Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bostadsbidrag – Bostadspolitik eller familjepolitik?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bostadsbidrag – Bostadspolitik eller familjepolitik?"— Presentationens avskrift:

1 Bostadsbidrag – Bostadspolitik eller familjepolitik?
Cecilia Enström Öst ISF och IBF

2 Bostadsbidragets historia
Började utvecklas i mitten av 1930-talet Fram till 60-talet – bostadsstöd Slutet på 60-talet – ett konsumtionsstöd tillkom Olika delarna olika framträdande under olika tidsperioder

3 Bostadsbidrag idag Inkomstprövning Bidrag till bostadskostnad
+ Bidrag till antalet hemmavarande barn Bidrag till antalet umgängesbarn = Maximalt bostadsbidrag Inkomstprövning

4 Bostadsbidrag Knappt 200 000 hushåll fick bostadsbidrag under 2011
Största gruppen är ensamstående med barn Genomsnittligt bostadsbidrag var i december 2011 cirka 1800 kr.

5 Hur ser utvecklingen ut över tid?
Källa: Boverket , Försäkringskassan

6 Bostadsbidragets idé och administration
Behovsprövad förmån Bostadspolitiskt styrmedel Handläggs av Fk (tidigare av Boverket) Ingår i politikområde Ekonomisk trygghet för familjer och barn (3,5 miljarder, 2010)

7 Den ekonomiska familjepolitikens mål
Den ekonomiska familjepolitiken ska bidra till förbättrade förutsättningar för en god ekonomisk levnadsstandard samt ökad valfrihet och stärkt makt över den egna livssituationen för alla barnfamiljer Proposition 2010/11:1

8 Några rapporter senaste året
Hyresgästföreningen Ungdomsstyrelsen Inspektionen för socialförsäkringen

9 Utvärdering av individuella inkomstgränser – isf 2012:6
Positiva effekter på arbetsutbudet Begränsad övervältring på försörjningsstöd Inga tecken på ökad separationsbenägenhet

10 Promemoria – Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg
Remissinstanser Remissutlåtande Nytt bostadsbidrag Schablon för bostadskostnader


Ladda ner ppt "Bostadsbidrag – Bostadspolitik eller familjepolitik?"

Liknande presentationer


Google-annonser