hot

17 Se: –Skalp, ansikte, munhåla, hals Svullna läppar, tunga, svalg? Främmande kropp? Blod, kräkning, slem, tänder, tungbett? Yttre trauma? (skalle  halsrygg) –Thorax Indragningar Paradoxal andning Lyssna: Stridor, heshet, snarkande andning Känn: Luftström, halsrygg( CCR/Nexus) ABCDE AE GG Status

18 Ryggslag/bukstöt Käklyft/Jaw thrust/kantarell/svalgtub/RSI/koniotomi Sug slem/blod/kräk Stabilisera halsrygg Ge Adrenalin (1 mg/ml, 0,3-0,5 mg i.m.) Ge AB Vid problem: Tillkalla narkos- och/eller ÖNH-jour! ABCDE AE GG Åtgärder

19 ABCDE AE GG

20 ABCDE AE GG

21 ABCDE AE GG

22 ABCDE AE GG

23 ABCDE AE GG

24 ABCDE AE GG

25 Dyspné alt hög AF Ångest Somnolens Agitation! Ortopné Bröstsmärta (angina, pleuritretning) ABCDE AE GG ANDNING/VENTILATION Hypoxi får inte missas! Varierad symptombild

26 Hjärtsvikt/lungödem Ventilpntx Pneumoni LE Svår Astma/KOLex ABCDE AE GG Potentiella hot

27 Se: –Cyanos, halsvenstas, effort, förlängt expirium, thoraxasymmetri, paradoxal rörlighet/flail chest Lyssna: –finns bilat? rhonki/rassel, dämpning Känn: –Räkna AF, trachealdeviation, revbensfx, subkutant emfysem Mät –SpO2 ABCDE AE GG Status

28 15L O 2 på reservoirmask till ALLA med dyspne, trauma eller medvetandepåverkan ABCDE AE GG Åtgärder

29 ABCDE AE GG Åtgärder Hjärtsvikt/lungödem hjärtläge,mo,CPAP,Nitro,Furix Ventilpntx Thorakocentes  Drän Pneumoni Antibiotika. CPAP LE Heparin/Actilys(/kir) Svår Astma/KOLex sittande, Inhalationer+NIV » Handventilation med rubensblåsa

30 ABCDE AE GG CIRKULATION CHOCK Potentiella hot Preload Blödning Dehydrering LE Ventilpntx Gravid uterus Pumpfel STEMI Arytmi Vitium KMP Tamponad Afterload Sepsis Anafylaxi Intox Neurogen chock

31 ABCDE AE GG Status Se: Blek/grå, marmorerad. Halsvenstas Lyssna: Blåsljud, arytmi. Rassel, dämpning Känn: –Pulsar (frekv, rytm, karaktär) –Kapillär återfyllnad –Varm/kall periferi –Benödem –Bukstatus/bäcken/lårben Mät BT. Koppla Hjärtövervak. Radialis >90 mmHg Femoralis >70-80 mmHg Carotis >60-70 mmHg

32 ABCDE AE GG Åtgärder 2 st ”grova” infarter.* Intraosseös nål om PVK misslyckas! Ofta KAD Blodgr & bastest alt 0- -Blå 0,9 mm (2,5 l/h) -Rosa 1,1 mm (4,0 l/h) -Grön 1,3 mm (6,1 l/h) -Vit 1,5 mm (7,9 l/h) -Grå 1,8 mm (14,1 l/h) -Orange 2,0 mm (16,2 l/h)

33 ABCDE AE GG Åtgärder Vätsketerapi Tippa huvudändan/Trendelenburg Bolus Ringer-Acetat 0,2-0,5L Bedöm deficit  2/3 första 4h MILD <5%MÅTTLIG 5-10%ALLVARLIG >10% Törst Konc urin turgor P  diures  Perifer kyla, marmorering P , BT  Mental påv anuri

