Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Årsredovisning 2007. 2 FORSKNINGENS FINANSIERING 2007 (2006) Vinnova 5,5 % (5,7 %) Övriga utländska 1,7 % (1,8 %) Strategiska stiftelser 4,8 % (6,0.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Årsredovisning 2007. 2 FORSKNINGENS FINANSIERING 2007 (2006) Vinnova 5,5 % (5,7 %) Övriga utländska 1,7 % (1,8 %) Strategiska stiftelser 4,8 % (6,0."— Presentationens avskrift:

1 1 Årsredovisning 2007

2 2 FORSKNINGENS FINANSIERING 2007 (2006) Vinnova 5,5 % (5,7 %) Övriga utländska 1,7 % (1,8 %) Strategiska stiftelser 4,8 % (6,0 %) Totalt 1 894 (1 802) mnkr inklusive transfereringar EU 8,9 % (7,0 %) Forsknings- och forskarutbildnings- anslag 36,4 % (36,9 %) Forskningsråd 12,4 % (12,8 %) Övriga statliga 16,2 % (15,2 %) Svenska företag och org 14,1 % (14,6 %)

3 3 MänKvinnorTotalt Professor22616242 Gästprofessor16117 Adj professor5-5 Biträdande professor314 Lektor16929198 Bitr lektor111324 Forskarassistent411051 Adjunkt inkl gästlärare16753220 Doktorand500212712 Forskare o forskningsing349100449 Teknisk personal16047207 Administrativ personal199433632 Bibliotekspersonal92534 TOTALT1 8559402 795 MEDELANTAL ANSTÄLLDA (HELTIDSEKVIVALENTER) Vid omvandling till heltidsekvivalenter kan avrundningseffekter förekomma

4 4 KTHs VERKSAMHETER 2007 (2006) Intäkter totalt 2 938 (2 830) mnkr, inklusive transfereringar Uppdragsforskning 3,3 % (3,7 %) Grundutbildning 34,4 % (35,4 %) Uppdrags- utbildning 1,1 % (0,9 %) Forskning och forskarutbildning 61,2 % (60,0 %)

5 5 VERKSAMHETENS FINANSIERING 2007 (2006) Totalt 2 938 (2 830) mnkr, inklusive transfereringar Strategiska stiftelser 3,1 % (3,8 %) Övrigt/Privata 12,9 % (13,2 %) Grundutbildningsanslag 30,1 % (30,8 %) Forsknings- och forskarutbildningsanslag 23,5 % (23,5 %) Forskningsråd 8,0 % (8,2 %) Övriga statliga myndigheter 16,4 % (15,8 %) EUs institutioner 6,0 % (4,7 %)

6 6 VERKSAMHETENS KOSTNADER 2007 (2006) Totalt 2 926 (2 817) mnkr Finansiella kostnader 0,5 % (0,3 %) Avskrivningar 4,3 % (4,9 %) Lokalkostnader 18,8 % (19,3 %) Övriga driftskostnader 17,8 % (18,0 %) Personalkostnader 58,7 % (57,5 %)


Ladda ner ppt "1 Årsredovisning 2007. 2 FORSKNINGENS FINANSIERING 2007 (2006) Vinnova 5,5 % (5,7 %) Övriga utländska 1,7 % (1,8 %) Strategiska stiftelser 4,8 % (6,0."

Liknande presentationer


Google-annonser