Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsstyrelsen Västmanland 100422 1 Provtagningsplan Sören Nilsson Påledal, SGI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsstyrelsen Västmanland 100422 1 Provtagningsplan Sören Nilsson Påledal, SGI."— Presentationens avskrift:

1 Länsstyrelsen Västmanland 100422 1 Provtagningsplan Sören Nilsson Påledal, SGI

2 Länsstyrelsen Västmanland 100422 2 Provtagningsplan - Vad är syftet med undersökningen Innehåll: KvalitetsnivåKvalitetsnivå Planritning med provpunkter och ev. referenspunkterPlanritning med provpunkter och ev. referenspunkter Provtagningsmedia och djupProvtagningsmedia och djup Provtagningsmetod inklusive installation av ev. Gv- rörProvtagningsmetod inklusive installation av ev. Gv- rör Ev anläggningar i mark t.ex. cisternerEv anläggningar i mark t.ex. cisterner Inmätningar, noggrannhet?Inmätningar, noggrannhet? Analysprogram - vilka analysparametrar utförs på prover från respektive punkt och provtagningsmediaAnalysprogram - vilka analysparametrar utförs på prover från respektive punkt och provtagningsmedia Kritiska moment ur kvalitets- och miljösynpunkt samt förebyggande åtgärderKritiska moment ur kvalitets- och miljösynpunkt samt förebyggande åtgärder Jämför med exemplet Lessebo!

3 Länsstyrelsen Västmanland 100422 3 Förberedelser och planering inför provtagningsplan Historik – verksamhet, potentiella föroreningarHistorik – verksamhet, potentiella föroreningar Geologi och hydrogeologiGeologi och hydrogeologi SkyddsobjektSkyddsobjekt Konceptuell modellKonceptuell modell ProvtagningsmönsterProvtagningsmönster Ledningar eller andra begränsningar i markenLedningar eller andra begränsningar i marken

4 Länsstyrelsen Västmanland 100422 4 Historik Genom platsbesök, intervjuer och att titta på ritningar/flygfoton få svar på: Potentiellt förorenande verksamheter, var på platsen?Potentiellt förorenande verksamheter, var på platsen? Farliga ämnen som hanterats?Farliga ämnen som hanterats? Avfallshantering, intern ”deponi”?Avfallshantering, intern ”deponi”? cisterner/tankar i eller ovanför marken?cisterner/tankar i eller ovanför marken? Är området utfyllt?Är området utfyllt? Ledningsgravar eller andra spridningsvägar?Ledningsgravar eller andra spridningsvägar?

5 Länsstyrelsen Västmanland 100422 5 Potentiella föroreningar Viktigt för val av provtagnings- och analysmetoderViktigt för val av provtagnings- och analysmetoder Vilken förorening kan förväntas?Vilken förorening kan förväntas? Branschtypiska föroreningar – se tabell NV 4918 och fälthandboken SGF 2004:1Branschtypiska föroreningar – se tabell NV 4918 och fälthandboken SGF 2004:1 Hur ska jord/ vatten provtas och analyseras i fält?Hur ska jord/ vatten provtas och analyseras i fält? –Vialer bra för lättflyktiga ämnen –Utförande av fältanalys ska dokumenteras

6 Länsstyrelsen Västmanland 100422 6 Potentiella föroreningar - tabell NV 4918

7 Länsstyrelsen Västmanland 100422 7 Potentiella föroreningar - tabell NV 4918

8 Länsstyrelsen Västmanland 100422 8 Geologi och hydrogeologi Skapa en uppfattning om hur geologin och hydrogeologin ser ut i området – försöka få grepp på möjliga spridningsvägar genom att: – –Studera berg- jordarts och hydrogeologiska kartor, finns på www.sgu.sewww.sgu.se – –Platsbesök – –Tänk också på mänsklig aktivitet t.ex. ledningsgravar Viktigt för att kunna förutse hur föroreningar kan sprida sig

9 Länsstyrelsen Västmanland 100422 9 Skyddsobjekt Människor (exponering av förorening till barn och vuxna) Miljö (spridning av föroreningar). Hitta skyddsobjekt genom: KartorKartor PlatsbesökPlatsbesök Kontakt med kommunensKontakt med kommunensmiljökontor Sökning på internetSökning på internet Exempel dagis, brunn, åExempel dagis, brunn, å

10 Länsstyrelsen Västmanland 100422 10 Konceptuell modell Utifrån historik, geologi, hydrogeologi och skyddsobjekt kan en konceptuell modell sättas upp. I denna sammanfogas: – –Källor – –Spridningsvägar – –Skyddobjekt Identifiera var de största och viktigaste osäkerheterna finns – undersök dessa! Strategi för undersökningen! Vad tycker ni om den konceptuella modellen i provtagningsplanen för Lessebo?

11 Länsstyrelsen Västmanland 100422 11 – riktad provtagning Provtagningsmönster – riktad provtagning Där man vet/misstänker att källor finns Vanligaste provtagningsmönstret För att belägga hypotes om hot-spots från historik Medger inte statistisk bearbetning Används ofta i en översiktlig miljöteknisk markundersökning Spridningsvägar - extra uppmärksamhet på t.ex. rörledningar, dräneringar och vägkropparSpridningsvägar - extra uppmärksamhet på t.ex. rörledningar, dräneringar och vägkroppar

12 Länsstyrelsen Västmanland 100422 12 Provtagningsmönster – systematisk provtagning Tillräckligt stort antal provtagningspunkter fördelas i ett nät över området.Tillräckligt stort antal provtagningspunkter fördelas i ett nät över området. Systematisk provtagning är oftast fördelaktigt - punkterna ska med rimlig sannolikhet hamna inom eventuella föroreningskällor och spridningsplymerSystematisk provtagning är oftast fördelaktigt - punkterna ska med rimlig sannolikhet hamna inom eventuella föroreningskällor och spridningsplymer –Reguljärt mönster (a) –Systematiskt slumpmässigt (b) –Slumpmässigt (c) Hela området täcks in, går att behandla statistisktHela området täcks in, går att behandla statistiskt Okända punktkällor kan med lokaliseras med grundvattenprovtagning eller i vissa fall gasprovtagning.Okända punktkällor kan med lokaliseras med grundvattenprovtagning eller i vissa fall gasprovtagning.

13 Länsstyrelsen Västmanland 100422 13 Förväntat rena områden Behov av undersökning?Behov av undersökning? –Vad ska undersökas och på vilket sätt? Hur säker behöver verifieringen vara?Hur säker behöver verifieringen vara? Systematisk provtagning bra!Systematisk provtagning bra!

14 Länsstyrelsen Västmanland 100422 14 Antal prover Svårt, Finns ingen generell regel!Svårt, Finns ingen generell regel! Det beror på …Det beror på … En målsättning för provtagningens säkerhet behöver definieras Det finns statistiska metoder för att bestämma erforderligt antal provpunkter relativt önskad säkerhetDet finns statistiska metoder för att bestämma erforderligt antal provpunkter relativt önskad säkerhet


Ladda ner ppt "Länsstyrelsen Västmanland 100422 1 Provtagningsplan Sören Nilsson Påledal, SGI."

Liknande presentationer


Google-annonser