34 Klass IKlass IIKlass IIIKlass IV Blodförlust (ml) < 750750-15001500-2000> 2000 %blodvolym < 1515 – 3030 – 40> 40 Puls<100100-120120-140>140 BTNormalt Minskat AF14 – 2020 – 3030 – 40> 35 Diures (ml/h ) > 3020 – 305-150 MentaltMkt lätt oroLätt oroOro, förvirringMkt påverkat

35 Läkartidningen 46/2013

36 Dagens Medicin 140321

37 ABCDE AE GG Åtgärder forts. Adrenalin Antibiotika, vasopressor Elkonvertering, cordarone, betablockad externpacing, atropin, isoprenalin inotropa droger, nitro, (  PCI) Blodtx, Tryckförband, Tournique, txdrän, bäckengördel, hare. (  OP: laparotomi, coiling/packning, thorakotomi) Antidot Perikardiocentes

38 ABCDE AEAE GG Blodgas och EKG

39 ABCDE AEAE G BLODGAS Mycket mer än pH, pO 2 och pCO 2 !

40 Direkt dx livshotande tillstånd  rätt beh tidigt ABCDE AEAE G EKG

41 syrgastitrering handventilering, CPAP/NIV  respirator AKS-beh  PCI-lab Atropin, Isoprenalin, extern pacing  PM-op Valsalva/Adenosin Elkonvertering Glukos i.v. Akutbeh elektrolytrubbning, intox ABCDE AEAE GG Blodgas och EKG Åtgärder

42 ABCDE AE GG FUNKTIONSBORTFALL Potentiella hot H Herpesencefalit U S Status epileptikus K M Meningit I Intoxikation D DKA/Hypoglykemi A S SAH/SDH/EDH/Stroke H E

43 Medvetandegrad Pupiller motorik + sens i extr x4 (lateralisering). Nackstelhet Glukos i blodgasen tillhör D ABCDE AE GG Status

44 ABCDE AE GG Åtgärd Glu 30%, 30ml IV, Glukagon 1mg/ml, 1ml IM DKA: vätska + GIK LP m tryckmätn. Ab+Kortison inom 30min! Diazepam, ProEpanutin/Keppra, Propofol CT-skalle. Actilys, ectomi. Evakuering Naloxon 0,1-0,2mg IV/IM, Lanexat 0,1-0,2mg IV Tiamin frikostigt H Herpesencefalit U S Status epileptikus K M Meningit I Intoxikation D DKA/Hypoglykemi A S Hjärnblödning H E Aciklovir. Högdos steorider.

45 ABCDE AE GG EXPONERING/OMGIVNING Exponera hela kroppen! PR – Trauma, Ryggmärgsskada, GI-blödning Allmänt intryck Sympatikuspåslag Temp Kap CRP, Odlingar, KAD Status

46 ABCDE AE GG Åtgärder Temperaturkontroll –Avlägsna våta kläder, täck med filtar, värmd vätska –Antipyretika, kyld vätska Hudrodnader –nekrotiserande fasciit, erysipelas: Kirurgi, AB Grovreponera frakturer Smärtlindring Brännskador: Vätska och morfin Sätt V-sond

47 ABCDE AE GG Försök komma igenom relativt snabbt -MÅL: hitta och åtg potentiellt livshotande tillstånd -Bokstävernas delfynd  bättre idé om grundtillstånd  rätt behandling Fortsätt med riktad sekundärbedömning vb Rekapitulera Planera -Lab, röntgen, etc -Övervakning och behandling närmaste h -Vårdnivå Stäm av med bakjour

48 Uppenbart sjukaIcke uppenbart sjuka

49 L - mikroABCDE – ABCDE - 2°(ABCDE)anamnes - def vård Åtgärd potentiellt livshot AE GG

50 ABCDE AE GG Läs på Förlita dig på konceptet Du blir lugnare av struktur Du hittar potentiella livshot Du hittar det mest livshotande först Du får ledtrådar till övriga tillstånd Du kan använda det på alla patienter Glöm inte Blodgas och EKG Glöm inte de enkla åtgärderna Take Home


Ladda ner ppt "Akut omhändertagande ABCDE."

Liknande presentationer


Google-annonser