Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bostadsbidrag – Bostadspolitik eller familjepolitik? Cecilia Enström Öst ISF och IBF.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bostadsbidrag – Bostadspolitik eller familjepolitik? Cecilia Enström Öst ISF och IBF."— Presentationens avskrift:

1 Bostadsbidrag – Bostadspolitik eller familjepolitik? Cecilia Enström Öst ISF och IBF

2 Bostadsbidragets historia Började utvecklas i mitten av 1930-talet Fram till 60-talet – bostadsstöd Slutet på 60-talet – ett konsumtionsstöd tillkom Olika delarna olika framträdande under olika tidsperioder

3 Bostadsbidrag idag Bidrag till bostadskostnad + Bidrag till antalet hemmavarande barn + Bidrag till antalet umgängesbarn = Maximalt bostadsbidrag Inkomstprövning

4 Bostadsbidrag Knappt 200 000 hushåll fick bostadsbidrag under 2011 Största gruppen är ensamstående med barn Genomsnittligt bostadsbidrag var i december 2011 cirka 1800 kr.

5 Hur ser utvecklingen ut över tid? Källa: Boverket 1991-1993, Försäkringskassan 1994-2009.

6 Bostadsbidragets idé och administration Behovsprövad förmån Bostadspolitiskt styrmedel Handläggs av Fk (tidigare av Boverket) Ingår i politikområde Ekonomisk trygghet för familjer och barn (3,5 miljarder, 2010)

7 Den ekonomiska familjepolitikens mål Den ekonomiska familjepolitiken ska bidra till förbättrade förutsättningar för en god ekonomisk levnadsstandard samt ökad valfrihet och stärkt makt över den egna livssituationen för alla barnfamiljer Proposition 2010/11:1

8 Några rapporter senaste året Hyresgästföreningen Ungdomsstyrelsen Inspektionen för socialförsäkringen

9 Utvärdering av individuella inkomstgränser – isf 2012:6 Positiva effekter på arbetsutbudet Begränsad övervältring på försörjningsstöd Inga tecken på ökad separationsbenägenhet

10 Promemoria – Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg Remissinstanser Remissutlåtande 2012-04-13 Nytt bostadsbidrag Schablon för bostadskostnader


Ladda ner ppt "Bostadsbidrag – Bostadspolitik eller familjepolitik? Cecilia Enström Öst ISF och IBF."

Liknande presentationer


Google-annonser