Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DETTA ÄR MALMÖ HÖGSKOLA

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DETTA ÄR MALMÖ HÖGSKOLA"— Presentationens avskrift:

1

2 DETTA ÄR MALMÖ HÖGSKOLA
Inrättades 1998 studenter 1 300 medarbetare 35% av lärarna har disputerat Sex flervetenskapliga områden för utbildning och forskning Omsättning: 1 miljard kronor Mitt i Öresundsregionen med 3,5 miljoner invånare Sveriges tio största lärosäten 1. Lunds universitet 2. Göteborgs universitet 3. Stockholms universitet 4. Uppsala universitet 5. Linköpings universitet 6. Umeå universitet 7. Kungliga Tekniska Högskolan 8. Malmö högskola 9. Örebro universitet 10. Mittuniversitetet (baserat på antalet studenter)

3 KÄNNETECKEN FÖR MALMÖ HÖGSKOLA
Många yrkesinriktade utbildningar Nära koppling till samhället i forskning och utbildning Nya utbildningsområden Breddad rekrytering Stor samverkan med omgivande samhälle

4 ORGANISATION

5 UTBILDNINGSUTBUD 2006-2007: 58 program, 460 kurser.
Områden för utbildning och forskning: Hälsa och samhälle Internationell Migration och Etniska Relationer, (IMER) Konst, kultur och kommunikation, (K3) Lärarutbildningen Odontologiska fakulteten Teknik och samhälle

6 HÄLSA OCH SAMHÄLLE Exempel på utbildningar
Biomedicinsk analytikerutbildning Folkhälsovetenskapligt program Sjuksköterskeutbildning Socionomutbildning Äldrepedagogutbildning Antal studenter 2005: 2988

7 INTERNATIONELL MIGRATION OCH ETNISKA RELATIONER, (IMER)
Exempel på utbildningar Fred – Konflikt – Internationella relationer International Programme for European Studies Språk – Migration – Globalisering, inriktning sv/eng Antal studenter 2005: 2140

8 KONST, KULTUR OCH KOMMUNIKATION, (K3)
Exempel på utbildningar Interaktionsdesign Interaction design, advanced Kaospilot Kulturproduktion Antal studenter 2005: 1171

9 LÄRARUTBILDNINGEN Exempel på utbildningar Fritidsvetenskapligt program
Idrottsvetenskapligt program Lärarutbildning 60 p Lärarutbildning 140, 180, 200, 220 p Lärarutbildning – arabiska med didaktisk utbildning, 180 p Naturvetenskapligt basår Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning Studie- och yrkesvägledarutbildningen Antal studenter 2005: 8799

10 ODONTOLOGISKA FAKULTETEN
Utbildningar: Tandläkarutbildning Tandteknikerutbildning Tandhygienistutbildning Antal studenter 2005: 378

11 TEKNIK OCH SAMHÄLLE Exempel på utbildningar
Arkitektur, visualisering och kommunikation Teknik, ekonomi och ledarskap Entreprenörskap Fastighetsmäklarprogrammen Grafisk teknik och medieproduktion Informationsarkitekt Intellectual Property Maskinteknik Miljövetenskap Produktutveckling och design Urban utveckling och planering Antal studenter 2005: 5658

12 FORSKNING Samhällsrelevans
Flervetenskaplighet och nära koppling till grundutbildning Medicinskt vetenskapsområde Forskning sedan 1940-talet i Malmö (Odontologiska fakulteten) 200 forskarstuderande, 50 professorer, antal disputerade forskare (% av lärare). Intäkter (2005) 130 miljoner kronor (57% anslag)

13 FORSKNINGSMILJÖER Humaniora och samhällsvetenskap Historiska studier
Idrottsvetenskap IMER Interaktionsdesign Kultur, språk och medier Naturvetenskapernas, matematikens och teknikens didaktik Pedagogik Socialt arbete Urbana studier

14 FORSKNINGSMILJÖER Medicin Biomaterial och rekonstruktiv tandvård
Biomedicinsk laboratorievetenskap och teknologi Diagnostik och prediktion Oral folkhälsa, profession och förhållningssätt Orala ekosystemet med inriktning mot gränsytor Orofaciala funktionsstörningar och smärta Omvårdnad/Vårdvetenskap

15 FORSKNINGSMILJÖER Teknik och naturvetenskap Materialvetenskap
Tillämpad matematik Prioriterade forskningsmiljöer; potentiellt hållbara forskningsmiljöer

16 FORSKNINGSPROGRAM Forskningsprogram: Professionsforskning Biofilmer

17 STUDENTER 21 000 personer studerar vid Malmö högskola
Snittålder 24,7 år 60% kommer från Malmö, 20% från Skåne och 20% från övriga landet 33% har utländsk bakgrund Ett aktivt arbete bedrivs för att rekrytera studenter från studieovana miljöer 76% av Malmö högskolas studenter som examinerades 2002/2003 hade etablerat sig på arbetsmarknaden 2004.

18 SAMVERKAN Exempel på samarbeten Mentorsprojektet Näktergalen
Uppdragsutbildningar för näringsliv, kommun och region Forskningsprogrammet Biofilmer Lärande i mångfaldens samhälle Nya medier – Interaktionsdesign Tankesmedjor skola – forskning Entreprenörskap

19 MALMÖ HÖGSKOLAS BIBLIOTEK
Fyra bibliotek på högskolan Orkanenbiblioteket i prisbelönt hus Öppet för allmänheten Stöder utbildning och vetenskapligt arbete med elektroniska resurser Studieverkstad hjälper studenter med allt från språk till matematik

20 SAMVERKAN MED LÄROSÄTEN
Exempel på samarbeten med andra lärosäten: Högskolor och universitet Lunds universitet, KTH, Linköpings universitet, m. fl. Öresundsuniversitetet 14 lärosäten i Öresundsregionen i samverkan. Tvåårig internationell masterutbildning i migration Samarbete med universitet i Tyskland, Portugal och Italien. International Network of Universities 13 universitet från åtta länder samarbetar kring utbildning och forskning Folkhögskolor I samarbete med bland annat Malmö högskola erbjuder 13 folkhögskolor i Skåne högskoleförberedande kurser.

21 INTERNATIONALISERING I FORSKNING OCH GRUNDUTBILDNING
Avtal med drygt 100 universitet i 28 länder Internationalisation at Home Ger alla studenter vid Malmö högskola ett internationellt perspektiv i sin utbildning. Malmö högskola initiativtagare till europeiskt nätverk med 120 partners. Linneaus-Palmeprogrammet Ger möjlighet för lärarutbyte med universitet i hela världen. Marie Curie-stipendiet Stimulerar forskarörlighet inom EU.

22 MALMÖ HÖGSKOLA I MALMÖ Universitetsholmen: 1, 2: Lärarutbildningen
1: Orkanenbiblioteket 3, 4: Gemensam förvaltning 4, 5: Studentkåren 5: Studentcentrum 6, 7: IMER 8: K3 9 & 10: Teknik och samhälle

23 MALMÖ HÖGSKOLA I MALMÖ Universitetsjukhuset MAS:
11: Odontologiska fakulteten 12: Hälsa och samhälle

24


Ladda ner ppt "DETTA ÄR MALMÖ HÖGSKOLA"

Liknande presentationer


Google-annonser